Tuesday , May 21 2019

San Diego

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระมหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ องค์แสดงธรรมเรื่อง “ครุกรรม” ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคุณวิไลวรรณ น้องเมแกน เฟอเรนเบิร์ก, คุณมนตรี คุณนันทพร ไชยศร ...

อ่านท

ข่าวสังคมแซนดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน  พระครูวิเทศวีราภรณ์ นำคณะสงฆ์และสาธุชนวัดพุทธจักรฯ ผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประกอบพิธี “หล่อเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชา” ณ ลานพระธรรม วัดพุทธจักรฯ ซึ่งเทียนพรรษาเป็นตัวแทนของแสงสว่างแห่งปัญญาบารมีนำชีวีให้พ้นทุกข์ได้ (7/28/2018) ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน  พระอาจารย์มหาไชยา ชินธมฺมญฺญู ครูใหญ่ฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะครู-ผู้ปกครอง-นักเรียน ในวันจัดกิจกรรม “วันภาษาไทย” ที่จัดขึ้นภายใน อาคารเอนกประสงค์ วัดพุทธจักรฯ ในงานนี้ทางโรงเรียนได้จัดให้น้องนักเรียนแสดงละคร ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน   คุณบังอร คุณชะอุ้ม คุณวิจิตร คุณวันทอง สิทธิการนา ปรารภ 10 ปีการจากไปของคุณแม่รำพึง สิทธิการนา ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน   ในสัปดาห์ที่ความร้อนระอุไปทั่วเมือง SD คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยออกจากบ้านเพราะอากาศร้อนเกินไป แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ของวัดพุทธจักรฯ อย่างเช่น คุณนาตยา ยโสธร (ป้าติ๋ม) เจ้าของร้านSpicy ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน   พระครูวิเทศวีราภรณ์ และคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคุณแชด คุณมยุรี นีล หลังเสร็จพิธีทำบุญถวายสังฆทานเสริมบารมีและศิริมงคลให้กับชีวิต ซึ่งครอบครัวนีลบำเพ็ญบุญเป็นประจำตลอดปี ขอให้มีความสุขความเจริญ อย่าเจ็บอย่าจน ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน   คณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ นำโดยพระครูวิเทศวีราภรณ์ เข้าร่วมงานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งได้จัดประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 42/2561 ณ วัดอตัมมยตาราม เมืองซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน   คณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคุณชัชชัย มหาสุภาพ (ลุงขาว) และครอบครัว หลังพิธีถวายภัตตาหาร-สังฆทาน เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณสุนีย์ ปาลกะวงศ์ ณ ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน   พระอาจารย์มหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะที่ปรึกษา-สาธุชน-คณะบริหาร-ครู-ผู้ปกครอง-นักเรียน โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย วัดพุทธจักรฯ ในงานวันปฐมนิเทศ การเรียนการสอนภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระอาจารย์มหาบุญเทิด เตชวฑฺฒโน พระอาจารย์สอนภาษาบาลีจากวัดพุทธจักรฯ เดินทางไปร่วมงานอบรมบาลีก่อนสอบ “ซ่อม” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์ ...

อ่านท