Monday , March 25 2019

San Diego

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน   พระอาจารย์มหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะที่ปรึกษา-สาธุชน-คณะบริหาร-ครู-ผู้ปกครอง-นักเรียน โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย วัดพุทธจักรฯ ในงานวันปฐมนิเทศ การเรียนการสอนภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระอาจารย์มหาบุญเทิด เตชวฑฺฒโน พระอาจารย์สอนภาษาบาลีจากวัดพุทธจักรฯ เดินทางไปร่วมงานอบรมบาลีก่อนสอบ “ซ่อม” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์ ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน   พระอาจารย์มหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ นำคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถวายการต้อนรับพระพระมหาสุริยา อาภสฺสโรและพระมหาธงชัย ธมฺมธารี จากวัดสุทัศนเทพวรารามฯ กทม. ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน   พระอาจารย์มหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับครอบครัวคุณอำไพ เคนท์, คุณเจริญศิริ เชาวโนทัย และสาธุชน หลังถวายสังฆทานทำบุญวันคล้ายวันเกิดเพื่อความเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิต ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน  พระมหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ นำคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯและวัดลาวพุทธาราม เจริญพระพุทธมนต์ในการทำบุญถวายภัตตาหารเพลและสังฆทาน ทำบุญประจำปีของร้าน Sa-bye Thai Massage เพื่อความเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิต ขอให้มีความสุขความเจริญ ...

อ่านท

ข่าวสังคมดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระมหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ นำคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ-วัดพระธรรมกาย SD ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณ “พระราชปัญญาภรณ์” เมตตาเยี่ยมวัดพุทธจักรฯและบอกบุญสร้างพระนอนยาวที่สุดในล้านนา ที่จังหวัดลำปาง ท่านใดอยากร่วมสร้างพระใหญ่ เป็นพุทธานุสรณ์ ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน ขอเชิญสาธุชนทุกท่านสั่งสมมหาทานบารมี เพิ่มกุศลบุญราศรีให้แก่ชีวิต โดยร่วมเป็นเจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ทั้ง 13 ในงานประเพณีบุญพระเวส-เทศน์มหาชาติ ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ (Hall) วัดพุทธจักร๚ แห่งเมืองเอสคอนดีโด้ ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน ขอเชิญสาธุชนทุกท่านสั่งสมมหาทานบารมี เพิ่มกุศลบุญราศรีให้แก่ชีวิต โดยร่วมเป็นเจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ทั้ง 13 ในงานประเพณีบุญพระเวส-เทศน์มหาชาติ ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ (Hall) วัดพุทธจักร๚ แห่งเมืองเอสคอนดีโด้ ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน   พระครูวิเทศวีราภรณ์ นำคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ เดินทางไปรดน้ำอวยพรปีใหม่ให้กับคุณพ่อเทพ คุณแม่บุญมา สุริยวงศา สองอุบาสกอุบาสิกาใจบุญประจำวัดผู้สูงวัย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ (สงกรานต์) ซึ่งท่านทั้งสองก็หมั่นทำบุญ ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ 2561 โดย ชัยเสน  วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “สพฺเพสํ สหิโต โหติ สทฺธมฺเม สุปติฏฺฐิโต. ผู้ตั้งมั่นในสัทธรรม ...

อ่านท