Wednesday , February 20 2019
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น (page 5)

ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

กฎหมายล้มละลายและคดีตัวอย่าง

1.การปิดบังข้อมูล ในการทำล้มละลาย ลูกหนี้จะต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สิน, หนี้สิน, รายได้ และรายจ่ายทุกอย่างของตน รวมทั้งข้อมูลการโอนทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้อื่น ถ้าลูกหนี้ปิดบังข้อมูล อาจจะทำให้มิได้รับการลบล้างหนี้สิน ตัวอย่าง ลูกหนี้ได้ยื่นทำล้มละลาย เจ้าหนี้ได้สืบทราบมาว่าลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินของตนให้แก่คนอื่น เจ้าหนี้จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายเพื่อขอให้ศาลไม่อนุญาตการลบล้างหนี้สินของตน โดยกล่าวหาว่าลูกหนี้โกหก, ให้การเท็จ ...

อ่านท

การขอกลับไปรับใบเขียวที่เมืองไทย   Provisional Waiver

คนต่างชาติที่อยู่ในอเมริกาจะสามารถปรับสถานภาพให้เป็นใบเขียวได้ เรียกว่า adjust status เช่นในกรณีคนที่เข้ามาในอเมริกาด้วยวีซ่าอย่างถูกต้อง ได้แก่วีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่านักเรียน, วีซ่านักลงทุน และวีซ่าทำงาน เป็นต้น ถ้าคนเหล่านี้แต่งงานกับคนอเมริกันก็จะจัดเป็น Immediate Relative (IR) ซึ่งจะสามารถขอปรับสถานภาพเป็นใบเขียวได้โดยไม่ต้องเดินทางกลับออกไปขอวีซ่าถาวรจากสถานทูต  ...

อ่านท

การเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากการทำล้มละลาย

กฎหมายล้มละลายเปิดโอกาสให้คนที่มีหนี้สินมากจนไม่สามารถจ่ายชำระแก่เจ้าหนี้ สามารถทำล้มละลายเพื่อปลดหนี้สินและสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ กฎหมายล้มละลายฉบับใหม่ที่ได้ออกบังคับใช้เมื่อหลายปีผ่านมามีบทบังคับที่เข้มงวดมากขึ้น โดยลูกหนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานอิสระ Credit Counseling ซึ่งจะพิจารณาและออกใบรับรองให้แก่ลูกหนี้ก่อนที่ลูกหนี้จะยื่นทำล้มละลาย นอกจากนั้นก่อนที่ลูกหนี้จะได้รับคำสั่งปลดหนี้ (Discharge) จากศาล ลูกหนี้จะต้องเรียนรู้การจัดการเกี่ยวกับการเงิน และยื่นใบรับรองที่แสดงว่าตนได้เข้าเรียนตามที่กฎหมายได้ระบุไว้เสียก่อน กฎหมายล้มละลายฉบับใหม่จะทำให้คนที่มีรายได้สูงไม่สามารถปลดหนี้สินโดยการทำชาพเตอร์ 7 คือไม่ต้องจ่ายเงินคืนให้เจ้าหนี้ ...

อ่านท

ข่าวอิมมิเกรชั่น

การเนรเทศคนต่างชาติ ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตั้งเป้าหมายในการขจัดคนต่างชาติที่มีประวัติการทำความผิดกฎหมายออกจากประเทศอเมริกา ทรัมป์ได้ออกคำสั่งเพื่อกำหนดนโยบายให้เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นดำเนินการบังคับกฎหมายโดยเร่งจับกุมและเนรเทศคนต่างชาติที่มีประวัติว่าเคยทำความผิดในคดีอาญา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2017 ผู้อำนวยการของ Homeland Security ได้สนองนโยบายของทรัมป์โดยออกหนังสือเวียนเพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นในการจับกุมและเนรเทศคนต่างชาติ โดยไม่มีข้อยกเว้นผ่อนผันใดๆ ทั้งสิ้น นโยบายดังกล่าวระบุว่า คนที่มิใช่คนอเมริกัน ...

อ่านท

การหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเงิน

กฎหมายในอเมริกาเปิดโอกาสให้คนที่มีหนี้สินมากจนจ่ายไม่ไหวสามารถยื่นทำล้มละลายเพื่อลบล้างหนี้สินให้หมดไปได้โดยการยื่นแบบฟอร์มต่อศาล แสดงทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้และรายจ่าย และข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของตนทังหมดต่อศาล บางคนมีทรพย์สินมากเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายระบุให้เก็บไว้ได้ ทรัสตีซึ่งเป็นคนที่ศาลแต่งตั้งจะนำทรัพย์สินส่วนเกินนั้นไปแจกจ่ายคืนให้แก่เจ้าหนี้ การปิดบังทรัพย์สินหรือรายได้ของตนจะถือเป็นความผิดร้ายแรง บางคนมีทรัพย์สินมากเกินไป แต่ไม่อยากสูญเสียทรัพย์สินดังกล่าวก็โอนทรัพย์สินนั้นให้ญาติหรือเพื่อน ทรัสตีมีอำนาจไปตามเรียกทรัพย์สินนั้นกลับคืนมาได้ นอกจากนั้นคนที่ยื่นทำล้มละลายจะต้องประเมินราคาทรัพย์สินของตนอย่างถูกต้อง การประเมินราคาทรัพย์สินของตนผิดโดยแสดงจำนวนต่ำมากเกินไป ก็อาจจะมีผลทำให้ศาลมิยอมให้ลบล้างหนี้สินได้ ตัวอย่าง ...

