Saturday , August 15 2020
Home / บทความ (page 29)

บทความ

ความทรงจำที่ไม่มีวันลืม

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมานี้ เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทำให้ผมหวนคิดกลับไปถึงความโชคดีที่ผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดเมื่อปี 1967 ครั้งที่พระองค์ท่านและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเสด็จเยือนนครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะนั้นคนไทยในนครลอสแองเจลิสส่วนใหญ่ ล้วนแล้วแต่เป็นนักศึกษาที่มีอยู่ราวๆห้าร้อยคน (ตอนนี้กว่าสามแสนคน) โดยพวกเราคนไทยส่วนใหญ่มักจะรู้จักกันหมด และเมื่อพวกเราได้ทราบข่าวว่า ...

อ่านท

จิตอาสา… หนทางอยู่ร่วมกันในสังคม

ปัจจุบันสังคมธุรกิจไทยในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนีย ต้องประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย อันเกี่ยวเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การไม่เข้าใจในตัวบทกฎหมายของบ้านเมือง และกระแสการเปลี่ยนแปลงทางโซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้เกิดการแข่งขันสูง เจ้าของธุรกิจไทยบางส่วนยังเป็นคนรุ่นบุกเบิก (First Generation) ที่ยังไม่สันทัดทางภาษา และบ้างก็ไม่พยายามที่จะศึกษาเทคโนโลยีแบบใหม่ ...

อ่านท

กรม สบส.แนะเช็คให้ชัวร์ก่อนเข้า รพ./คลินิก ไม่หลงคำโฆษณาเกินจริง ทั้งดีกว่า เหนือกว่า หายทุกโรค เสี่ยงไม่หายและอาจเป็นอันตรายแทน

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News”ฉบับวันที่ 18 ตุลาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ”กรม ส.บ.ส. แนะประชาชนเช็คให้ชัวร์ก่อนรับบริการกับโรงพยาบาลหรือคลินิก อย่าหลงคำโฆษณาเว่อร์วังอลังการ ...

อ่านท

ล้มละลาย ปัญหาเกี่ยวกับหมายเลขโซเชียล

ชื่อและหมายเลขโซเชียล หมายเลขโซเชียลเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลใช้ระบุตัวบุคคล รัฐบาลจะออกหมายเลขโซเชียลให้บุคคลเพียงคนละหนึ่งเดียว โดยไม่ซ้ำกันการใช้หมายเลขโซเชียลมากกว่าหนึ่งหมายเลข หรือการใช้หมายเลขโซเชียลของคนอื่นถือเป็นการกระทำความผิด และถ้าบุคคลนั้นทำล้มละลายก็อาจจะไม่ได้รับการปลดเปลื้องหนี้สิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2002 ศาลของรัฐบาลกลาง (U.S. District Court) ได้กลับคำตัดของศาลล้มละลาย ...

อ่านท

ต่างภพต่างภูมิกับดวงดาว 93 ( 3/3/2019 บ้านบุญรักษา )

ตอน บุญใหญ่ แดดยามบ่ายแก่ๆ ทอดลำไปทางปลายทุ่งหญ้า สุดสายตาพร้อมลมอ่อนๆ พัดยอดกล้าเขียวขจีในนาให้ปลิวเป็นระลอก  มันเป็นหมู่บ้านที่ไกลปืนเที่ยง ปลายทุ่งนาสุดลูกหูลูกตาเป็นทิวเขาโอบล้อม นกกาต่างพากันบินส่งเสียงร้อง มันเป็นธรรมชาติของทุกวันที่เขาเห็นจนเคยชิน  เด็กชายแดนเดินฝ่าเปลวแดดจากโรงเรียนในหมู่บ้าน กลับบ้านหลังโรงเรียนเลิกเช่นปกติทุกวัน เพื่อกลับบ้านเขาไม่เคยเถลไถลเกเร หรือติดกลุ่มเพื่อนอย่างเด็กคนอื่น ด้วยวัยเพียง ...

อ่านท

ศูนย์แห่งการเรียนรู้เพื่อชีวิต: สโมสรโรตารีสากล

จะมีสมาชิกขององค์กรใดบ้างที่สามารถจะรักษาอุดมการณ์ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส รวมไปถึงการเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันที่ยืนหยัดมาได้อย่างยาวนานกว่าหนึ่งร้อยปี โดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆตอบแทน ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั่นก็คือ “สโมสรโรตารีสากล” “สโมสรโรตารีสากล” เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกทั่วโลกให้บริการเพื่อนมนุษยชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1905 ณ นครชิคาโก้ รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา โดยสมาชิกในองค์กรมาจากหลากหลายสาขาอาชีพที่ได้ร่วมมือผนึกพลังบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. ร่วมทำ MOU กับองค์กรวิจัยระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ พัฒนาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ให้ เพียงพอพร้อมใช้ ปลอดภัยและมีมาตรฐานสู่สากล

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 11 ตุลาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat   เล่า..ข่าว..สุขภาพ” มาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย เฝ้าระวัง ...

อ่านท