Saturday , August 15 2020
Home / บทความ (page 192)

บทความ

กฎหมายล้มละลายและคดีตัวอย่าง

โดย.. จรินทร ทานัชฌาสัย 1.การปิดบังข้อมูล ในการทำล้มละลาย ลูกหนี้จะต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สิน, หนี้สิน, รายได้ และรายจ่ายทุกอย่างของตน รวมทั้งข้อมูลการโอนทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้อื่น ถ้าลูกหนี้ปิดบังข้อมูล อาจจะทำให้มิได้รับการลบล้างหนี้สิน ตัวอย่าง ลูกหนี้ได้ยื่นทำล้มละลาย เจ้าหนี้ได้สืบทราบมาว่าลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินของตนให้แก่คนอื่น ...

อ่านท

โครงการช่วยเหลือเจ้าของบ้าน

โดย.. จรินทร ทานัชฌาสัย ในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้คนตกงาน หรือมีรายได้ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกๆ คน นอกจากนั้นสถานการณ์วิกฤติของตลาดบ้านซึ่งเกิดจากราคาบ้านตกต่ำทำให้เจ้าของ บ้านติดค้างเงินกู้เป็นจำนวนมากกว่าราคาบ้าน และธนาคารไม่ยอมปล่อยเงินกู้ ทำให้เจ้าของบ้านไม่สามารถผ่อนชำระหนี้เงินกู้ค่าบ้าน คนจำนวนไม่น้อยถูกยึดบ้านหรือมิฉะนั้นก็ทิ้งบ้านไปเลย แต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเก็บบ้านของตนไว้ รัฐบาลได้พยายามจัดโปรแกรมเพื่อช่วยให้เจ้าของ บ้านสามารถเก็บบ้านของตนไว้ ...

อ่านท

โควต้าของวีซ่าตีกลับย้อนหลัง (Retrogression)

โดย.. จรินทร ทานัชฌาสัย ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา โควต้าใบเขียวได้เลื่อนเร็วมากสมใจคนที่รอใบเขียว แต่ในเดือนมกราคม 2011 โควต้าวีซ่าตีกลับย้อนหลังครั้งใหญ่ ทำให้คนที่รอโควต้าใบเขียวต้องรอเพิ่มต่อไปอีกเป็นเวลาหลายปี 1. ญาติอันดับที่ 1 – ลูกอายุเกิน 21 ...

อ่านท

สิทธิของคนต่างชาติที่ถูกทำร้าย

โดย.. จรินทร ทานัชฌาสัย คนต่างชาติมักจะตกเป็นเหยื่อของการถูกทำร้าย เพราะพวกเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ต้องจากบ้าน จากญาติพี่น้องเพื่อนฝูง มาอยู่ต่างแดน คนเหล่านี้มักจะไม่รู้กฎหมายและสิทธิของตน คนต่างชาติมักจะกลัวและไม่กล้าแจ้งตำรวจถึงแม้ว่าตนจะถูกทำร้าย  คนเหล่านี้มักจะต้องทนอยู่กินกับคนที่ทำร้ายตน Domestic Violence คือการที่คุณถูกคนรัก, คู่สมรส ...

อ่านท

อิมมิเกรชั่น คดีตัวอย่าง

โดย.. จรินทร ทานัชฌาสัย Ronald Zetino เป็นคนเชื้อชา ติเอลซิลวาดอร์ เขาได้ยื่นขอลี้ภัยต่อศาล แต่ศาลอิมมิเกรชั่นได้ปฏิเสธคำร้องขอลี้ภัยของเขาและได้สั่งให้เนรเทศ เขาได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ (BIA) Board of Immigration Appeals ...

อ่านท

ล้มละลาย คดีตัวอย่าง

โดย.. จรินทร ทานัชฌาสัย กฎหมายล้มละลายระบุว่าถ้าลูกหนี้ยื่นทำล้มละลาย ลูกหนี้จะสามารถลบล้างหนี้สินให้หมดไปได้ แต่ในบางกรณีศาลอาจจะไม่อนุมัติให้ลูกหนี้ลบล้างหนี้สินถ้าลูกหนี้ปิดบัง ข้อมูล, ทำลายหลักฐานปลอมแปลงเอกสาร หรือละเลยมิได้เก็บรักษาหลักฐานทางการเงินของตนไว้ให้ตรวจสอบ หลักฐานการเงินต่างๆ ได้แก่ สมุดบัญชี, บันทึกการค้า, บัญชีเงินฝากธนาคาร ถ้าลูกหนี้ประกอบธุรกิจก็จะต้องเก็บหลักฐานรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้อ ...

