Tuesday , October 17 2017
Home / บทความ / บ้านเขา บ้านเรา

บ้านเขา บ้านเรา

ไทยกำลังจะเป็นตลาดใหญ่ของนานาชาติด้านการศึกษา  

           เมื่อผมได้มีโอกาสเข้าไปคลุกคลีอยู่ในแวดวงการการศึกษาในประเทศไทยช่วงสี่ปีที่ผ่านมานี้ ทำให้ผมมองเห็นว่า “ขณะนี้ประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นตลาดใหญ่ของสถาบันการศึกษาของบรรดานักศึกษาจากนานาชาติ” ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ที่ผมประจำอยู่  ได้มีนักศึกษาจากกลุ่มประเทศเอเชียหลายๆประเทศที่เดินทางเข้าไปศึกษา!!! สำหรับนักศึกษาจีนนั้น เพียงสามสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมานี้ แสดงเจตน์จำนงค์ว่าต้องการจะเข้าเรียนในหลักสูตรสี่ปีถึง 25 ...

อ่านทั้งหมด »

ร่วมถวายอาลัย

นับตั้งแต่วันที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรค์คาลัยถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดของคนไทยทั้งในและต่างประเทศ และเมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคมนี้นับว่าเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งในชีวิตของผมที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีสำคัญเกี่ยวกับการจัดพิธีบวงสรวงและยกยอดพระเมรุมาศจำลอง การก่อสร้างพระเมรุจำลองจะเป็นระบบสำเร็จรูปซึ่งเป็นการผลิตแต่ละชิ้นส่วนให้สำเร็จก่อนนำไปประกอบบริเวณจุดก่อสร้าง สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ถึงปัจจุบันที่มีขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 ...

อ่านทั้งหมด »

ศัลยกรรมดวงตาพัฒนาคุณภาพชีวิต “ขวัญใจผู้ยากไร้”

  สิ่งที่ผมยินดีที่สุดในชีวิตก็คือ การเห็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือบริการรับใช้เพื่อนมนุษย์เดินดินด้วยกัน โดยผมสะสมและเก็บเรื่องราวของบุคคลที่ทำคุณงามความดีเหล่านี้เท่าที่ผมได้เข้าไปพบเห็นและสัมผัสมา แล้วนำมาแบ่งปันส่งต่อให้แก่ท่านผู้อ่านได้รับทราบอีกต่อหนึ่ง เมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้เขียนเรื่อง  “ผู้มีจุดยืนที่ดีของสังคมไทย” ของผู้ที่ได้รับรางวัลในสาขา “การยืนหยัดเพื่อส่งใดสิ่งหนึ่ง” โดยผู้ที่ได้รับรางวัลโดดเด่นชิ้นนั้นคือ คุณสุนันทา สมบูรณ์ธรรม จากกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งบทความชิ้นนั้นได้รับความนิยมสูงเป็นอย่างสูงจากท่านผู้อ่าน!!! มาฉบับนี้ผมจึงใคร่ขอเสนอเรื่องราวของผู้ที่ได้รับรางวัล ...

อ่านทั้งหมด »

ผู้มีจุดยืนที่ดีเด่นของสังคมไทย

บนโลกใบนี้ผู้ใดก็ตามที่สมควรจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลที่มีจิตอาสาอันสูงส่งดูเหมือนว่า บุคคลผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละทั้งเวลาและยังต้องทุ่มเทสติปัญญาแบ่งปันและมีจิตกุศลเต็มใจมอบให้แก่ผู้ยากไร้ มูลนิธิหลายหมื่นองค์กรในสหรัฐอเมริกาต่างได้มุ่งสร้างผลงานทางด้านจิตอาสา ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย หรือที่เรามักจะเรียนกันสั้นๆว่า “โบสถ์มอรมอน” ซึ่งเป็นองค์กรสากลที่ได้ทุ่มเทช่วยเหลือผู้ยากไร้ไปทั่วทุกมุมโลก!!! ในแต่ละปีศาสนจักรมอรมอนได้มอบรางวัลต่างๆมาแล้วอย่างมากมายให้แก่ผู้เสียสละที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนทั้งทางด้าน เวลา แรงกายแรงใจและทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ โดยที่บุคคลผู้นั้นมิได้หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น รางวัลต่างๆที่โบสถ์มอรมอนได้มอบให้บุคคลทั่วโลกได้แก่ รางวัลส่งเสริมคุณค่าสถาบันครอบครัว รางวัลการศึกษา รางวัลเพื่อมนุษยชน ...

อ่านทั้งหมด »

พลังแห่งการให้ พลังแห่งการรับใช้

  ในแต่ละวันเรามักจะมองข้ามพระพรจากพระเจ้าเบื้องบนที่ทรงประทานให้กับพวกเราได้รับอย่างมากมาย แต่ทว่าหากมองๆไปแล้วเรากลับไม่ค่อยสนใจในเรื่องการรับใช้ผู้อื่นมากเท่าที่ควร จากงานฉลองวันครบรอบปีที่ 17 ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เมื่อวันที่ 13 กันยายนนี้ ผมได้มีประสบการณ์หลายๆอย่างที่รู้สึกมีความสุขมากที่สุดอีกวันหนึ่งในชีวิตที่ได้เห็นบรรยากาศที่ทุกคนเต็มใจพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ซึ่งถือเป็นพลังอันยอดเยี่ยมมากทีเดียว จึงเป็นที่มาของบทความที่ผมใคร่จะแบ่งปันในฉบับนี้ ทั้งนี้ก่อนวันงานของมหาวิทยาลัยหนึ่งวัน ผมได้ขอให้น้องจรัสพรศรีภรรยาของผมว่า “ช่วยเตรียมของเพื่อนำไปตักบาตรถวายพระสงฆ์ในวันฉลองวันครบรอบปีที่ 17 ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ให้ด้วย” ...

