Monday , March 25 2019

San Diego

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระมหาบุญเทิด เตชวฑฺฒโน ป.ธ.9 นำเพื่อนสหธรรมิกพระธรรมทูต พระอาจารย์พชร ภูริปญฺโญ วัดป่าซัมเตอร์ และพระอาจารย์พุทธิคม สุภกิจฺโจ วัดพระวิเทศธรรมรังษี ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน  พระครูวิเทศวิราภรณ์ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ขณะเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีปฐมนิเทศ โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย วัดพุทธจักรฯ ภาคฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดพุทธจักรฯ ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2017

ประมวลภาพ คณะสงฆ์ร่วมงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 41 ณ วัดมงคลรัตนาราม แทมป้า รัฐฟลอริด้า โดย ชัยเสน  พระมหาเถระ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ตัวแทนพระสงฆ์จากทั่วโลกและสาธุชนถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในงานการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 41 ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระครูวิเทศวีราภรณ์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับพระมหาเถระและคณะสงฆ์ที่พร้อมใจกันเดินทางไปช่วยเตรียมงานการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 41 และร่วมงานฉลองวัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า ครบรอบ 35 ปี ที่รัฐฟลอริด้า ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2017

ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ รายงานโดย…ชัยเสน คณะอุบาสกอุบาสิกหลายท่านได้นัดหมายกันมาถวายสังฆทานเนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม   ขอให้เจ้าของวันเกิดแต่ละท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเทอญ พระมหาบุญเทิด  เตชวฑฺฒโน (แถวหน้าที่ 2 จากซ้ายมือ) จากวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม  ร่วมเป็นกรรมการเนื่องในการสอบบาลีสนามหลวงที่วัดไทยแอลเอ ภาพบรรยากาศสาธุชนกำลังร่วมกันตักบาตรประจำวันอาทิตย์ที่วัดพุทธจักรฯ ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและอิ่มด้วยความสุข สาธุชนร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่วัดพุทธจักรฯ ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2017

ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ รายงานโดย…ชัยเสน ตัวแทนบุคคลและสมาคมต่างๆ ในแซน ดิเอโก้  ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต พิศาล  มาณวพัฒน์ และธานี แสงรัตน์  กงสุลใหญ่นครลอส แองเจอลิส ในคราวที่เดินทางมาพบปะและ ดูงานที่แซน ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2017

ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ รายงานโดย…ชัยเสน พระครูวิเทศวีราภรณ์ พร้อมด้วยพระมหาบุญเทิด เตชวฒฺฑโน ในนามตัวแทนพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม ถวายปัจจัยเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพลในโครงการอบรมบาลีก่อนสอบแก่พระสุขุมมุนี ที่วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา พระมหาเชิดชัย ชยเสโน ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2017

ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ รายงานโดย…ชัยเสน รองกงสุลใหญ่สรศักดิ์  สมรไกรสรกิจ  ถ่ายที่ระลึกกับหนูน้อยสงกรานต์พร้อมด้วยคุณดนัย เงาจีนานันต์  กรรมการบอร์ดวัดพุทธจักรฯ และคุณนิกกี้  สัมมาวดี  Mar ประธานจัดงานสงกรานต์ประจำปี 2017 รองกงสุลใหญ่สรศักดิ์  สมรไกรสรกิจ  ให้เกียรติร่วมเดินในขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2017 ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2017

ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ รายงานโดย…ชัยเสน คุณครูการ์ตูน บันทึกภาพเป็นที่ระลึกกับนักเรียนภาษาไทยตัวน้อย หลังจากหมดชั่วโมงเรียนประจำวันอาทิตย์  ดูจากภาพแล้วนักเรียนแต่ละคนล้วนมีความสุขที่ได้เรียนภาษาไทย กลุ่มวิชาแกะสลักโดยการสอนของสองคุณครูผู้แข็งขัน คือ คุณครูติ๋ม และคุณครูนุช ยังคงเรียนสอนกันอย่างมีความสุข เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่โรงเรียนวัดพุทธจักรฯ เช่นเคย คุณครูปอย ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2017

ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ รายงานโดย…ชัยเสน บรรดาศรัทธาสาธุชนในเขต San Diego มาร่วมงานทำบุญสรงน้ำพระที่วัดพุทธจักรมงคลรัตนารามเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา เป็นจำนวนมาก จนทำให้ศาลาดูแคบลงไปถนัดตาเลยทีเดียว  คณะสาธุถวายสังฆทาน ผ้าไตรจีวรแกพระสงฆ์ ในวันทำบุญสรงน้ำพระ   ในภาพคือ คุณเพชรสมร  แสงเทียน ...

อ่านท