อ่านท

ตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย

โดย.. จรินทร ทานัชฌาสัย ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะมีคนเป็นจำนวนมากที่ต้องอาศัยการทำล้มละลาย เพื่อลบล้างหนี้สินและเริ่มต้นชีวิตใหม่ ปัญหาที่คนจำนวนมากประสบในปัจจุบันคือ รายจ่ายมากกว่ารายได้ ทำให้ต้องดึงเงินจากบัตรเครดิตมาใช้ บริษัทบัตรเครดิตมักจะเพิ่มวงเงินเครดิตให้แก่ลูกหนี้โดยมิได้พิจารณา สถานการณ์ด้านการเงินของลูกหนี้ มีลูกหนี้จำนวนมากดึงเงินจากบัตรเครดิตใบหนึ่งเพื่อจ่ายชำระให้บัตรเครดิต อีกใบหนึ่ง เมื่อลูกหนี้จ่ายเงินช้าบริษัทบัตรเครดิตก็ขึ้นดอกเบี้ยจนลูกหนี้จ่ายไม่ไหว เมื่อวงเงินเครดิตเต็มหมดลูกหนี้ก็ต้องทำล้มละลาย บางคนมีบ้านแต่ไม่สามารถผ่อนชำระค่าบ้าน ...

อ่านท

ตัวอย่างคำถาม ในการสัมภาษณ์ใบเขียวจากการแต่งงาน

โดย.. จรินทร ทานัชฌาสัย การแต่งงานกับคนอเมริกันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด และเร็วที่สุดในการขอใบเขียวสำหรับคนที่แต่งงานกันด้วยความรักและอยู่กินกัน ฉันท์สามีภรรยา คู่สมรสบางคู่แยกกันอยู่เพราะงาน บางคุ่อายต่างกันมาก บางคู่วัฒนธรรมต่างกันหรือไม่ได้พูดภาษาเดียวกัน บางคู่เป็นญาติกัน บางคนแต่งและหย่ามาหลายครั้ง กรณีเหล่านี้ถึงแม้จะไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้อิมมิเกรชั่นปฏิเสธใบเขียว แต่ก็จะทำให้การอนุมัติเป็นไปได้ยากขึ้น ในวันสัมภาษณ์ คู่สมรสต้องเตรียมเอกสารที่แสดงว่าแต่งงานอย่างแท้จริงและได้อาศัยอยู่ร่วม ...

อ่านท

ล้มละลาย Bankruptcy

โดย.. จรินทร ทานัชฌาสัย มีคนจำนวนไม่น้อยที่เห็นว่าระบบกฎหมายที่ อเมริกาไม่มีประสิทธิภาพ เช่น เอาคนที่ทำความผิดเข้าคุกไม่ได้ บางคนก็ว่าบริษัทประกันภัยและทนายความทำผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ ดิฉันคิดว่าทุกอย่างย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การให้สิทธิเสรีภาพแก่ทุกคนและให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของ ประชาชนเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ทำให้มีคดีฟ้องร้องจำนวนมากเกิดขึ้น กฎหมายล้มละลายก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นกัน เจ้าหนี้ส่วนใหญ่เห็นว่ากฎหมายล้มละลายเป็นการเอาเปรียบและไม่เป็นธรรมต่อ เจ้าหนี้ ...

อ่านท

ล้มละลายกับการหย่าร้าง

โดย.. จรินทร ทานัชฌาสัย 1.การที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินให้คนอื่นก่อนที่จะ ทำล้มละลาย ทรัสตีมีอำนาจที่จะทวงทรัพย์สินนั้นกลับคืนมาได้ เพื่อนำมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ในกรณีของสามีภรรยาที่หย่าร้างกันโดยทำการโอนทรัพย์สินให้อีกฝ่ายหนึ่ง แล้วตัวเองก็ยื่นทำล้มละลาย ถือว่าเป็นการโอนทรัพย์สินหนีหนี้ ซึ่งทรัสตีมีสิทธิที่จะเรียกทรัพย์สินนั้นกลับคืนมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ได้ ตัวอย่าง สามีภรรยามีทรัพย์สินร่วมกันมือบ้านราคาประมาณ 1 ล้าน ...

อ่านท