Wednesday , August 12 2020
Home / บทความ (page 191)

บทความ

หนี้สินของใคร?

จรินทร ทานัชฌาสัย บุคคลที่แต่งงาน หรือแยกกันอยู่ หรือเพิ่งหย่าขาดจากคู่สมรส มักจะไม่แน่ใจว่าหนี้สินอันใดบ้างที่เป็นของตน และหนี้สินใดบ้างที่เป็นของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งตนไม่ต้องรับผิดชอบ คนที่แต่งงานมีครอบครัวส่วนใหญ่ มักจะไม่สนใจที่จะแบ่งแยกว่าหนี้สินใดเป็นของฝ่ายใด เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มักจะร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินด้วยกัน แต่ถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่แยกกันอยู่กับคู่สมรส (Separated) หรือหย่าขาดจากคู่สมรส หรือคุณมีชีวิตแต่งงานที่ราบรื่นดี แต่คู่สมรสของคุณมีปัญหาทางการเงิน ...

อ่านท

ข้อดีของวีซ่าคู่หมั้น

จรินทร ทานัชฌาสัย ข้อดีของวีซ่าคู่หมั้น จรินทร ทานัชฌาสัย หลักกฎหมาย STEPCHILD คนที่ถือว่าเป็นลูกเลี้ยงของซิติเซนต์และมีสิทธิขอรับใบเขียวจะต้องมี เงื่อนไขว่าพ่อหรือแม่ของเด็กจะต้องแต่งงานกับแม่เลี้ยงหรือพ่อเลี้ยงที่ เป็นซิติเซนต์ ในขณะที่เด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี ถ้าการแต่งงานเกิดขึ้นหลังจากที่เด็กอายุเกิน 18 ...

อ่านท

แนวปฏิบัติในการจับกุมและเนรเทศคนต่างชาติ

จรินทร ทานัชฌาสัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2011 ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับกฎหมายอิมมิเกรชั่น (Director of U.S. Immigration and Customs Enforcement) ได้ออกหนังสือเวียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ ...

อ่านท

ล้มละลายคดีตัวอย่าง

จรินทร ทานัชฌาสัย ล้มละลายคดีตัวอย่าง คู่สมรสเพศเดยวกันสามารถยื่นทำล้มละลายร่วมกันได้ คนที่ตกงาน, เจ็บป่วย, หย่าร้าง หรือประสบความล้มเหลวทางธุรกิจและทางการเงิน ทำให้มีหนี้สินมากจนไม่สามารถจ่ายชำระคืนเจ้าหนี้สามารถเลือกทางออกได้โดย การทำล้มละลายเพื่อลบล้างหนี้สิน และเริ่มต้นชีวิตใหม่ คนที่แต่งงาน สามารถเลือกยื่นทำล้มละลายเพียงคนเดียวได้ ถ้าหนี้สินเป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียว ส่วนคู่สมรสของเขามิได้มีหนี้สินการเลือกทำล้มละลายเพียงคนเดียว ...

อ่านท

การขอใบเขียวจากกรณีพิเศษ

จรินทร ทานัชฌาสัย การขอใบเขียวจากกรณีพิเศษ การขอใบเขียวจากญาติใกล้ชิดที่เป็นอเมริกันซิติเซนต์ เช่น สามี-ภรรยา พ่อแม่-ลูก เป็นวิธีที่ง่ายและนิยมทำกันมากที่สุด คนต่างชาติที่ไม่มีญาติพี่น้องที่เป็นซิติเซนต์ที่จะยื่นขอใบเขียวให้ อาจจะมีทางขอใบเขียวจากกรณีพิเศษได้ เนื่องจากรัฐบาลอเมริกันมีนโยบายปกป้องคนที่ถูกทำร้ายข่มเหง ดังนั้น กฎหมายอิมมิเกรชั่นจึงได้อนุญาตให้ใบเขียวแก่คนต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ 1. VAWA ...

