Thursday , April 18 2019
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น (page 4)

ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

ข้อควรรู้ก่อนการทำล้มละลาย

1.การรูดบัตรเครดิตเพื่อจ่ายหนี้บัตรเครดิตใบอื่น บางคนมีหนี้สินมากจนมาถึงจุดๆ หนึ่ง ซึ่งเขาไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ในแต่ละเดือนได้ ในสถานการณ์ดังกล่าว บางคนจะใช้วิธีรูดเงินออกจากบัตรเครดิตใบหนึ่งเพื่อนำมาจ่ายชำระหนี้บัตรเครดิตใบอื่นๆ และหมุนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งวงเงินเครดิตของบัตรเครดิตทุกใบเต็มหมด คนเหล่านี้มักจะต้องทำล้มละลายในที่สุด ปัญหาที่อาจจะตามมาคือเจ้าหนี้สามารถยื่นเรื่องคัดค้านการลบล้างหนี้สินตามกฎหมายล้มละลายได้โดยกล่าวหาว่าลูกหนี้มีเจตนาโกงบริษัทบัตรเครดิตและมิได้มีเจตนาที่จะจ่ายชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ กฎหมายล้มละลายได้ระบุว่าลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวจนไม่สามารถจ่ายหนี้ได้นั้นสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอลบล้างหนี้สินทั้งหมดของตนได้ หนี้สินทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงิน หรือหนี้บัตรเครดิต จะถูกลบล้างหมดไปได้หลังจากที่ลูกหนี้ทำล้มละลาย แต่มีหนี้สินบางประเภทที่ไม่สามารถลบล้างให้หมดไปได้ถึงแม้ลูกหนี้จะทำล้มละลาย ...

อ่านท

ข่าวอิมมิเกรชั่น

เมื่อเช้ามืดของวันพุธที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่น (ICE) ได้ปฏิบัติการพร้อมกันทั่วประเทศโดยบุกเข้าร้าน 7-Eleven เป็นจำนวน 100 แห่งทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบเอกสารว่านายจ้างได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายการว่าจ้างคนงานหรือไม่ และเพื่อจับกุมคนงานที่ตรวจพบว่าเป็นคนงานที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบเอกสารการจ้างงาน และได้ทำการซักปากคำของคนงาน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบคนงานที่ทำงานอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวน ...

อ่านท

ปีใหม่  กฎหมายใหม่

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 รัฐแคลิฟอร์เนียได้ออกกฎหมายใหม่เพื่อเริ่มใช้บังคับดังต่อไปนี้ 1.อัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น อัตราค่าแรงขั้นต่ำของคนงานสำหรับธุรกิจที่มีพนักงานอย่างน้อย 26 คน คือ $11 ต่อชั่วโมง ส่วนธุรกิจที่มีพนักงานไม่ถึง 26 คน ...

อ่านท

ถ้าคุณมีแฟนอยู่เมืองไทย

อิมมิเกรชั่น ถ้าคุณมีแฟนอยู่เมืองไทย ถ้าคุณเป็นอเมริกันซิติเซนต์และมีแฟนอยู่เมืองไทย  คุณสามารถเลือกว่าจะยื่นเรื่องให้แฟนของคุณมาที่อเมริกาได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้ 1.ยื่นขอวีซ่าคู่หมั้น (K-1) ให้แก่แฟนของคุณ 2.ยื่นขอวีซ่าคู่หมั้น (K-3) ให้แก่แฟนขอคุณ ในกรณีที่คุณกับแฟนได้แต่งงานกันแล้ว 3.ยื่นขอวีซ่าถาวร (ใบเขียว) ให้แก่แฟนของคุณ ...

อ่านท

หนี้สินของใคร?

บุคคลที่แต่งงาน  หรือแยกกันอยู่  หรือเพิ่งหย่าขาดจากคู่สมรส มักจะไม่แน่ใจว่าหนี้สินอันใดบ้างที่เป็นของตน และหนี้สินใดบ้างที่เป็นจของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งตนไม่ต้องรับผิดชอบ คนที่แต่งงานมีครอบครัว ส่วนใหญ่มักจะไม่สนใจที่จะแบ่งแยกว่าหนี้สินใดเป็นของฝ่ายใด  เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มักจะร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินด้วยกัน แต่ถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่แยกกันอยู่กับคู่สมรส (Separated) หรือหย่าขาดจากคู่สมรส หรือคุณมีชีวิตแต่งงานที่ราบรื่นดี แต่คู่สมรสของคุณมีปัญหาทางการเงิน เช่น ...

