Saturday , January 19 2019

San Diego

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ 2561 โดย ชัยเสน  วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “สพฺเพสํ สหิโต โหติ สทฺธมฺเม สุปติฏฺฐิโต. ผู้ตั้งมั่นในสัทธรรม ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระครูวิเทศวีราภรณ์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับพระเดชพระคุณ พระมงคลรัตนวิเทศ (หลวงพ่อปรีชา) เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม แทมป้า, พระครูวิเทศกัลยาณธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ และคณะ ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระครูวิเทศวีราภรณ์ และคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะกรรมการบริหารวัดพุทธจักรฯ หลังเสร็จการประชุมคณะกรรมการบอร์ดประจำปี 2018 เพื่อวางแผนงานโครงการพัฒนาปรับปรุงวัดวาพระศาสนาให้มั่นคงถาวรสมควรแก่ธรรมต่อไป (3/24/2018) พระครูวิเทศวีราภรณ์ และคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนาวาโทหญิง ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระครูวิเทศวีราภรณ์ และคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคุณบุษดี Fisher (กันต์) หลังการเจริญพระพุทธมนต์-สังฆทาน ปรารภทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณกันต์ ขอกล่าวคำว่า “สุขสันต์วันเกิด” ขอให้มีความสุขความเจริญ ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้  โดย ชัยเสน พระครูวิเทศวีราภรณ์ และคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคุณประไพ คอร์โดว่า หลังการเจริญพระพุทธมนต์-สังฆทาน ปรารภทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณประไพ ขอกล่าวคำว่า “สุขสันต์วันเกิด” ขอให้มีความสุขความเจริญ อย่าเจ็บอย่าจน ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน  สาธุชนผู้มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัย ออกบวชถืออุโบสถศีล ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สั่งสมบุญบารมีเนื่องในวันมาฆบูชา ตั้งแต่วันที่ 1-4 มีนาคม 2561 ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน   พระเดชพระคุณ พระอาจารย์ “พระครูรัตนปัญญาวิเทศ” หรือ “หลวงพ่อกุ๊กไก่” นำคณะสงฆ์วัดรัตนปัญญา ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์จากวัดพุทธจักรฯและวัดต่าง ๆ ที่เดินทางมาร่วมงานทักษิณานุประทานและงานบาลีสัญจร ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระเดชพระคุณ พระอาจารย์ “พระครูรัตนปัญญาวิเทศ” หรือ “หลวงพ่อกุ๊กไก่” นำคณะสงฆ์วัดรัตนปัญญา เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศไทยได้เมตตาเดินทางจากเมืองวิลโดมาร์ แวะเยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมทูตวัดพุทธจักรฯและฉลองศรัทธาฉันภัตตาหารเพลของ คุณชัชชัย มหาสุภาพ ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระครูวิเทศวีราภรณ์ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคุณแม่บัวเครือ คุณมโนรา ศรีสมบัติ พร้อมด้วยลูกหลาน ญาติมิตร ทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดพุทธจักรฯ เพื่ออุทิศให้คุณพ่ออินถา ผู้ล่วงลับ ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบารมีเพิ่มกุศลบุญราศรีให้แก่ชีวิต ร่วมสมาทาน อุโบสถศีล ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ เจริญภาวนา ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม เนื่องในวันทำบุญ “วันมาฆบูชา” ...

อ่านท