อ่านท

การเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากการทำล้มละลาย

จรินทร ทานัชฌาสัย กฎหมายล้มละลายเปิดโอกาสให้คนที่มีหนี้สินมากจนไม่สามารถจ่ายชำระแก่เจ้า หนี้ สามารถทำล้มละลายเพื่อปลดหนี้สินและสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ กฎหมายล้มละลายฉบับใหม่ที่ได้ออกบังคับใช้เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมามีบทบังคับที่เข้มงวดมากขึ้น โดยลูกหนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานอิสระ Credit Counseling ซึ่งจะพิจารณาและออกใบรับรองให้แก้ลูกหนี้ก่อนที่ลูกหนี้จะยื่นทำล้มละลาย นอกจากนั้นก่อนที่ลูกหนี้จะได้รับคำสั่งปลดหนี้ (Discharge) จากศาล ...

อ่านท

โครงการช่วยเหลือเจ้าของบ้านให้เก็บบ้านไว้

โดย.. จรินทร ทานัชฌาสัย โครงการช่วยเหลือเจ้าของบ้านให้เก็บบ้านไว้ KEEP YOUR HOME รัฐบาลได้อนุมัติโครงการช่วยเหลือเจ้าของบ้าน โดยจัดสรรงบประมาณให้เงินจำนวน 2 พันล้านเหรียญ เพื่อช่วยเหลือคนในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีปัญหาในการจ่ายค่าผ่อนบ้าน โครงการนี้จะให้ความช่วยเหลือแก่คนที่มีรายได้ปานกลางหรือต่ำเพื่อให้คน เหล่านี้สามารถเก็บบ้านไว้ได้ เป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการยึดบ้านและเพื่อสร้างเสถียรภาพในตลาดบ้าน ...

อ่านท

ล้มละลาย

โดย.. จรินทร ทานัชฌาสัย ตัวอย่างคำถามในวันเฮียริ่ง ในการทำล้มละลาย หลังจากที่ลูกหนี้ได้ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของตนต่อศาลล้มละลายแล้ว ประมาณ 1 เดือนหลังจากนั้น ลูกหนี้จะต้องไปเฮียริ่งเพื่อตอบคำถามต่อทรัสตี ทรัสตีคือคนที่ศาลแต่งตั้งให้พิจารณาสถานะด้านการเงินของลูกหนี้ เพื่อตรวจสอบว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินหรือรายได้ที่จะสามารถเหลือนำมาแจกจ่าย ...

อ่านท

กฎหมายล้มละลายและคดีตัวอย่าง

โดย.. จรินทร ทานัชฌาสัย 1.การปิดบังข้อมูล ในการทำล้มละลาย ลูกหนี้จะต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สิน, หนี้สิน, รายได้ และรายจ่ายทุกอย่างของตน รวมทั้งข้อมูลการโอนทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้อื่น ถ้าลูกหนี้ปิดบังข้อมูล อาจจะทำให้มิได้รับการลบล้างหนี้สิน ตัวอย่าง ลูกหนี้ได้ยื่นทำล้มละลาย เจ้าหนี้ได้สืบทราบมาว่าลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินของตนให้แก่คนอื่น ...

อ่านท

โครงการช่วยเหลือเจ้าของบ้าน

โดย.. จรินทร ทานัชฌาสัย ในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้คนตกงาน หรือมีรายได้ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกๆ คน นอกจากนั้นสถานการณ์วิกฤติของตลาดบ้านซึ่งเกิดจากราคาบ้านตกต่ำทำให้เจ้าของ บ้านติดค้างเงินกู้เป็นจำนวนมากกว่าราคาบ้าน และธนาคารไม่ยอมปล่อยเงินกู้ ทำให้เจ้าของบ้านไม่สามารถผ่อนชำระหนี้เงินกู้ค่าบ้าน คนจำนวนไม่น้อยถูกยึดบ้านหรือมิฉะนั้นก็ทิ้งบ้านไปเลย แต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเก็บบ้านของตนไว้ รัฐบาลได้พยายามจัดโปรแกรมเพื่อช่วยให้เจ้าของ บ้านสามารถเก็บบ้านของตนไว้ ...

อ่านท