Saturday , August 15 2020
Home / บทความ (page 190)

บทความ

ข้อดีของวีซ่าคู่หมั้น

ข้อดีของวีซ่าคู่หมั้น จรินทร ทานัชฌาสัย หลักกฎหมาย STEPCHILD คนที่ถือว่าเป็นลูกเลี้ยงของซิติเซนต์และมีสิทธิขอรับใบเขียวจะต้องมี เงื่อนไขว่าพ่อหรือแม่ของเด็กจะต้องแต่งงานกับแม่เลี้ยงหรือพ่อเลี้ยงที่ เป็นซิติเซนต์ ในขณะที่เด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี ถ้าการแต่งงานเกิดขึ้นหลังจากที่เด็กอายุเกิน 18 ปี เด็กจะไม่มีสิทธิขอรับใบเขียวในฐานะลูกเลี้ยงของซิติเซนต์ ...

อ่านท

การตรวจคนและสิ่งของที่เข้ามาในประเทศอเมริกา

จรินทร ทานัชฌาสัย การตรวจคนและสิ่งของที่เข้ามาในประเทศอเมริกา จรินทร ทานัชฌาสัย DHS Department of Homeland Security เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ ทางด้านคมนาคม, DHS จะทำการตรวจสอบเอกสารการเดินทางของผู้โดยสาร ตรวจค้นตัวผู้โดยสาร ...

อ่านท

ล้มละลายกับการหย่าร้าง

จรินทร ทานัชฌาสัย ล้มละลายกับการหย่าร้าง 1. การที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินให้คนอื่นก่อนที่จะทำล้มละลาย ทรัสตี มีอำนาจที่จะทวงทรัพย์สินนั้นกลับคืนมาได้ เพื่อนำมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ในกรณีของสามีภรรยาที่หย่าร้างกันโดยทำการโอนทรัพย์สินให้อีกฝ่ายหนึ่ง แล้วตัวเองก็ยื่นทำล้มละลาย ถือว่าเป็นการโอนทรัพย์สินหนีหนี้ ซึ่งทรัสตีมีสิทธิที่จะเรียกทรัพย์สินนั้นกลับคืนมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ได้ ตัวอย่าง สามีภรรยามีทรัพย์สินร่วมกันคือบ้านราคาประมาณ 1 ล้าน ...

อ่านท

ปัญหาเกี่ยวกับเงินกู้ค่าบ้าน

จรินทร ทานัชฌาสัย ปัญหาเกี่ยวกับเงินกู้ค่าบ้าน จรินทร ทานัชฌาสัย ธนาคารไม่สามารถปฏิเสธการลดหย่อนค่าผ่อนบ้านโดยไม่มีเหตุผล HAMP เป็นโครงการที่รัฐบาลได้จ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงิน-ธนาคารเป็นจำนวนเงิน ถึง 20 พันล้านเหรียญ เพื่อให้สถาบันการเงิน-ธนาคาร ดังกล่าวเข้าร่วมในโครงการ HAMP เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าของบ้านที่มีปัญหาในการผ่อนจ่ายค่าบ้าน ...

อ่านท

กฎหมายล้มละลาย

จรินทร ทานัชฌาสัย กฎหมายล้มละลาย การทำล้มละลายช่วยให้ลูกหนี้สามารถลบล้างหนี้สินให้ หมดไปได้คุณจะต้องเปิดเผยทรัพย์สินทั้งหมด และคุณสามารถเก็บทรัพย์สินได้เฉพาะส่วนที่กฎหมายระบุยกเว้นให้เก็บไว้ได้ ถ้าคุณมีทรัพย์สินส่วนเกิน ทรัสตีสามารถนำทรัพย์สินนั้นมาจ่ายชำระให้แก่เจ้าหนี้ได้ ถ้าคุณถือทรัพย์สินร่วมกับคนอื่น ถ้าเขาทำล้มละลาย ทรัสตีอาจขายทรัพย์สินนั้นเพื่อนำเงินมาชำระให้เจ้าหนี้ ตัวอย่าง  แม่ของสามีซื้อบ้านมาเป็นเวลา 80 กว่าปีแล้ว ...

