Wednesday , August 12 2020
Home / บทความ (page 197)

บทความ

ตอบคำถามอิมมิเกรชั่นโดยทนายความจรินทร

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย..        คำถาม   ดิฉับเข้ามาอยู่ในอเมริกาได้หลายปีแล้ว เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว ดิฉันได้แต่งงานกับคนที่เป็นอเมริกันซิติเซนต์ และได้ยื่นขอใบเขียวไว้แล้ว ดิฉันอยากจะกลับไปเยี่ยมญาติที่เมืองไทย ดิฉันควรจะทำอย่างไร?        คำตอบ  กฎหมายอิมมิเกรชั่นระบุว่า ผู้ใดที่กำลังยื่นขอรับใบเขียวอยู่ (adjust ...

อ่านท

การเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากการทำล้มละลาย

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. กฎหมายล้มละลายเปิดโอกาสให้คนที่มีหนี้สินมากจนไม่สามารถจ่ายชำระแก่เจ้า หนี้ สามารถทำล้มละลายเพื่อ ปลดหนี้สินและสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ กฎหมายล้มละลายฉบับใหม่ที่ได้ออกบังคับใช้เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมามีบทบังคับที่เข้มงวดมากขึ้น โดยลูกหนี้จะต้อง ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานอิสระ Credit Counseling  ซึ่งจะพิจารณาและออกใบรับรองให้แก่ลูกหนี้ก่อนที่ลูกหนี้จะยื่น ทำล้มละลาย ...

อ่านท

การหย่าร้าง

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. ในปัจจุบันอัตราของคู่สมรสที่ต้องการหย่าร้างจากกันมีจำนวนสูงมาก คนไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกาที่ต้องการทำ การหย่าร้างจากคู่สมรส จะต้องพิจารณาว่าควรจะทำการหย่าร้างได้อย่างไร ยื่นเรื่องหย่าที่ไหน และขั้นตอนของการหย่าร้าง เป็นอย่างไร ในกรณีของคู่สมรสที่แต่งงานกันเพียงช่วงสั้นๆ ไม่มีลูกด้วยกัน และไม่มีทรัพย์สินร่วมกัน การหย่าร้างก็จะสามารถ กระทำได้ง่ายกว่ากรณีของคู่สมรสที่แต่งงานกันเป็นเวลานาน หรือมีลูกที่อายุยังไม่ถึง ...

อ่านท

ข่าวอิมมิเกรชั่น

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. 1. นโยบายตรวจจับคนต่างชาติที่อยู่อย่างผิดกฎหมาย ในปัจจุบันรัฐบาลของประธานาธิบดีบุชมีนโยบายที่จะจับกุมคนต่างชาติที่อยู่ใน อเมริกาอย่างผิดกฎหมาย โดย เพ่งเล็งสถานประกอบการธุรกิจที่ว่าจ้างคนงานต่างชาติที่ทำงานอยู่อย่างไม่ ถูกต้อง ในเวลาไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ สำนักงานโซเชียลซีคิวริตี้จะส่งจดหมายจำนวน 140,000 ฉบับให้แก่หน่วยงาน ธุรกิจที่ว่าจ้างคนงานอย่างน้อย 10 ...

อ่านท

กฎหมายน่ารู้

1. การบรรลุนิติภาวะ ในแคลิฟอร์เนียคนที่อายุ 18 ปี ถือว่าบรรลุนิติภาวะและมีสถานภาพเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งจะสามารถทำสัญญาซื้อขาย ทรัพย์สิน หรือเช่าบ้านได้และจะมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ ในขณะเดียวกันผลที่ตามมาคือคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการ กระทำของตนเอง พ่อแม่ก็จะหมดหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องส่งเสียเลี้ยงดูคุณ คุณจะสามารถถูกฟ้องร้องได้ คุณจะต้อง รับผิดชอบต่อภาษีเงินได้ของคุณเอง ...

