Monday , July 13 2020
Home / บทความ (page 193)

บทความ

การหย่าร้าง

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. ในปัจจุบันอัตราของคู่สมรสที่ต้องการหย่าร้างจากกันมีจำนวนสูงมาก คนไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกาที่ต้องการทำการ หย่าร้างจากคู่สมรส จะต้องพิจารณาว่าควรจะทำการหย่าร้างได้อย่างไร ยื่นเรื่องหย่าที่ไหน และขั้นตอนของการหย่าร้างเป็น อย่างไร ในกรณีของคู่สมรสที่แต่งงานกันเพียงช่วงสั้น ไม่มีลูกด้วยกัน และไม่มีทรัพย์สินร่วมกัน การหย่าร้างก็จะสามารถกระทำ ได้ง่ายกว่ากรณีของคู่สมรสที่แต่งงานกันเป็นเวลานาน หรือมีลูกที่อายุยังไม่ถึง ...

อ่านท

ใบเขียวจากการแต่งงาน

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. บ่อยครั้งที่ผู้เขียนได้รับโทรศัพท์จากคนที่แต่งงานกับคนอเมริกันและได้ใบ เขียวชั่วคราว 2 ปี แต่มีปัญหากับสามีหรือ ภรรยาของตนและต้องการทราบว่าตนมีทางออกอย่างไรบ้าง การแต่งงานกับคนอเมริกันเป็นวิธีที่ช่วยให้คนต่างชาติสามารถได้รับใบเขียว ได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด หลังจากการ แต่งงานก็สามารถยื่นขอใบเขียวได้เลย ในปัจจุบันคนที่แต่งงานกับคนอเมริกันมักจะได้รับใบเขียวภายในเวลา 6-8 เดือน ...

อ่านท

คนที่ทำความผิดในคดีอาญาจะไม่สามารถขอใบเขียวหรือวีซ่าให้แก่ญาติของตน

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2006 กฎหมาย Adam Walsh child Protection and Safety Act of ...

อ่านท

ตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะมีคนเป็นจำนวนมากที่ต้องอาศัยการทำล้ม ละลาย เพื่อลบล้างหนี้สินและเริ่มต้น ชีวิตใหม่ ปัญหาที่คนจำนวนมากประสบในปัจจุบันคือ รายจ่ายมากกว่ารายได้ ทำให้ต้องดึงเงินจากบัตรเครดิตมาใช้ บริษัทบัตร เครดิตมักจะเพิ่มวงเงินเครดิตให้แก่ลูกหนี้โดยมิได้พิจารณาสถานการณ์ด้านการ เงินของลูกหนี้ มีลูกหนี้จำนวนมากดึงเงินจาก บัตรเครดิตใบหนึ่งเพื่อจ่ายชำระให้บัตรเครดิตอีกสบหนึ่ง เมื่อลูกหนี้จ่ายเงินช้าบริษัทบัตรเครดิตก็ขึ้นดอกเบี้ยจนลูกหนี้จ่ายไม่ ...

อ่านท

การยึดใบเขียวคืน

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. หลังจากที่คุณได้รับใบเขียวแล้ว มีอยู่ 2 กรณี ที่อาจจะทำให้คุณต้องสูญเสียใบเขียวไป ประการที่หนึ่งคือคุณกระทำ ความผิดกฎหมายอาญา และถูกอิมมิเกรชั่นดำเนินการเนรเทศ ประการที่สอง คือคุณละทิ้งถิ่นฐานที่อยู่ในอเมริกา อิมมิเกรชั่นจะพิจารณาจากเหตุการณ์และหลักฐานต่างๆ เพื่อดูว่าคุณมีเจตนาละทิ้งถิ่นที่อยู่ในอเมริกาหรือไม่ ถ้าคุณ ...

