Wednesday , August 12 2020
Home / บทความ (page 194)

บทความ

การขอใบเขียว

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. โดยทั่วไปคนต่างชาติสามารถยื่นขอใบเขียวได้ 3 วิธี 1. จากการลงทุน โดยจะต้องลงทุนทำธุรกิจในอเมริกาด้วยวงเงินประมาณ 5 แสน – 1 ล้านเหรียญ สามารถรับใบเขียวได้ทันทีโดยไม่ต้องรอโควต้า 2. ...

อ่านท

กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกทำทารุณ

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. โดยทั่วไปคนอเมริกันหรือผู้ถือใบเขียวจะยื่นทำใบเขียวให้แก่คู่สมรสหรือบุตร ของตน เพื่อให้บุคคลในครอบครัว สามารถอาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างถูกต้อง แต่ในบางกรณีคนอเมริกัน หรือผู้ถือใบเขียวกระทำการข่มเหงทารุณ คนในครอบครัวของตน ไม่ยอมยื่นทำใบเขียวให้ หรือข่มขู่ว่าจะแจ้งให้อิมมิเกรชั่นจับตัวส่งกลับประเทศ คนต่างชาติ ที่ถูกทุบตีกดขี่ข่มเหงมักจะไม่กล้าแจ้งความต่อเจ้าที่ ในปี 1994 ...

อ่านท

ล้มละลายชาพเตอร์ 20

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. ล้มละลายชาพเตอร์ 7 เป็นการลบล้างหนี้สินโดยไม่ต้องจ่ายชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ ลูกหนี้สามารถเก็บทรัพย์สินได้เพียงจำกัด ถ้าลูกหนี้มีทรัพย์สินมากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้ ทรัสตีอาจนำทรัพย์สินส่วนเกินนั้นออกขายเพื่อนำเงินมาจ่ายชำระหนี้ นอกจากนั้นถ้าลูกหนี้มีรายได้สูง และหลังจากหักรายจ่าย แล้วมีเงินเหลือ ก็จะไม่สามารถทำชาพเตอร์ 7 แต่จะต้องทำชาพเตอร์ 13 ...

อ่านท

การโอนทรัพย์สินและการทำล้มละลาย

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. เมื่อลูกหนี้ยื่นเรื่องทำล้มละลาย ทรัสตีซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากศาลล้มละลาย จะทำการตรวจสอบทรัพย์สิน ของลูกหนี้ ถ้าลูกหนี้มีทรัพย์สินมากเกินกว่า ที่กฎหมายระบุให้ ยกเว้นคือ ให้ลูกหนี้สามารถเก็บไว้ได้ ทรัสตีก็จะนำทรัพย์สิน ส่วนที่เกินออกขายเพื่อนำเงินมาจ่ายชำระคืนให้แก่เจ้าหนี้ ถ้าก่อนที่จะทำล้มละลายลูกหนี้ได้ยกหรือโอนทรัพย์สินของตนไปให้คนอื่นเพื่อ หลบหนีการจ่ายชำระหนี้  หรือยกทรัพย์สินให้กับญาติพี่น้องของตน ...

อ่านท

หนี้สินของใคร?

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. บุคคลที่แต่งงาน หรือแยกกันอยู่ หรือเพิ่งหย่าขาดจากคู่สมรส มักจะไม่แน่ใจว่าหนี้สินอันใดบ้างที่เป็นขงอตน และหนี้สินใดบ้างที่เป็นของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งตนไม่ต้องรับผิดชอบ คนที่แต่งงานมีครอบครัวส่วนใหญ่ มักจะไม่สนใจที่จะแบ่งแยกว่า หนี้สินใดเป็นของฝ่ายใด เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ มักจะร่วมมือกัน เพื่อแก้ปัญหาทางการเงินด้วยกัน แต่ถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่แยกกันอยู่กับคู่สมรส (Separated) ...

