Wednesday , August 12 2020
Home / บทความ (page 170)

บทความ

ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

โดย…..ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ       สมาชิกลานธรรมปิดลานธรรมไปชั่วคราวเพื่อกลับไปดูใจใครใจมัน  บัดนี้ใกล้จะเข้าพรรษา อันเป็นเวลาที่สมาชิกลานธรรมจะต้องศึกษาและปฏิบัติธรรมกันเป็นพิเศษ จึงร่วมใจกันเปิดประชุมลานธรรมสมัยสามัญเพื่อต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษาด้วยความยินดีปรีดาขมีขมันเป็นอย่างยิ่ง เมื่อท่านประธานกล่าวแนะนำสมาชิกใหม่ที่เข้ามาร่วมจำนวนมากมาย สมาชิกใหม่เอี่ยมแห่งลานธรรมได้พนมมือขึ้นถามว่า วันอาสาฬหบูชานอกจากจะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาที่เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตรแล้ว ยังมีความสำคัญอะไรอีกไหม ขอให้ท่านประธานได้กรุณาชี้แนะด้วย องค์ประธานลานธรรมได้กล่าวขึ้นว่า เรื่องอื่นๆที่สำคัญในวันอาสาฬหบูชายังมีอีกหลายอย่างหากลองนำมาเรียบเรียงดูก็จะได้ดังนี้ ...

อ่านท

ธรรมบูชา

โดย…..ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ      วันอาสาฬหบูชา เป็นวันพระธรรม เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ธรรมจักกัปปวัตนสูตร แก่พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้า คือโกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมจบแล้ว พระโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน นับเป็นพระอริยสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ...

อ่านท

ดีแท้ชั่วแท้

โดย…..ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ      คนเป็นจำนวนมากชอบพูดว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป เลยพากันไม่มั่นใจในการทำความดี หรือเมื่อไรได้โอกาสทำความชั่วและได้ผลตอบแทนที่ตนชอบใจก็พร้อมที่จะทำชั่วทันที เพราะเข้าใจผิดว่า ทำชั่วแล้วกลับได้ดี การทำความเข้าใจในเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนต้องทำสติให้มั่นทำใจให้อ่อนโยนพิจารณาไปอย่างละเอียดจึงจะเข้าใจได้ไม่ยากนัก ความดี คือสิ่งที่ทำ หรือพูด หรือคิดแล้ว ตนเองไม่รู้สึกเดือดร้อน ...

อ่านท

ร่ำรวยรัก

โดย…..ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ      หลวงพ่อพุทธทาสได้กล่าวไว้ว่า ความรักผู้อื่นคือหัวใจของศาสนาทุกศาสนา ท่านจึงใช้ความรักเป็นแกนกลางสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนามาเป็นเวลาช้านาน ปัจจุบันนี้แม้ท่านจะมรณภาพไปแล้ว กระบวนการสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนาที่ทุกคนอยู่กันด้วยความรักก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ไปร่วมงานฉลองอายุ 81 ปีของพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมรังษี ที่วัดไทยวอชิงตันดี.ซี. มีพุทธศาสนิกชนจำนวนหลายร้อยคนมาร่วมงาน ทุกคนที่มาร่วมงานล้วนมีความรักพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิเทศธรรมรังษีอย่างแท้จริง จุดเด่นที่ทำให้ท่านเป็นที่รักของประชาชนโดยทั่วๆไป คือ ...

อ่านท

ธรรมราชา

โดย…..ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ      ในวโรกาศสำคัญครบรอบหกสิบปีแห่งการครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวกเราชาวลานธรรมวัดพุทธปัญญาขอตั้งจิตร่วมกัน เจริญธัมมานุสติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ปกครองเผ่นดินโดยใช้ธรรมเป็นแสงสว่างนำทางตลอดมา พระธรรมที่พระองค์ทรงปฏิบัติประจำพระองค์ ตามรอยแห่งบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าทั้งหลายได้เคยปฏิบัติสืบมาคือ ทศพิธราชธรรม ทาน  คือการให้ ปัจจัยเครื่องยังชีพ ให้คำแนะนำที่ดี และให้อภัย ศีล ...