อ่านท

สิทธิของคนต่างชาติที่ถูกทำร้าย

จรินทร ทานัชฌาสัย สิทธิของคนต่างชาติที่ถูกทำร้าย จรินทร ทานัชฌาสัย คนต่างชาติมักจะตกเป็นเหยื่อของการถูกทำร้าย เพราะพวกเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ต้องจากบ้าน จากญาติพี่น้องเพื่อนฝูง มาอยู่ต่างแดน คนเหล่านี้มักจะไม่รู้กฎหมายและสิทธิของตน คนต่างชาติมักจะกลังและไม่กล้าแจ้งตำรวจถึงแม้ว่าตนจะถูกทำร้าย คนเหล่านี้มักจะต้องทนอยู่กินกับคนที่ทำร้ายตน Domestic Violence ...

อ่านท

การยื่นทำล้มละลาย

การยื่นทำล้มละลาย จรินทร ทานัชฌาสัย คนเป็นจำนวนมากมีความคิดว่าการยื่นทำล้มละลายนั้นเป็น การยอมรับความล้มเหลวของตนเอง และเป็นการเสียเกียรติ แต่ในความเป็นจริง คนส่วนใหญ่ที่ยื่นทำล้มละลายเป็นคนซื่อตรงทำงานสุจริตมิได้เป็นคนคดโกง แต่เนื่องจากบางครั้งสถานการณ์ในครอบครัว, สุขภาพ, การงานหรือการเงิน ทำให้เขาต้องเป็นหนี้จนไม่สามารถจ่ายชำระเงินคืนให้แก่เจ้าหนี้ สภาคองเกรสซึ่งออกกฎหมายล้มละลายได้เล็งเห็นความจำเป็นที่ประชาชนที่เดือด ร้อนจากปัญหาหนี้สินเหล่านี้ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ดังนั้นจึงได้ออกกฎหมายให้ลูกหนี้สามารถลบล้างหนี้สินให้หมดไปได้ ...

อ่านท

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อนบ้าน

จรินทร ทานัชฌาสัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อนบ้าน 1. รั้วกั้นเขตบ้าน รั้วกั้นเขตบ้านอาจจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกเรียงเป็นแถว หรืออาจจะเป็นสิ่งก่อสร้าง กฎหมายของแต่ละท้องถิ่นมักจะระบุกำหนดความสูงของรั้วบ้าน บางท้องถิ่นจะเข้มงวดโดยระบุวัสดุที่ใช้และแบบของรั้วบ้าน โดยปกติกฎหมายระบุว่ารั้วหลังบ้านจะต้องสูงไม่เกิน 6 ฟุต และรั้วหน้าบ้านจะต้องสูงไม่เกิน 4 ...

อ่านท

Property Dumping

จรินทร ทานัชฌาสัย Property Dumping Property Dumping เป็นปัญหาหนึ่งที่ค่อนข้างรุนแรงและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากในการทำ ล้มละลาย Property Dumping เป็นสถานการณ์อย่างไร คุณจอนเป็นเจ้าของบ้านซึ่งประสบปัญหาการเงินและกำลัง จะถูกเจ้าหนี้ยึดบ้านเพื่อขายทอดตลาด สมมติชื่อเจ้าหนี้คือบริษัทการเงิน M  ...

อ่านท

คนต่างชาติที่ถูกจับและถูกเนรเทศ

จรินทร ทานัชฌาสัย คนต่างชาติที่ถูกจับและถูกเนรเทศ 1. สถิติของคนถูกเนรเทศ ในปี 2011 รัฐบาลอเมริกันได้เนรเทศคนต่างชาติออกจากประเทศอเมริกาเป็นจำนวนสูงสุดเป็น ประวัติการณ์คือ 400,000 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีประวัติอาชญากรคือทำความผิดกฎหมายอาญาเป็นจำนวน มากกว่าครึ่งหนึ่งคือ 216,698 คน ...

อ่านท