Tuesday , June 19 2018
Breaking News

San Diego

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระครูวิเทศวีราภรณ์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับพระเดชพระคุณ พระมงคลรัตนวิเทศ (หลวงพ่อปรีชา) เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม แทมป้า, พระครูวิเทศกัลยาณธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ และคณะ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระครูวิเทศวีราภรณ์ และคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะกรรมการบริหารวัดพุทธจักรฯ หลังเสร็จการประชุมคณะกรรมการบอร์ดประจำปี 2018 เพื่อวางแผนงานโครงการพัฒนาปรับปรุงวัดวาพระศาสนาให้มั่นคงถาวรสมควรแก่ธรรมต่อไป (3/24/2018) พระครูวิเทศวีราภรณ์ และคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนาวาโทหญิง ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระครูวิเทศวีราภรณ์ และคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคุณบุษดี Fisher (กันต์) หลังการเจริญพระพุทธมนต์-สังฆทาน ปรารภทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณกันต์ ขอกล่าวคำว่า “สุขสันต์วันเกิด” ขอให้มีความสุขความเจริญ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้  โดย ชัยเสน พระครูวิเทศวีราภรณ์ และคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคุณประไพ คอร์โดว่า หลังการเจริญพระพุทธมนต์-สังฆทาน ปรารภทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณประไพ ขอกล่าวคำว่า “สุขสันต์วันเกิด” ขอให้มีความสุขความเจริญ อย่าเจ็บอย่าจน ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน  สาธุชนผู้มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัย ออกบวชถืออุโบสถศีล ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สั่งสมบุญบารมีเนื่องในวันมาฆบูชา ตั้งแต่วันที่ 1-4 มีนาคม 2561 ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน   พระเดชพระคุณ พระอาจารย์ “พระครูรัตนปัญญาวิเทศ” หรือ “หลวงพ่อกุ๊กไก่” นำคณะสงฆ์วัดรัตนปัญญา ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์จากวัดพุทธจักรฯและวัดต่าง ๆ ที่เดินทางมาร่วมงานทักษิณานุประทานและงานบาลีสัญจร ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระเดชพระคุณ พระอาจารย์ “พระครูรัตนปัญญาวิเทศ” หรือ “หลวงพ่อกุ๊กไก่” นำคณะสงฆ์วัดรัตนปัญญา เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศไทยได้เมตตาเดินทางจากเมืองวิลโดมาร์ แวะเยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมทูตวัดพุทธจักรฯและฉลองศรัทธาฉันภัตตาหารเพลของ คุณชัชชัย มหาสุภาพ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระครูวิเทศวีราภรณ์ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคุณแม่บัวเครือ คุณมโนรา ศรีสมบัติ พร้อมด้วยลูกหลาน ญาติมิตร ทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดพุทธจักรฯ เพื่ออุทิศให้คุณพ่ออินถา ผู้ล่วงลับ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบารมีเพิ่มกุศลบุญราศรีให้แก่ชีวิต ร่วมสมาทาน อุโบสถศีล ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ เจริญภาวนา ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม เนื่องในวันทำบุญ “วันมาฆบูชา” ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน คุณอลิศา ศรีสุมานันท์ (พี่นก) พร้อมด้วยเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ร่วมบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ...

อ่านทั้งหมด »