Thursday , April 18 2019
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น (page 5)

ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

ร่างกฎหมายใหม่ The Raise Act

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สมาชิกสภาจากพรรครีพับบริแกนได้เสนอร่างกฎหมายอิมมิเกรชั่นฉบับใหม่เรียกว่า The Reforming American for a strong Economy Act ถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรส กฎหมายอิมมิเกรชั่นจะถูกปฏิรูปครั้งใหญ่ โดยระบบการขอใบเขียวจากการทำงานตามระเบียบปฏิบัติเดิมจะถูกยกเลิกหมด ระบบคุณสมบัติ (Merit ...

อ่านท

ทรัมป์ประกาศยุติ DACA

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2017 ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศยุติโครงการ DACA DACA คือโครงการที่อดีตประธานาธิบดีโอบาม่า ได้ออกคำสั่งของผู้บริหารสูงสุดเพื่อให้สิทธิแก่เด็กต่างชาติที่พ่อแม่พาเข้ามาในอเมริกาแต่เล็กก่อนปี 2017 โดยกำหนดว่าเด็กเหล่านี้จะต้องอายุต่ำกว่า 16 ปี ในขณะที่เดินทางเข้ามาในอเมริกา ต้องมีอายุไม่เกิน ...

อ่านท

ถ้าคุณโกหกเมื่อตอนขอวีซ่าหรือขอใบเขียว

ถ้าคุณมีพ่อแม่ที่ถือใบเขียวยื่นทำใบเขียวให้แก่คุณ คุณจะต้องรอโควต้าเป็นเวลาหลายปี ถ้าคุณแต่งงานก่อนที่คุณจะได้รับใบเขียว คำร้องดังกล่าวจะถือว่าถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ คุณบางคนไม่สามารถอยู่เป็นโสดในระหว่างที่รอโควต้า คนเหล่านี้อาจจะมีครอบครัว แต่งงานและมีบุตรในช่วงเวลาที่รอโควต้าในเวลาต่อมา เมื่อโควต้าถึงกำหนดเขาก็ยังไม่ยอมยกเลิกความฝันที่จะมาอยู่ในอเมริกา คนเหล่านี้บางครั้งโกหกต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกัน โดยบอกว่าตนเป็นโสด ไม่ได้แต่งงาน และไม่มีบุตรเพื่อที่จะขอรับวีซ่าถาวรเข้ามาในอเมริกาในฐานะลูกที่ไม่ได้แต่งงานของพ่อแม่ที่ถือใบเขียว คนเหล่านี้เมื่อได้ใบเขียวแล้วก็มักจะพยายามยื่นขอใบเขียวให้แก่สามี/ภรรยา และลูกของตนเพื่อให้ได้มาอยู่ในอเมริกาด้วยกันบางคนเดินทางกลับไปเมืองไทยแล้วจดทะเบียนสมรสใหม่กับสามีหรือภรรยาของตนเพื่อยื่นทำใบเขียวให้ บางคนรอ ...

อ่านท

ข่าวอิมมิเกรชั่น

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศนโยบายที่จะตัดจำนวนใบเขียวที่ออกให้แก่ญาติพี่น้องของซิติเซนต์และผู้ถือใบเขียว แผนการดังกล่าว ถ้านำออกบังคับใช้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบการขอใบเขียวจากญาติพี่น้อง คนไทยในอเมริกาส่วนใหญ่ยื่นขอใบเขียวให้ญาติพี่น้องของตน ถ้าแผนการดังกล่าวออกบังคับใช้ คุณจะไม่สามารถยื่นขอใบเขียวให้แก่ลูกที่อายุเกิน 21 ปี จะไม่สามารถยื่นขอใบเขียวให้แก่พี่หรือน้องของคุณ และคุณอาจจะต้องรอโควต้าใบเขียวของคุณเป็นเวลานานมากขึ้น ทรัมป์กล่าวว่าระบบอิมมิเกรชั่นแบบเก่าที่อนุญาตให้คนยื่นขอใบเขียวให้แก่ญาติพี่น้องของตน ทำให้ประเทศอเมริการับเข้ามาแต่คนที่ไม่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานในประเทศทำให้มีแต่คนที่ด้อยคุณภาพ ร่างนโยบายอิมมิเกรชั่นของทรัมป์ ได้เสนอให้ออกใบเขียวให้แก่บุคคลที่ได้รับอนุมัติตามคุณสมบัติของตน ...

อ่านท

กฎหมายล้มละลายและคดีตัวอย่าง

1.การปิดบังข้อมูล ในการทำล้มละลาย ลูกหนี้จะต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สิน, หนี้สิน, รายได้ และรายจ่ายทุกอย่างของตน รวมทั้งข้อมูลการโอนทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้อื่น ถ้าลูกหนี้ปิดบังข้อมูล อาจจะทำให้มิได้รับการลบล้างหนี้สิน ตัวอย่าง ลูกหนี้ได้ยื่นทำล้มละลาย เจ้าหนี้ได้สืบทราบมาว่าลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินของตนให้แก่คนอื่น เจ้าหนี้จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายเพื่อขอให้ศาลไม่อนุญาตการลบล้างหนี้สินของตน โดยกล่าวหาว่าลูกหนี้โกหก, ให้การเท็จ ...

