Monday , July 13 2020
Home / 2015 / October

Monthly Archives: October 2015

หนี้สินและการทำล้มละลาย

หนี้สินและการทำล้มละลาย จรินทร ทานัชฌาสัย จากสถิติคนอเมริกันจะมีบัตรเครดิตกันอย่างน้อยคนละ 6-7 ใบ คนส่วนใหญ่จะซื้อของและจ่ายค่าริการโดยใช้บัตรเครดิต ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งหน่วยงานธุรกิจส่วนใหญ่หดตัวลงทำให้ธุรกิจลด จำนวนพนักงาน ทำให้คนตกงาน บางคนรายได้เท่าเดิมหรือลดลงแก่รายจ่ายทุกอย่างสูงขึ้นเป็นเท่าตัว คนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมากทำให้คนจำนวนมาก มีปัญหาในการจ่ายชำระหนี้สิน กฎหมายเกี่ยวกับการทวงหนี้ Debt ...

อ่านท

โควต้าใบเขียวเลื่อนเร็วขึ้น

โควต้าใบเขียวเลื่อนเร็วขึ้น จรินทร ทานัชฌาสัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2015 คนต่างชาติจำนวนหลายพันคนสามารถยื่นขอปรับสถานภาพเป็นใบเขียวได้ล่วงหน้า ก่อนที่โควต้าของตนจะถึงกำหนด คนเหล่านี้สามารถขอรับใบทำงานและขอใบอนุญาตเดินทางได้อีกด้วย โดยปกติโควต้าใบเขียวได้ถูกกำหนดไว้เป็นประเภทและแบ่ง ตามประเทศ สำหรับประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่ในอเมริกาเป็นจำนวนมากอยู่แล้วก็ต้องรอ โควต้านานกว่าประเทศอื่นๆ ...

อ่านท

ข่าวอิมมิเกรชั่น

ข่าวอิมมิเกรชั่น จรินทร ทานัชฌาสัย ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะวิกฤตในประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ เม็กซิโก, กัวเตมาลา, ฮอนดูรัส และเอลซิลวาดอร์ ประชาชนของประเทศดังกล่าวนี้ประสบภัยจากแก๊งมิจฉาชีพ, แก๊งค้ายาเสพติด และภาวะยากจน ทำให้ต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องและอพยพเข้ามาในอเมริกา ...

อ่านท

คดีตัวอย่าง?

คดีตัวอย่าง จรินทร ทานัชฌาสัย ลูกจ้างเคยทำงานที่ร้านอาหารของนายจ้าง ได้ยื่นฟ้องนายจ้างว่ากระทำผิดกฎหมายแรงงาน Fair Labor Standards Act (FLSA) และกฎหมายแรงงานของรัฐนิวยอร์ค ลูกจ้างได้ร้องเรียนว่าในระหว่างที่ตนทำงานให้แก่นายจ้าง นายจ้างมิได้จ่ายค่าล่วงเวลา (Overtime) โดยตนต้องทำงานเป็นเวลามากกว่า ...

อ่านท

ถ้าคุณไม่จ่ายชำระหนี้สิน อะไรจะเกิดขึ้น?

ถ้าคุณไม่จ่ายชำระหนี้สิน อะไรจะเกิดขึ้น? จรินทร ทานัชฌาสัย ถ้าคุณไม่จ่ายชำระหนี้สิน ผลที่อาจตามมามีดังนี้ 1. การถูกให้ออกจากบ้านเช่า (Eviction) ถ้าคุณไม่จ่ายค่าเช่า ผู้ให้เช่าสามารถให้คุณออกจากบ้านเช่าได้ โดยผู้ให้เช่าจะต้องยื่นเรื่องฟ้องต่อศาล คุณจะมีเวลา 5 วันที่จะตอบหมายศาลนั้น ...

อ่านท

การลงทะเบียนทหาร

การลงทะเบียนทหาร จรินทร ทานัชฌาสัย กฎหมาย Military Selective Service Act เป็นหน้าที่ของผู้ชายทุกคนที่เป็นอเมริกัน  และผู้ชายทุกคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาที่มีใบเขียวที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปี จะต้องลงทะเบียนทหารกับรัฐบาล กฎหมายให้การยกเว้นสำหรับคนต่างชาติที่อยู่ในอเมริกา ด้วยวีซ่าชั่วคราว ...

อ่านท

การสูญเสียสัญชาติอเมริกัน

การสูญเสียสัญชาติอเมริกัน จรินทร ทานัชฌาสัย คนที่มีสัญชาติอเมริกันสามารถจัดแบ่งได้เป็น 2 จำพวก คือ 1. ผู้ที่ได้สัญชาติอเมริกัน เนื่องจากการโอนสัญชาติ (Naturalization) ผู้ที่ไดรับสัญชาติอเมริกันเนื่องจากการโอนสัญชาตินี้ อาจจะถูกรัฐบาลอเมริกันยกเลิกสัญชาติอเมริกันได้ (Denaturalized) ตัวอย่าเช่น ...

อ่านท

การรับบุตรบุญธรรม

การรับบุตรบุญธรรม จรินทร ทานัชฌาสัย ในอดีตการรับหลานเป็นลูกบุญธรรมและทำใบเขียวให้เด็ก สามารถกระทำได้โดยไม่ยาก ถ้าเด็กอยู่กับคุณเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี และอายุไม่ถึง 16 ปี คุณสามารถยื่นเรื่องขอรับบุตรบุญธรรมที่ศาล หลังจากนั้นก็สามารถยื่นทำใบเขียวให้แก่เด็กได้ เมื่อวันที่ 1 ...

อ่านท

อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา

STEM ACT จรินทร ทานัชฌาสัย ในช่วงเวลามากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ได้มีการพยายามแก้ไขปฏิรูปกฎหมายอิมมิเกรชั่นหลายครั้ง แต่ไม่สามารถประสบความสำเร็จ เนื่องจากสภาคองเกรสไม่ยอมอนุมัติร่างกฎหมายที่เสนอเข้าสภา ประธานาธิบดีได้ออกคำสั่งให้สิทธิแก่คนต่างชาติ แต่ก็ถูกศาลสั่งระงับ โดยคดียังต่อสู้กันอยู่ที่ศาล มีคนที่อยู่ในอเมริกาอย่างผิดกฎหมายประมาณ 11.7 ...

อ่านท

อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา

อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา จรินทร ทานัชฌาสัย คนต่างชาติบางคนได้ปรึกษาคดีกับทนายความ ทนายความวิเคราะห์สถานการณ์แล้วแนะนำว่าให้รอไปก่อนเพราะตอนนี้พวกเขายังไม่ มีสิทธิยื่นขอใบทำงานหรือใบเขียว แต่พวเขาไม่เชื่อ แต่กลับไปหลงเชื่อคำโฆษณาของสำนักงานที่ปรึกษา ซึ่งมิใช่ทนายความโฆษณาว่าตนสามารถทำใบทำงานและใบเขียวให้ได้ คนต่างชาติยอมเสียเงินจำนวนมาก เพราะหลงเชื่อว่าสำนักงานดังกล่าวมีเส้นสายภายในซึ่งสามารถช่วยทำใบเขียวให้ ได้ ผลลัพธ์ก็คือนอกจากจะเสียเงินแล้วยังทำให้เสียคดีและอาจถูกเนรเทศอีกด้วย คุณกิติ (นามสมมุติ) ...

อ่านท