Wednesday , February 20 2019

San Diego

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2015

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ      คนที่ขยัน วันแต่ละวันคือวันโชคดี” * พบกันใหม่ฉบับหน้า ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2015

ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้                 ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ ...

อ่านท