Friday , July 10 2020
Home / 2015 / October (page 4)

Monthly Archives: October 2015

การขอวีซ่าให้คนรับใช้มาจากเมืองไทย

การขอวีซ่าให้คนรับใช้มาจากเมืองไทย จรินทร ทานัชฌาสัย นายจ้างที่อยู่เมืองไทย ซึ่งมีคนรับใช้ทำงานให้แก่ตนเป็นเวลานานๆ คนรับใช้มักจะรู้ใจนายจ้างว่าต้องการอะไร ชอบอะไร อีกทั้งเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของนายจ้างเป็นอย่างดี เมื่อนายจ้างเดินทางเข้ามาอยู่ในอเมริกา นายจ้างอาจจะสามารถขอวีซ่าให้คนรับใช้พ่วงติดตามเข้ามาอยู่ในอเมริกันด้วย ได้ คนรับใช้ในบ้าน Domestic employee ได้แก่ ...

อ่านท

จริงไหมที่ว่าการทำล้มละลายจะทำให้เสียเครดิต

จริงไหมที่ว่าการทำล้มละลายจะทำให้เสียเครดิต จรินทร ทานัชฌาสัย คนส่วนใหญ่ที่กำลังตัดสินใจจะทำล้มละลายมักจะกังวลว่าการทำล้มละลายจะมีผลเสียต่อเครดิตของตนอย่างไร เป็นที่แน่นอนว่าการทำล้มละลายยอ่มมีผลเสียต่อประวัติ เครดิต เนื่องจากมันจะแสดงอยู่ในรายงานเครดิต (credit report) ของบุคคลนั้น ตามกฎหมายแล้วการทำล้มละลายสามารถจะแสดงอยู่ในรายงานเครดิตได้เป็นเวลาถึง 10 ปี นับจากวันที่ที่ยื่นเรื่องทำล้มละลาย แต่การทำล้มละลายก็สามารถทำให้เกิดผลดีต่อรายงานเครดิต ...

อ่านท

การฟ้องร้องคดีในศาลเล็ก

การฟ้องร้องคดีในศาลเล็ก Small Claims Court โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย คุณเคยมีข้อขัดแย้งเช่นนี้หรือไม่ : * คุณให้เงินเพื่อนยืม แล้วเขาไม่ยอมจ่ายคืนให้คุณ * คุณซื้อ TV แล้วปรากฎว่ามันไม่ทำงาน ...

อ่านท

การทำล้มละลายสามารถตัดหนี้สินค่าภาษีให้หมดไปได้หรือไม่?

การทำล้มละลายสามารถตัดหนี้สินค่าภาษีให้หมดไปได้หรือไม่? จรินทร ทานนัชฌาสัย ผู้ที่ทำล้มละลายอาจมีหนี้สินค่าภาษี ไม่ว่าจะเป็นภาษี ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้ (income tax) หรือภาษีในการประกอบธุรกิจ เช่น ภาษีเงินเดือน (payroll tax) หรือภาษีจากการขาย (sales ...

อ่านท

กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้ จรินทร ทานัชฌาสัย 1. การบรรลุนิติภาวะ ในแคลิฟอร์เนีย คนที่อายุ 18 ปี ถือว่าบรรลุนิติภาวะและมีสถานภาพเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งจะสามารถทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน หรือเช่าบ้านได้และจะมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ ในขณะเดียวกันผลที่ตามมาคือ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง พ่อแม่ก็จะหมดหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องส่งเสียเลี้ยงดูคุณ ...

อ่านท

สิ่งที่ไม่ควรทำก่อนการยื่นทำล้มละลาย

สิ่งที่ไม่ควรทำก่อนการยื่นทำล้มละลาย จรินทร ทานัชฌาสัย การลบล้างหนี้สิน เป็นผลของกฎหมายล้มละลายที่ช่วยให้คนที่มีปัญหาด้านการเงินสามารถลบล้าง หนี้สินให้หมดไปเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ ถ้าคุณประสบปัญหาด้านการเงิน และไม่สามารถจ่ายชำระหนี้สิน คุณสามารถยื่นทำล้มละลายเพื่อลบล้างหนี้สินได้ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะทำล้มละลาย คุณไม่ควรกระทำสิ่งต่อไปนี้ 1. อย่ารูดบัตรเครดิตให้หมดวงเงิน มีคนเข้ามาปรึกษาทนาย บอกว่าผมยังมีเครดิตเหลืออยู่ตั้งหลายพัน ...

อ่านท

หนี้สินและการทำล้มละลาย

หนี้สินและการทำล้มละลาย จรินทร ทานัชฌาสัย จากสถิติคนอเมริกันจะมีบัตรเครดิตกันอย่างน้อยคนละ 6-7 ใบ คนส่วนใหญ่จะซื้อของและจ่ายค่าบริการโดยใช้บัตรเครดิต ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันราคาน้ำมันสูงขึ้นหลายเท่าตัว ทำให้ธุรกิจลดจำนวนพนักงาน ทำให้คนตกงาน บางคนรายได้เท่าเดิมหรือลดลงแก่รายจ่ายทุกอย่างสูงขึ้นเป็นเท่าตัว คนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมากทำให้คนจำนวนมาก มีปัญหาในการจ่ายชำระหนี้สิน กฎหมายเกี่ยวกับการทวงหนี้ Debt ...

อ่านท

หนี้สินและการทำล้มละลาย

หนี้สินและการทำล้มละลาย จรินทร ทานัชฌาสัย จากสถิติคนอเมริกันจะมีบัตรเครดิตกันอย่างน้อยคนละ 6-7 ใบ คนส่วนใหญ่จะซื้อของและจ่ายค่าบริการโดยใช้บัตรเครดิต ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันราคาน้ำมันสูงขึ้นหลายเท่าตัว ทำให้ธุรกิจลดจำนวนพนักงาน ทำให้คนตกงาน บางคนรายได้เท่าเดิมหรือลดลงแก่รายจ่ายทุกอย่างสูงขึ้นเป็นเท่าตัว คนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมากทำให้คนจำนวนมาก มีปัญหาในการจ่ายชำระหนี้สิน กฎหมายเกี่ยวกับการทวงหนี้ Debt ...

อ่านท

การโอนทรัพย์สินก่อนที่จะทำล้มละลาย

การโอนทรัพย์สินก่อนที่จะทำล้มละลาย จรินทร ทานัชฌาสัย มีคนเคยถามผู้เขียนว่า เขาต้องการทำล้มละลาย เขามีบ้านซึ่งผ่อนหมดแล้ว เขาจะโอนบ้านให้ญาติก่อนแล้วจึงยื่นทำล้มละลายจะมีปัญหาไหม คนที่ทำล้มละลายสามารถเก็บทรัพย์สินของตนไว้ได้ตาม จำนวนที่กฎหมายระบุยกเว้นให้ คนที่มีทรัพย์สินมากเกินกว่ากำหนด ทรัสตีอาจจะนำทรัพย์สินนั้นออกขายเพื่อนำเงินไปจ่ายชำระคืนให้เจ้าหนี้ Fraudulent Transfer คือ การโอนทรัพย์สินโดยมีเจตนาโกงเจ้าหนี้ ...

อ่านท