Tuesday , October 16 2018

San Diego

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้  โดย ชัยเสน พระครูวิเทศวีราภรณ์ และคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะเนกขัมมจารี-เนกขัมมจาริณี ผู้ปฏิบัติธรรม ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจัดขึ้นที่วัดพุทธจักรฯ ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน   พระครูวิเทศวีราภรณ์ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะสงฆ์จากวัดต่าง ๆ โดยมีพระเดชพระคุณ หลวงพ่อ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมบาลีสัญจร ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน   พระครูวิเทศวีราภรณ์ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี ของวัดมงคลรัตนาราม เบิร์กเลย์ ซาน ฟรานซิสโก ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้  โดย ชัยเสน พระครูวิเทศวีราภรณ์ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับพระมหาวีระพงษ์  พุทฺธิรํสี (ปรีชญานุวัตร) พระธรรมทูต รุ่นที่ 19 จากวัดธรรมภาวนา Alaska ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน คณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ นำโดย พระครูวิเทศวีราภรณ์ ประกอบพิธีทักษิณานุประทาน อุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ “พระมงคลเทพโมลี” และถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน   พระครูวิเทศวีราภรณ์ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ มอบของรางวัล Raffle 3 รางวัล ให้กับพระอาจารย์วิชัย คุเณสโก ตัวแทนพระอาจารย์ทองพูน ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน   นายโกศล สถิตธรรมจิต รองกงสุลใหญ่ ประจำมหานคร ลอสแองเจลิส ให้เกียรติเดินทางไกลมาเป็นประธานเปิดงานประเพณี “ลอยกระทง” ประจำปี 2017 ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน    พระครูวิเทศวีราภรณ์ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ พระมหาไชยา ชินธมฺมญฺญู ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะครู-ผู้ปกครอง-สาธุชน โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย วัดพุทธจักรฯ เจ้าภาพผู้ถวายชุดนาฏศิลป์ไทยต่าง ๆ ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระครูวิเทศวีราภรณ์ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถวายการต้อนรับกับพระธรรมทูตจากวัดป่าหลวงตามหาบัว Colorado USA ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมทูตวัดพุทธจักรฯ โดยมีพระอาจารย์ธนา วัดสุญญตาราม เอสคอนดิโด้ เป็นสะพานบุญพามาเยี่ยมชมวัด ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้  โดย ชัยเสน พระเดชพระคุณ พระราชมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี อเมโต Pennsylvania USA. พร้อมด้วยพระอนุจร 1 รูป เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมทูตและครูอาสาฯ ...

อ่านท