Saturday , August 15 2020
Home / บทความ (page 195)

บทความ

ถ้าคู่สมรสของคุณที่เป็นซิติเซนต์เสียชีวิตก่อนที่คุณจะได้ใบเขียว

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. ถ้าคุณแต่งงานกับคนที่เป็นซิติเซนต์ คู่สมรสของคุณที่เป็นซิติเซนต์สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอใบเขียวให้แก่คุณได้ ถ้าคู่สมรสที่เป็นซิติเซนต์เสียชีวิตลงก่อนที่คุณจะได้รับใบเขียวและคุณได้ แต่งงานกันมาอย่างน้อย 2 ปี คุณก็มีสิทธิที่จะยื่นขอรับใบเขียวได้ในฐานะของพ่อหม้ายหรือแม่หม้ายได้ ส่วนกรณีที่คู่สมรสที่เป็นซิติเซนต์เสียชีวิตก่อนที่จะแต่งงานกันครบ 2 ปี อิมมิเกรชั่นจะถือว่าคำร้องใบเขียวจะตาย (ยกเลิก) ไปเมื่อคนยื่นเสียชีวิตลง ...

อ่านท

K วีซ่า และการขอใบเขียวถาวร

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. K-1 คำถาม ผมเป็นอเมริกันซิติเซนต์ ผมรู้จักกับแฟนที่เมืองไทยทางอินเตอร์เน็ต ผมต้องการจะพาเค้ามาอยู่กับผมที่อเมริกา ผมควรจะทำอย่างไร? ตอบ กฎหมายอิมมิเกรชั่น ได้กำหนดให้มีวีซ่าคู่หมั้น (K-1) เพื่อให้คู่หมั้นหรือคนรักของคนอเมริกัน สามารถเดินทางเข้า มาในอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการแต่งงานกับคนอเมริกัน ...

อ่านท

การรักษาใบเขียวในกรณีที่เดินทางออกนอกประเทศไปนานๆ

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. คนที่ถือใบเขียวคือคนที่ต้องการอยู่อาศัย และทำงานอยู่ในอเมริกา ถ้าคนที่ถือใบเขียวเดินทางออกจากประเทศอเมริกา ไปนานๆ จะถือว่าละทิ้งใบเขียว และอาจจะถูกยึดใบเขียวคืนได้ การเดินทางออกนอกประเทศอเมริกาไปนานๆ นอกจากจะมีผลทำให้สูญเสียสถานภาพใบเขียวแล้ว ยังอาจมีผลทำให้ ถูกปฏิเสธในการขอโอนสัญชาติเป็นอเมริกันอีกด้วย บางครั้งคนต่างชาติที่ได้รับใบเขียว อาจจะได้งานหรือต้องทำธุรกิจที่เมืองไทยหรือต่างประเทศ บางครั้งอาจจะมีพ่อแม่ ...

อ่านท

ปัญหาของคนที่มีบ้าน

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. ในช่วงที่ตลาดบ้านรุ่งเรือง ธนาคารปล่อยเงินกู้โดยมิได้พิจารณารายได้ของคนกู้ คนจำนวนมากซื้อบ้านได้โดยไม่ต้อง วางดาวน์ และไม่ต้องแสดงหลักฐานที่พิสูจน์รายได้ของตน พอราคาบ้านตกต่ำและอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ประกอบกับภาวะ เศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน ซึ่งคนส่วนใหญ่ตกงานหรือมีรายได้ลดลง มีผลกระทบทำให้เจ้าของบ้านจำนวนมากไม่สามารถผ่อน ชำระค่าบ้านได้ ในแคลิฟอร์เนียในช่วงเวลา 3 ...

อ่านท

การวางแผนทรัพย์สินและชีวิตไว้ล่วงหน้า

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. พินัยกรรม (Will) การทำพินัยกรรม คือการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจตนารมย์ของคุณว่าถ้าคุณเสียชีวิตลงแล้ว คุณต้องการให้จัดการ แบ่งทรัพย์สินให้แก่ใครอย่างไร ผู้จัดการกองมรดกก็จะสามารถจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของคุณ แต่การทำพินัยกรรม เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ดีพอเนื่องจากถ้าคุณมีพินัยกรรมเพียงอย่างเดียว ผู้จัดการมรดกจะต้องให้ทนายยื่นเรื่องการจัดการ ทรัพย์สินต่อศาลซึ่งเรียกว่า โพรเบท        โพรเบท ...