อ่านท

ดอกบัว

โดย…..ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ      อุบาสกท่านหนึ่งถามว่า พุทธบริษัททั่วไปมักใช้ดอกบัวบูชาพระรัตนตรัย ในวันสำคัญหรือในวาระพิเศษของชีวิตเช่น ทำบุญวันเกิด ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ มีความหมายใดมากกว่าดอกไม้ธรรมดาแขวงอยู่ในคตินิยมนี้ ดอกบัว เกิดและเติบโตจากโคลนตม แต่มิได้เปื้อนด้วยโคลนและตม ธรรมชาติของดอกบัวตรงนี้สื่อถึงจิตบริสุทธิ์ของผู้เข้าถึงธรรมแล้ว แม้จะเกิด เติบโต ใช้ชีวิต ...

อ่านท

ธรรมะ 9 ตา

โดย…..ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ      เมื่อหลวงพ่อพุทธทาสตัดสินใจเดินทางจากกรุงเทพมหานคร กลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนเพื่อค้นคว้าศึกษาพุทธธรรมจากพระไตรปิฎกและจัดระบบชีวิตของการประพฤติพรหมจรรย์ตามรอยพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย ท่านได้พำนักที่วัดตระพังจิก ซึ่งเป็นวัดร้างมาหลายสิบปี เป็นที่สงบสงัดสมควรเป็นที่บำเพ็ญความเพียรเพื่อการขูดเกลาศึกษาค้นคว้า ต่อมาท่านเรียกสถานที่นี้ว่า สวนโมกขพลาราม แปลว่า สถานที่อันร่มรื่นเป็นพลังแห่งความหลุดพ้น หลวงพ่อพุทธทาสใช้เวลา ศึกษา ปฏิบัติและเผยแพร่พุทธธรรมจากพระไตรปิฎกที่เรียกว่า ชุดธรรมโฆษณ์จากพระโอฐ์ ...

อ่านท

สัมมาทิฏฐิ

โดย…..ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ      อุบาสกอุบาสิกาหลายท่านพบหน้าแล้วมักจะถามว่า ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่แสนจะสับสนอลหม่านเช่นนี้ จะวางท่าทีในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างไร แต่ละฝ่ายก็ล้วนมีข้อมูลเด็ดมาแฉไม่ซ้ำกันทุกวัน จะเชื่อข้างไหนดี ปัญหานี้กลายเป็นเหตุแห่งการแตกแยกทางความคิดแบ่งพรรคแบ่งพวกกันอย่างขนานใหญ่ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียว เพราะสถานการณ์รอบๆตัวของทุกคนเปราะบางมาก หากคนหนึ่งเชียร์ฝ่ายหนึ่ง มาพบกับคนหนึ่งที่เชียร์อีกฝ่ายหนึ่ง พอรู้ว่าอยู่คนละฝ่ายกัน การพูดคุยก็ไม่มีความสุขทันที เพราะต้องระมัดระวังความคิดความเห็นที่จะไปขัดใจอีกฝ่ายหนึ่ง ก่อนอื่นควรเปิดใจกว้าง ...

อ่านท

ลามกกับพาล

โดย…..ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ         อุบาสกท่านหนึ่ง เขียนอีเมล์มาเล่าให้ฟังว่า ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ เรื่องบทธรรมอมตะของพระคุณเจ้า แล้วประทับใจวิธีการตอบปัญหา ผมจึงอยากจะถามปัญหาสองข้อคือ คำว่า  ลามก หมายความว่าอย่างไร และคำว่า พาลหมายความว่าอย่างไร หวังว่า พระคุณเจ้าจะตอบปัญหาให้ความกระจ่างแก่ผมได้นะครับ ...

อ่านท

4 ปีที่วัดพุทธปัญญา

โดย…..ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ            เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2545 อาตมาเดินทางมาวัดพุทธปัญญาในตอนบ่าย อากาศกำลังร้อนจัด พอตอนเย็นแดดร่มลมตก คณะกรรมการบางส่วนก็เดินทางมาพบ สรุปปัญหาของวัดที่เกิดขึ้นให้ฟังย่อๆและขอนิมนต์ให้แก้ปัญหาและวางระบบต่างๆเสียใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสมสักระยะหนึ่งแล้วจึงพิจารณาเรื่องอื่นๆอีกต่อไป เมื่อได้ฟังสภาพปัญหาแล้วก็พบว่า ต้นตอของปัญหาที่แท้ อยู่ที่ ...

อ่านท