อ่านท

การขอกลับไปรับใบเขียวที่เมืองไทย   Provisional Waiver

คนต่างชาติที่อยู่ในอเมริกาจะสามารถปรับสถานภาพให้เป็นใบเขียวได้ เรียกว่า adjust status เช่นในกรณีคนที่เข้ามาในอเมริกาด้วยวีซ่าอย่างถูกต้อง ได้แก่วีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่านักเรียน, วีซ่านักลงทุน และวีซ่าทำงาน เป็นต้น ถ้าคนเหล่านี้แต่งงานกับคนอเมริกันก็จะจัดเป็น Immediate Relative (IR) ซึ่งจะสามารถขอปรับสถานภาพเป็นใบเขียวได้โดยไม่ต้องเดินทางกลับออกไปขอวีซ่าถาวรจากสถานทูต  ...

อ่านท

การเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากการทำล้มละลาย

กฎหมายล้มละลายเปิดโอกาสให้คนที่มีหนี้สินมากจนไม่สามารถจ่ายชำระแก่เจ้าหนี้ สามารถทำล้มละลายเพื่อปลดหนี้สินและสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ กฎหมายล้มละลายฉบับใหม่ที่ได้ออกบังคับใช้เมื่อหลายปีผ่านมามีบทบังคับที่เข้มงวดมากขึ้น โดยลูกหนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานอิสระ Credit Counseling ซึ่งจะพิจารณาและออกใบรับรองให้แก่ลูกหนี้ก่อนที่ลูกหนี้จะยื่นทำล้มละลาย นอกจากนั้นก่อนที่ลูกหนี้จะได้รับคำสั่งปลดหนี้ (Discharge) จากศาล ลูกหนี้จะต้องเรียนรู้การจัดการเกี่ยวกับการเงิน และยื่นใบรับรองที่แสดงว่าตนได้เข้าเรียนตามที่กฎหมายได้ระบุไว้เสียก่อน กฎหมายล้มละลายฉบับใหม่จะทำให้คนที่มีรายได้สูงไม่สามารถปลดหนี้สินโดยการทำชาพเตอร์ 7 คือไม่ต้องจ่ายเงินคืนให้เจ้าหนี้ ...

อ่านท

ข่าวอิมมิเกรชั่น

การเนรเทศคนต่างชาติ ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตั้งเป้าหมายในการขจัดคนต่างชาติที่มีประวัติการทำความผิดกฎหมายออกจากประเทศอเมริกา ทรัมป์ได้ออกคำสั่งเพื่อกำหนดนโยบายให้เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นดำเนินการบังคับกฎหมายโดยเร่งจับกุมและเนรเทศคนต่างชาติที่มีประวัติว่าเคยทำความผิดในคดีอาญา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2017 ผู้อำนวยการของ Homeland Security ได้สนองนโยบายของทรัมป์โดยออกหนังสือเวียนเพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นในการจับกุมและเนรเทศคนต่างชาติ โดยไม่มีข้อยกเว้นผ่อนผันใดๆ ทั้งสิ้น นโยบายดังกล่าวระบุว่า คนที่มิใช่คนอเมริกัน ...

อ่านท

การหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเงิน

กฎหมายในอเมริกาเปิดโอกาสให้คนที่มีหนี้สินมากจนจ่ายไม่ไหวสามารถยื่นทำล้มละลายเพื่อลบล้างหนี้สินให้หมดไปได้โดยการยื่นแบบฟอร์มต่อศาล แสดงทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้และรายจ่าย และข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของตนทังหมดต่อศาล บางคนมีทรพย์สินมากเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายระบุให้เก็บไว้ได้ ทรัสตีซึ่งเป็นคนที่ศาลแต่งตั้งจะนำทรัพย์สินส่วนเกินนั้นไปแจกจ่ายคืนให้แก่เจ้าหนี้ การปิดบังทรัพย์สินหรือรายได้ของตนจะถือเป็นความผิดร้ายแรง บางคนมีทรัพย์สินมากเกินไป แต่ไม่อยากสูญเสียทรัพย์สินดังกล่าวก็โอนทรัพย์สินนั้นให้ญาติหรือเพื่อน ทรัสตีมีอำนาจไปตามเรียกทรัพย์สินนั้นกลับคืนมาได้ นอกจากนั้นคนที่ยื่นทำล้มละลายจะต้องประเมินราคาทรัพย์สินของตนอย่างถูกต้อง การประเมินราคาทรัพย์สินของตนผิดโดยแสดงจำนวนต่ำมากเกินไป ก็อาจจะมีผลทำให้ศาลมิยอมให้ลบล้างหนี้สินได้ ตัวอย่าง ...

อ่านท

คุณจะสามารถเก็บทรัพย์สินอะไรได้บ้างถ้าคุณทำล้มละลาย

คนที่มีหนี้สินไม่ว่าจะเกิดจากการใช้บัตรเครดิตเพลิน, ตกงาน, เจ็บป่วย, ติดการพนัน หรือถูกฟ้องร้องและแพ้คดีและถูกศาลสั่งให้จ่ายเงินให้แก่ฝ่ายตรงข้าม คนเหล่านี้สามารถลบล้างหนี้สินทั้งหมดได้ด้วยการทำล้มละลาย กฎหมายล้มละลายเปิดโอกาสให้คนที่ล้มเหลวด้านการเงินสามารถปลดหนี้แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ การทำล้มละลายสำหรับบุคคลทั่วไปมี 2 ประเภท คือ ชาพเตอร์ 7 และชาพเตอร์ 13 ...

อ่านท