อ่านท

คุณจะสามารถเก็บทรัพย์สินอะไรได้บ้างถ้าคุณทำล้มละลาย

คนที่มีหนี้สินไม่ว่าจะเกิดจากการใช้บัตรเครดิตเพลิน, ตกงาน, เจ็บป่วย, ติดการพนัน หรือถูกฟ้องร้องและแพ้คดีและถูกศาลสั่งให้จ่ายเงินให้แก่ฝ่ายตรงข้าม คนเหล่านี้สามารถลบล้างหนี้สินทั้งหมดได้ด้วยการทำล้มละลาย กฎหมายล้มละลายเปิดโอกาสให้คนที่ล้มเหลวด้านการเงินสามารถปลดหนี้แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ การทำล้มละลายสำหรับบุคคลทั่วไปมี 2 ประเภท คือ ชาพเตอร์ 7 และชาพเตอร์ 13 ...

อ่านท

จริงไหมที่ว่าการทำล้มละลายจะทำให้เสียเครดิต?

คนส่วนใหญ่ที่กำลังตัดสินใจจะทำล้มละลายมักจะกังวลว่าการทำล้มละลายจะมีผลเสียต่อเครดิตของตนอย่างไร เป็นที่แน่นอนว่าการทำล้มละลายย่อมมีผลเสียต่อประวัติเครดิต เนื่องจากมันจะแสดงอยู่ในรายงานเครดิต (credit report) ของบุคคลนั้น ตามกฎหมายแล้วการทำล้มละลายสามารถจะแสดงอยู่ในรายงานเครดิตได้เป็นเวลาถึง 10 ปี นับจากวันที่ที่ยื่นเรื่องทำล้มละลาย แต่การทำล้มละลายก็สามารถทำให้เกิดผลดีต่อรายงานเครดิต เนื่องจากหนี้สินต่างๆ ที่ค้างชำระจะแสดงยอดคงเหลือเป็นศูนย์ “0” นอกจากนั้นในความเป็นจริงแล้ว ...

อ่านท

การขอกลับไปรับใบเขียวที่เมืองไทย   Provisional Waiver

คนต่างชาติที่อยู่ในอเมริกาจะสามารถปรับสถานภาพให้เป็นใบเขียวได้ เรียกว่า adjust status เช่นในกรณีคนที่เข้ามาในอเมริกาด้วยวีซ่าอย่างถูกต้อง ได้แก่วีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่านักเรียน, วีซ่านักลงทุน และวีซ่าทำงาน เป็นต้น ถ้าคนเหล่านี้แต่งงานกับคนอเมริกันก็จะจัดเป็น Immediate Relative (IR) ซึ่งจะสามารถขอปรับสถานภาพเป็นใบเขียวได้โดยไม่ต้องเดินทางกลับออกไปขอวีซ่าถาวรจากสถานทูต  ...

อ่านท

การทำล้มละลาย

กฎหมายล้มละลายฉบับใหม่จะทำให้การยื่นขอทำล้มละลายยุ่งยากขึ้น นอกจากนั้นผู้ที่มีรายได้ถ้าทำล้มละลายจะถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินชำระหนี้สินของตน ผู้ใดที่มีปัญหาหนี้สินควรรีบปรึกษาทนายความเพื่อพิจารณาการทำล้มละลายก่อนที่กฎหมายใหม่จะถูกนำออกใช้ จากการวิจัยถึงสาเหตุที่ทำให้คนต้องทำล้มละลาย สรุปสาเหตุได้ดังนี้ 1.การหย่าร้าง 2.การเสียชีวิตของคู่สมรส 3.การเจ็บป่วยหรือเป็นโรคที่ต้องใช้เงินรักษาพยาบาล 4.การที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 5.การมีอุปนิสัยการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย 6.การตกงาน 7.รายได้ลดน้อยลง เช่น ถูกตัดชั่วโมงทำงาน หรือถูกตัดค่าคอมมิชชั่น ...

อ่านท

ปัญหาหนี้สิน

คุณมีปัญหาหนี้สินจนทำให้นอนไม่หลับหรือไม่ คุณได้พยายามจ่ายชำระหนี้แต่กลับรู้สึกว่าหนี้สินพอกพูนมากขึ้นทุกวัน คุณรู้สึกผวาเวลาได้ยินเสียงโทรศัพท์ที่เจ้าหนี้โทรมาทวงหนี้ มีคนจำนวนมากประสบปัญหหนี้สินดังกล่าว จากการสำรวจพบว่าประมาณหนึ่งในสามของประชาชนในประเทศนี้มีรายได้เพียงแค่พอจ่ายค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนและบางครั้งก็ไม่สามารถจ่ายชำระบิลประจำเดือนได้ สถิติพบว่าหนี้สินบัตรเครดิตได้เพิ่มขึ้นในช่วงเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาเป็นจำนวนถึง 81% ในขณะที่รายได้เฉลี่ยของประชาชนเพิ่มขึ้นเพียง 9% เท่านั้น คนส่วนใหญ่มีหนี้สินเพิ่มขึ้นมากกว่ารายได้เพิ่มขึ้น ธนาคาร, ...

อ่านท