อ่านท

กฎหมายสำหรับผู้สูงอายุ

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. ในแคลิฟอร์เนียมีคนที่อายุ 65 ปี หรือมากกว่าเป็นจำนวนมากกว่า 4 ล้านคน เมื่อคุณแก่ตัวลง คุณควรจะต้อง มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและทางเลือกของผู้สูงอายุ เงินโซเชียล (Social Security) เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่เป็นหลักประกันสำหรับคนที่ทำงานจนครบ ...

อ่านท

การทำล้มละลายช่วยให้คนสามารเก็บบ้านไว้ได้

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. ในช่วงที่ตลาดบ้านรุ่งเรือง ธนาคารปล่อยเงินกู้โดยมิได้พิจารณารายได้ของคนกู้ คนจำนวนมากซื้อบ้านได้ โดยไม่ต้องวางดาวน์และไม่ต้องแสดงหลักฐานที่พิสูจน์รายได้ของตน พอราคาบ้านตกต่ำและอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันซึ่งคนส่วนใหญ่ตกงานหรือมิรายได้ลดลง มีผลกระทบทำให้เจ้าของบ้าน จำนวนมากไม่สามารถผ่อนชำระค่าบ้านได้ ในแคลิฟอร์เนียในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมามีบ้านถูกยึดเป็นจำนวนเกือบแสนหลัง คนที่มีบ้าน และต้องการเก็บ ...

อ่านท

คนต่างชาติที่ถูกกักขังยื่นฟ้องอิมมิเกรชั่น

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. คนต่างชาติที่ถูกอิมมิเกรชั่นจับ และถูกกักขังตัวในลอสแอนเจลิส ได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาล โดยกล่าวว่าอิมมิเกรชั่น ได้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของตน โดยกักขังตนในสถานที่ไม่เหมาะสม ตึกอิมมิเกรชั่นในลอสแอนเจลิส ห้อง B-18  เป็นสถานที่ที่ใช้กักขังคนต่างชาติชั่วคราว ในระหว่างที่รอขบวนการ ยื่นเรื่อง ต่อศาลเพื่อเนรเทศ ...

อ่านท

ถ้าคู่สมรสของคุณที่เป็นซิติเซนต์เสียชีวิตก่อนที่คุณจะได้ใบเขียว

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. ถ้าคุณแต่งงานกับคนที่เป็นซิติเซนต์ คู่สมรสของคุณที่เป็นซิติเซนต์สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอใบเขียวให้แก่คุณได้ ถ้าคู่สมรสที่เป็นซิติเซนต์เสียชีวิตลงก่อนที่คุณจะได้รับใบเขียวและคุณได้ แต่งงานกันมาอย่างน้อย 2 ปี คุณก็มีสิทธิที่จะยื่นขอรับใบเขียวได้ในฐานะของพ่อหม้ายหรือแม่หม้ายได้ ส่วนกรณีที่คู่สมรสที่เป็นซิติเซนต์เสียชีวิตก่อนที่จะแต่งงานกันครบ 2 ปี อิมมิเกรชั่นจะถือว่าคำร้องใบเขียวจะตาย (ยกเลิก) ไปเมื่อคนยื่นเสียชีวิตลง ...

อ่านท

K วีซ่า และการขอใบเขียวถาวร

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. K-1 คำถาม ผมเป็นอเมริกันซิติเซนต์ ผมรู้จักกับแฟนที่เมืองไทยทางอินเตอร์เน็ต ผมต้องการจะพาเค้ามาอยู่กับผมที่อเมริกา ผมควรจะทำอย่างไร? ตอบ กฎหมายอิมมิเกรชั่น ได้กำหนดให้มีวีซ่าคู่หมั้น (K-1) เพื่อให้คู่หมั้นหรือคนรักของคนอเมริกัน สามารถเดินทางเข้า มาในอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการแต่งงานกับคนอเมริกัน ...

อ่านท