อ่านทั้งหมด »

สามเสือกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในเชียงใหม่

ภาพบน:  ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ภาพล่างซ้าย: ดร.ศุภวัตรกับศาสตราจารย์โชติ ธีตรานนท์ และรองอธิการชุติมา ชวสินธุ์ ภาพขวาล่าง: ศาสตราจารย์โชติ ดร.ศุภวัตร ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ และดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วย ...

อ่านทั้งหมด »

ที่พึ่งทางใจของคนไทยในต่างแดน….จากกระทรวงฯต่างประเทศ

เนื่องจากผมมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสและร่วมรับใช้สังคมไทยในนครลอสแอนเจลิสกับกงสุลใหญ่ ประจำนครลอสแอนเจลิสมาแล้วหลายๆ ท่านด้วยกันตั้งแต่ “ท่านทูตประทีป โศจิรัตน์” เรื่อยไปจนถึง “กงสุลใหญ่ดำรง ใคร่ครวญ” ซึ่งขณะนี้ท่านดำรงตำแหน่งเอกอัครทูตประจำประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ผมมองเห็นว่าผู้ที่เข้ารับราชการในกระทรวงต่างประเทศแทบทุกๆ คนล้วนต้องมีจิตสาธารณะกุศล และต้องมีความเสียสละอย่างสูง เพราะนอกจากจะเป็นตัวแทนเป็นหน้าเป็นตาของประเทศแล้ว ทุกๆ ท่านยังต้องมีภาระคอยสอดส่องดูแลสวัสดิการของคนไทยที่เดินทางไปพักอาศัยหรือแม้กระทั่งไปขายแรงงานในประเทศนั้นๆ ...

อ่านทั้งหมด »

สถาบันที่เปรียบเสมือนครอบครัวอันแสนอบอุ่น ก้าวเข้าสู่ระดับสากล

    ผมเคยได้สัมผัสและผ่านสถาบันการศึกษามาแล้วมากมายหลายแห่ง ทั้งในสหรัฐอเมริกาและในเมืองไทย แต่ผมสามารถพูดได้อย่างภาคภูมิเต็มปากเลยว่า “ยังไม่มีสถาบันการศึกษาใดเท่าที่ผมผ่านมาจะมีจิตอาสาอย่างพร้อมเพรียงในบรรยากาศที่อบอุ่นเทียบเท่ากับสถาบันที่ผมประจำอยู่ในขณะนี้” นั่นก็คือ “มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่” ถึงแม้ว่าสถาบันแห่งนี้จะมีอายุเพียง 17 ปีก็ตาม แต่ถือเป็นสถาบันที่ไม่เป็นสองรองใครกับการมีบรรยากาศที่อบอุ่นต่อแขกและบุคลากรที่เข้ามาเยี่ยมเยือน!!! เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่เพิ่งผ่านมานี้ ...

อ่านทั้งหมด »

ชีพจรลงเท้า เยือนพัทลุงถิ่นมาตุภูมิอันแสนอบอุ่น

ก่อนอื่นผมใคร่ขอกล่าวคำชื่นชมต่อ “คุณบัญญัติ นพคุณ” หรือ “คุณเบญ” เจ้าของสถานีโทรทัศน์ NAT TV ศิษย์เก่าวิศวะจุฬา เพื่อนรักเก่าแก่ที่มีจิตสาธารณะในการรับใช้สังคมมาอย่างยาวนาน โดยล่าสุดนี้คุณเบญได้ทำหน้าที่แบบมืออาชีพในการรายงานข่าวข้ามทวีปเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมของสองเด็กนักศึกษาชาวไทยสองคนที่รัฐแคลิฟอร์เนียที่กำลังเป็นข่าวเกรียวกราวในขณะนี้ คุณเบญได้รายงานข่าวผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียข่าวพูดคุยกับ “คุณสุทธิชัย หยุ่น” ซึ่งผมก็มีโอกาสได้รับชมและต้องขอชื่นชมว่าทั้งคุณเบญและคุณสุทธิชัย ...

อ่านทั้งหมด »

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

เครี่และมาคัส คอร์ฟีลดฺ์แบกสิ่งของฝีมือนักโทษหญิงแห่งยูทาห์มาให้คณะสมาชิกของโบสถ์มอรมอนนำไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ขณะนี้ประเด็นเรื่องจิตอาสากำลังได้รับความสนใจมาก ทั้งในสถาบันการศึกษาต่างๆในสหรัฐอเมริการะดับมัธยม และระดับมหาวิทยาลัย แม้กระทั่งผู้ที่จะเข้าเรียนไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทางสถาบันจะเช็คตรวจสอบดูว่า นักศึกษาคนนั้นๆมีประวัติการทำงานเพื่อส่วนรวมมากน้อยเพียงใด!!! ทั้งนี้ก็เพราะว่า สถาบันการศึกษาของสหรัฐฯมิได้ต้องการผลิตนักศึกษาที่เรียนเก่งเพียงอย่างเดียว แต่กลับไม่มีจิตอาสาที่มีใจเ [daX6aX!

อ่านทั้งหมด »