Thursday , June 20 2019
Home / บทความ (page 156)

บทความ

การขอลี้ภัย

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. การขอลี้ภัยในอเมริกาแบ่งเป็น 2 ประเภท 1. Refugees คือคนที่หนีภัยจากประเทศของตนและได้เล็ดลอดไปอาศัยอยู่ในประเทศที่สาม เช่น พวกลาวอพยพ หรือพม่าอพยพที่ลี้ภัยและอาศัยอยู่ในค่ายอพยพในพรมแดนไทยเป็นต้น ถ้ารัฐบาลอเมริกันให้การอนุมัติรับคนเหล่านี้ พวกเขาก็สามารถเข้ามาในอเมริกาและได้รับใบเขียว 2. Asylum ...

อ่านท

การทำล้มละลายช่วยให้คนสามารถเก็บบ้านไว้ได้

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. ในช่วงที่ตลาดบ้านรุ่งเรือง ธนาคารปล่อยเงินกู้โดยมิได้พิจารณารายได้ของคนกู้ คนจำนวนมาก ซื้อบ้านได้โดย ไม่ต้องวางดาวน์และไม่ต้องแสดงหลักฐานที่พิสูจน์รายได้ของตน พอราคาบ้านตกต่ำและอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ประกอบกับ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน ซึ่งคนส่วนใหญ่ตกงานหรือมีรายได้ลดลง มีผลกระทบทำให้เจ้าของบ้านจำนวนมาก ไม่สามารถผ่อนชำระค่าบ้านได้ ในแคลิฟอร์เนียในช่วงเวลา 3 ...

อ่านท

การแยกกันอยู่ (Separation)

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. การแยกกันอยู่ของคู่สามีภรรยาสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้ 1.การทดลองแยกกันอยู่ (Trial Separation) คือการที่สามีภรรยาแยกกันอยู่เป็นการชั่วคราว สำหรับระยะเวลา ช่วงหนึ่ง เพื่อตัดสินใจดูว่า ทั้งคู่ต้องการแยกกันอยู่อย่างถาวรหรือไม่ ถึงแม้ว่าคู่สามีภรรยา จะมิได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีก ...

อ่านท

การเงิน, การหย่าร้าง และการทำล้มละลาย

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. การหย่าร้างกับการทำล้มละลายมักจะเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไปเมื่อสถานการณ์ทาง การเงินล้มเหลว สถานภาพทางครอบครัวก็มักจะล้มเหลวตามไปด้วย สัญญาก่อนแต่งงาน Prenuptual Agreement เป็นสัญญาที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงทำขึ้นก่อนแต่งงาน เพื่อแบ่งแยกและปกป้องรายได้และทรัพย์สินของตนเองจากอีกฝ่ายหนึ่ง ปกติสัญญานี้จะระบุว่ารายได้และทรัพย์สินของแต่ละคนจะคงสภาพเป็นสินส่วนตัว (separate property) ถึงแม้ว่ารายได้และทรัพย์สินนั้นจะเกิดขึ้นภายหลังจากแต่งงานซึ่งตามกฎหมาย โดยทั่วไปจะจัดเป็นสินร่วม ...

อ่านท

การขอใบเขียว

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. โดยทั่วไปคนต่างชาติสามารถยื่นขอใบเขียวได้ 3 วิธี 1. จากการลงทุน โดยจะต้องลงทุนทำธุรกิจในอเมริกาด้วยวงเงินประมาณ 5 แสน – 1 ล้านเหรียญ สามารถรับใบเขียวได้ทันทีโดยไม่ต้องรอโควต้า 2. ...

อ่านท

กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกทำทารุณ

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. โดยทั่วไปคนอเมริกันหรือผู้ถือใบเขียวจะยื่นทำใบเขียวให้แก่คู่สมรสหรือบุตร ของตน เพื่อให้บุคคลในครอบครัว สามารถอาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างถูกต้อง แต่ในบางกรณีคนอเมริกัน หรือผู้ถือใบเขียวกระทำการข่มเหงทารุณ คนในครอบครัวของตน ไม่ยอมยื่นทำใบเขียวให้ หรือข่มขู่ว่าจะแจ้งให้อิมมิเกรชั่นจับตัวส่งกลับประเทศ คนต่างชาติ ที่ถูกทุบตีกดขี่ข่มเหงมักจะไม่กล้าแจ้งความต่อเจ้าที่ ในปี 1994 ...

อ่านท

ล้มละลายชาพเตอร์ 20

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. ล้มละลายชาพเตอร์ 7 เป็นการลบล้างหนี้สินโดยไม่ต้องจ่ายชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ ลูกหนี้สามารถเก็บทรัพย์สินได้เพียงจำกัด ถ้าลูกหนี้มีทรัพย์สินมากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้ ทรัสตีอาจนำทรัพย์สินส่วนเกินนั้นออกขายเพื่อนำเงินมาจ่ายชำระหนี้ นอกจากนั้นถ้าลูกหนี้มีรายได้สูง และหลังจากหักรายจ่าย แล้วมีเงินเหลือ ก็จะไม่สามารถทำชาพเตอร์ 7 แต่จะต้องทำชาพเตอร์ 13 ...

อ่านท

การโอนทรัพย์สินและการทำล้มละลาย

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. เมื่อลูกหนี้ยื่นเรื่องทำล้มละลาย ทรัสตีซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากศาลล้มละลาย จะทำการตรวจสอบทรัพย์สิน ของลูกหนี้ ถ้าลูกหนี้มีทรัพย์สินมากเกินกว่า ที่กฎหมายระบุให้ ยกเว้นคือ ให้ลูกหนี้สามารถเก็บไว้ได้ ทรัสตีก็จะนำทรัพย์สิน ส่วนที่เกินออกขายเพื่อนำเงินมาจ่ายชำระคืนให้แก่เจ้าหนี้ ถ้าก่อนที่จะทำล้มละลายลูกหนี้ได้ยกหรือโอนทรัพย์สินของตนไปให้คนอื่นเพื่อ หลบหนีการจ่ายชำระหนี้  หรือยกทรัพย์สินให้กับญาติพี่น้องของตน ...

อ่านท

หนี้สินของใคร?

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. บุคคลที่แต่งงาน หรือแยกกันอยู่ หรือเพิ่งหย่าขาดจากคู่สมรส มักจะไม่แน่ใจว่าหนี้สินอันใดบ้างที่เป็นขงอตน และหนี้สินใดบ้างที่เป็นของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งตนไม่ต้องรับผิดชอบ คนที่แต่งงานมีครอบครัวส่วนใหญ่ มักจะไม่สนใจที่จะแบ่งแยกว่า หนี้สินใดเป็นของฝ่ายใด เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ มักจะร่วมมือกัน เพื่อแก้ปัญหาทางการเงินด้วยกัน แต่ถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่แยกกันอยู่กับคู่สมรส (Separated) ...

อ่านท

กฎหมายสำหรับผู้สูงอายุ

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. ในแคลิฟอร์เนียมีคนที่อายุ 65 ปี หรือมากกว่าเป็นจำนวนมากกว่า 4 ล้านคน เมื่อคุณแก่ตัวลง คุณควรจะต้อง มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและทางเลือกของผู้สูงอายุ เงินโซเชียล (Social Security) เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่เป็นหลักประกันสำหรับคนที่ทำงานจนครบ ...

อ่านท