อ่านท

ล้มละลาย

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. ตัวอย่างคำถามในวันเฮียริ่ง ในการทำล้มละลาย หลังจากที่ลูกหนี้ได้ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของตนต่อศาลล้มละลาย แล้ว ประมาณ 1 เดือนหลังจากนั้น ลูกหนี้จะต้องไปเฮียริ่งเพื่อตอบคำถามต่อทรัสตี ทรัสตีคือคนที่ศาลแต่งตั้งให้พิจารณา สถานะด้านการเงินของลูกหนี้ เพื่อตรวจสอบว่าลูกหนี้มีทรัพย์สิน ...

อ่านท

ปัญหาและทางออกของคนที่มีบ้าน

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. คนที่ซื้อบ้านและกู้เงินแบบปรับอัตราดอกเบี้ย โดยดอกเบี้ยในปีแรกๆ จะต่ำ และปีต่อๆ มาจะปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น คนเหล่านี้มักจะมีปัญหาไม่สามารถจ่ายเงินค่าผ่อนบ้าน โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันซึ่งคนส่วนใหญ่ตกงาน หรือมีรายได้ลดลง ประมาณว่าหนึ่งในสี่ของเงินกู้ในประเทศจะถูกปรับดอกเบี้ยให้สูงขึ้นในปีหน้า นี้ ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าของบ้านจำนวนเป็น ล้านคนต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านสูงขึ้น ส่วนใหญ่ของคนเหล่านี้จะมีปัญหาไม่สามารถผ่อนจ่ายได้ ...

อ่านท

คนทำล้มละลายเพิ่มขึ้น

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. เมื่อสามปีที่แล้ว รัฐบาลได้ทำการปฏิรูปกฎหมายล้มละลาย และทำนำกฎหมายล้มละลายออกบังคับใช้ กฎหมายฉบับ ใหม่ที่ได้ถูกผลักดันโดยกลุ่มนายทุน ธนาคารและบริษัทบัตรเครดิต โดยมีเป้าหมายเพื่อหยุดยั่งมีให้ลูกหนี้ลบล้างหนี้ได้อย่าง ง่ายดายเหมือนแต่ก่อน กฎหมายฉบับใหม่นี้ได้เพิ่มค่าธรรมเนียมศาล และทำให้การทำล้มละลายต้องยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่าย มากขึ้น โดยเพิ่มข้อกำหนดว่าลูกหนี้จะต้องขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาเครดิต ...

อ่านท

ข้อควรระวัง

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. จากประสบการณ์ในการทำคดีอิมมิเกรชั่นมากว่า 15 ปี ผู้เขียนพบเหตุการณ์ที่คนต่างชาติบางรายประสบปัญหาไม่ สามารถขอวีซ่า, ไม่สามารถรับใบเขียว หรือไม่สามารถโอนสัญชาติ โดยมีสาเหตุมาจากการกระทำผิดพลาดเล็กน้อยที่ไม่ คาดคิดว่าจะเป็นผลกระทบต่อสถานภาพด้านอิมมิเกรชั่นของตน 1.ยาเสพติด การเสพยาเสพติดประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเสพจนติดหรือจะเป็นการทดลองเพียงครั้งเดียว เพราะอยากรู้ ...

อ่านท

การขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจทำให้คุณไม่มีสิทธิได้ใบเขียว

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. ผู้ที่จะขอรับใบเขียวจะต้องแสดงให้อิมมิเกรชั่นเห็นว่าตนจะไม่มาขอ เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือเป็นภาระให้แก่สังคม ผู้ขอใบเขียวจะต้องมีคนให้การรับรองว่า ถ้าผู้ขอใบเขียวไปขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล คนที่รับรองนี้จะต้องจ่ายเงินคืนให้แก่ รัฐบาล ความรับผิดชอบนี้จะผูกมัดคนรับรองไปจนกว่าผู้ขอใบเขียวได้โอนสัญชาติเป็นซิ ติเซนต์ หรือจนกว่าผู้ขอใบเขียวจะ ทำงานสะสมครบ 40 ไตรมาสของการทำงาน (10 ...

อ่านท