อ่านท

การทำล้มละลาย-ทางออกสำหรับคนที่มีปัญหาหนี้สิน

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย..        คุณมีปัญหาเช่นนี้หรือไม่? หนี้สินของคุณเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ของคุณ คุณพยายามจ่ายชำระหนี้สินแค่ยอดหนี้ก็ไม่ยอม ลดลง ในที่สุดคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่สามารถจ่ายชำระหนี้สินของคุณได้อีกต่อไป จากสถิติที่ได้จากการสำรวจ ในปัจจุบันประมาณหนึ่งในสามของครอบครัวคนอเมริกันมีรายได้แค่เพียงพอจ่ายค่า ใช้จ่าย ในแต่ละเดือน จากสถิติพบว่าคนอเมริกันมีหนี้สินทั้งหมดประมาณ 2.17 หมื่นล้านเหรียญในรอบ 10 ...

อ่านท

ตอบคำถามอิมมิเกรชั่นโดยทนายความจรินทร

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย..        คำถาม   ดิฉับเข้ามาอยู่ในอเมริกาได้หลายปีแล้ว เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว ดิฉันได้แต่งงานกับคนที่เป็นอเมริกันซิติเซนต์ และได้ยื่นขอใบเขียวไว้แล้ว ดิฉันอยากจะกลับไปเยี่ยมญาติที่เมืองไทย ดิฉันควรจะทำอย่างไร?        คำตอบ  กฎหมายอิมมิเกรชั่นระบุว่า ผู้ใดที่กำลังยื่นขอรับใบเขียวอยู่ (adjust ...

อ่านท

การเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากการทำล้มละลาย

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. กฎหมายล้มละลายเปิดโอกาสให้คนที่มีหนี้สินมากจนไม่สามารถจ่ายชำระแก่เจ้า หนี้ สามารถทำล้มละลายเพื่อ ปลดหนี้สินและสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ กฎหมายล้มละลายฉบับใหม่ที่ได้ออกบังคับใช้เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมามีบทบังคับที่เข้มงวดมากขึ้น โดยลูกหนี้จะต้อง ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานอิสระ Credit Counseling  ซึ่งจะพิจารณาและออกใบรับรองให้แก่ลูกหนี้ก่อนที่ลูกหนี้จะยื่น ทำล้มละลาย ...

อ่านท

การหย่าร้าง

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. ในปัจจุบันอัตราของคู่สมรสที่ต้องการหย่าร้างจากกันมีจำนวนสูงมาก คนไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกาที่ต้องการทำ การหย่าร้างจากคู่สมรส จะต้องพิจารณาว่าควรจะทำการหย่าร้างได้อย่างไร ยื่นเรื่องหย่าที่ไหน และขั้นตอนของการหย่าร้าง เป็นอย่างไร ในกรณีของคู่สมรสที่แต่งงานกันเพียงช่วงสั้นๆ ไม่มีลูกด้วยกัน และไม่มีทรัพย์สินร่วมกัน การหย่าร้างก็จะสามารถ กระทำได้ง่ายกว่ากรณีของคู่สมรสที่แต่งงานกันเป็นเวลานาน หรือมีลูกที่อายุยังไม่ถึง ...

อ่านท

ข่าวอิมมิเกรชั่น

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. 1. นโยบายตรวจจับคนต่างชาติที่อยู่อย่างผิดกฎหมาย ในปัจจุบันรัฐบาลของประธานาธิบดีบุชมีนโยบายที่จะจับกุมคนต่างชาติที่อยู่ใน อเมริกาอย่างผิดกฎหมาย โดย เพ่งเล็งสถานประกอบการธุรกิจที่ว่าจ้างคนงานต่างชาติที่ทำงานอยู่อย่างไม่ ถูกต้อง ในเวลาไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ สำนักงานโซเชียลซีคิวริตี้จะส่งจดหมายจำนวน 140,000 ฉบับให้แก่หน่วยงาน ธุรกิจที่ว่าจ้างคนงานอย่างน้อย 10 ...

อ่านท