อ่านท

คดีอาญากับการเนรเทศคนต่างด้าว

เป็นที่ทราบกันดีกว่า คนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างไม่ถูกต้อง ถ้าถูกจับได้จะต้องถูกเนรเทศ คน ต่างชาติที่เข้ามาในอเมริกาแล้วละเมิดกฎระเบียบที่กำหนดไว้ เช่น ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนแต่มิได้เข้าเรียน หรือนักท่องเที่ยว ที่อยู่เกินกำหนด หรือคนที่ถือวีซ่าทำงานแต่มิได้ทำงานกับนายจ้างที่ได้ยื่นทำเรื่องขอวีซ่า ให้เป็นต้น ถ้าอิมมิเกรชั่นตรวจพบ การละเมิดกฎดังกล่าวก็จะดำเนินการเนรเทศ นอกจากนั้นอิมมิเกรชั่นมีนโยบายที่จะเนรเทศคนต่างด้าว ซึ่งรวมถึงผู้ที่ถือ ...

อ่านท

การรับบุตรบุญธรรม

ในการรับบุตรธรรมของคนอเมริกันสำหรับเด็กที่เกิดในต่างประเทศ มีเงื่อนไขดังนี้ 1. ประเทศที่เกิดจะต้องอนุญาตให้คนต่างชาติรับชาติรับเด็กของครเป็นลูกบุญธรรม ได้ (บางประเทศห้ามมิให้คนต่างชาติรับเด็กของตนเป็นลูกบุญธรรม) คนที่จะขอรับบุตรบุญธรรมจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ประเทศนั้นๆ กำหนดให้ปฏิบัติ 2. เด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องมีอายุต่ำกว่า 16 ปี (ยกเว้นเฉพาะกรณีของพี่น้องที่ถูกรับเป็นลูกบุญธรรมพร้อมกัน กฎหมายอนุญาตให้เด็กที่อายุไม่เกิน 18 ...

อ่านท

วุฒิสภาปิดโอกาสกับโรบินฮูด

เมื่อเช้าวันพฤหัสที่ 28 มิถุนายนนี้วุฒิสภาสหรัฐฯ ได้มีมติด้วยเสียง 53 ต่อ 46 เพื่อปิดโอกาสโรบินฮูดให้อยู่ ทำงานได้ถูกต้องตามกฏหมาย ฝ่ายที่ต้องการปิดโอกาสโรบินฮูดมีสมาชิกพรรคเดโมแครตสิบห้าคนและสมาชิกพรรค รีพับลิคัน สามสิบเจ็ดคน ส่วนฝ่ายที่โหวดที่ต้องการให้โอกาสกับโรบินฮูดนั้น มีสมาชิกพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสามสิบสามคนและ สมาชิกพรรครีพับลิคันสิบสองคน ...

อ่านท

การทำล้มละลาย-ทางออกสำหรับคนที่มีปัญหาหนี้สิน

คุณมีปัญหาเช่นนี้หรือไม่? หนี้สินของคุณเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ของคุณ คุณพยายามจ่ายชำระหนี้สินแต่ยอดหนี้ ก็ไม่ยอมลดลง ในที่สุดคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่สามารถจ่ายชำระหนี้สินของคุณได้อีกต่อไป จากสถิติที่ได้จากการสำรวจ ในปัจจุบันประมาณหนึ่งในสามของครอบครัวคนอเมริกันมีรายได้แค่เพียงพอจ่าย ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน จากสถิติพบว่าคนอเมริกันมีหนี้สินทั้งหมดประมาณ 2.17 หมื่นล้านเหรียญ ในรอบ 10 ปีผ่านมาคน อเมริกันมีหนี้สินจากบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นถึง ...

อ่านท

ตอบคำถามอิมมิเกรชั่น

คำถาม  ร่างปฏิรูปกฎหมายอิมมิเกรชั่นได้ออกบังคับใช้แล้วหรือยัง คำตอบ  ร่าง ปฏิรูปกฎหมายอิมมิเกรชั่นที่อนุญาตให้คนต่างชาติที่อยู่อย่างผิดกฎหมาย สามารถขอสถานภาพที่ถูกต้องได้นั้น เป็นเพียงร่างเสนอของคณะกรรมการซีเนท ร่างกฎหมายดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจากการลงคะแนนเสียงของสภาซีเนท ซึ่งคาดว่าจะทำการประชุมลงคะแนนเสียงในสัปดาห์หน้านี้ หลังจากนั้นก็จะต้องผ่านการอนุมัติจาก House of Representatives ถ้า House ...

อ่านท