อ่านท

ทรัพย์สินและการหย่าร้าง

กฎหมายของรัฐแคลฟอร์เนียระบุว่า ทรัพย์สินที่มีก่อนแต่งงาน ถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัว (Separate Property) ของผู้นั้น ส่วนทรัพย์สินที่คู่สมรสมีเพิ่มขึ้นหลังการแต่งงานถือเป็นทรัพย์สินร่วม (Community Property) ถ้าหย่าร้างกันทรัพย์สินร่วมนั้นจะต้องนำมาแบ่งครึ่งกัน สมมุติสามีซื้อบ้านไว้นานแล้วก่อนแต่งงาน และบ้านหลังนั้นไม่มีเงินกู้ค้างอยู่บ้านหลังนั้นถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของสามี ถ้าหย่าร้างกันภรรยาไม่มีสิทธิเรียกร้องขอส่วนแบ่ง สมมุติสามีซื้อบ้านไว้ก่อนแต่งงาน แต่บ้านหลังนี้ยังคงค้างเงินกู้อยู่ ...

อ่านท

ตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย

ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะมีคนเป็นจำนวนมากที่ต้องอาศัยการทำล้มละลาย เพื่อลบล้างหนี้สินและเริ่มต้นชีวิตใหม่ ปัญหาที่คนจำนวนมากประสบในปัจจุบันคือ รายจ่ายมากกว่ารายได้ ทำให้ต้องดึงเงินจากบัตรเครดิตมาใช้ บริษัทบัตรเครดิตมักจะเพิ่มวงเงินเครดิตให้แก่ลูกหนี้โดยมิได้พิจารณาสถานการณ์ด้านการเงินของลูกหนี้ มีลูกหนี้จำนวนมากดึงเงินจากบัตรเครดิตใบหนึ่งเพื่อจ่ายชำระให้บัตรเครดิตอีกใบหนึ่ง เมื่อลูกหนี้จ่ายเงินช้าบริษัทบัตรเครดิตก็ขึ้นดอกเบี้ยจนลูกหนี้จ่ายไม่ไหว เมื่อวงเงินเครดิตเต็มหมดลูกหนี้ก็ต้องทำล้มละลาย บางคนมีบ้านแต่ไม่สามารถผ่อนชำระค่าบ้าน บางคนซื้อรถใหม่แต่ตกงานทำให้ไม่สามารถผ่อนต่อได้ บางคนมีคดีถูกฟ้องร้อง บางคนถูกเจ้าหนี้มายึดเงินเดือน บางคนเจ็บป่วยมีหนี้ค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากจนจ่ายไม่ไหวทางออกของคนเหล่านี้คือการทำล้มละลาย ซึ่งจะช่วยลบล้างหนี้สินให้หมดไปได้ ...

อ่านท

อิมมิเกรชั่น – การขอประกันตัวออกจากห้องขัง

กฎหมายอิมมิเกรชั่นระบุว่าคนที่มิใช่ซิติเซนต์ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ถือใบเขียวหรือเป็นคนที่อยู่อย่างไม่ถูกต้อง ถ้ากระทำความผิดในคดีอาญาหนักหรือคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด จะต้องถูกดำเนินคดีเนรเทศ และจะต้องถูกกักขังตัวโดยมิให้ประกันตัว คนที่ยอมรับการถูกเนรเทศก็จะถูกส่งตัวกลับประเทศบ้านเกิดของตน ส่วนคนที่ต้องการสู้คดีก็จะต้องรอการตัดสินคดีเนรเทศจากผู้พิพากษาอิมมิเกรชั่น ซึ่งมักจะใช้เวลานานหลายปี ในปี 2007 กลุ่มทนายที่ปกป้องสิทธิของบุคคลได้ยื่นฟ้องรัฐบาลเพื่อให้ศาลพิจารณาว่า การที่รัฐบาลกักขังคนเป็นเดือนๆ ปีๆ โดยมิได้มีโอกาสขอประกันตวจากศาลนั้นเป็นการถูกต้องหรือไม่ การขอประกันตัว ...

อ่านท

ตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย

คำถาม   ดิฉันมีหนี้สินมากจนจ่ายไม่ไหว เจ้าหนี้โทรศัพท์มาทวงหนี้วันละหลายๆ หน และส่งจดหมายข่มขู่ว่าจะเอาดิฉันขึ้นศาล ถ้าดิฉันไม่จ่ายเงินให้เขา ดิฉันควรจะทำอย่างไร คำตอบ  การทำล้มละลายอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เพราะคุณสามารถลบล้างหนี้สินของคุณให้หมดไปได้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้ค่ารักษาพยาบาล หนี้ที่เกิดจากการผิดสัญญา หรือหนี้ที่เกิดจากความเลินเล่อของคุณ ตัวอย่าง ...

อ่านท

ใบเขียวจากการแต่งงาน

ในแต่ละปีมีคนอเมริกันประมาณ 4 แสนคน แต่งงานกับคนต่างชาติ และยื่นคำร้องขอใบเขียวให้แก่คู่สมรสของตน คำร้องส่วนใหญ่จะได้รับการอนุมัติ แต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะอนุมัติใบเขียวให้ คู่สมรสเหล่านี้จะต้องผ่านการตรวจสอบและสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่น (USCIS) ซึ่งจะพิจารณาและตัดสินว่าการแต่งงานมิได้เป็นการแต่งงานปลอม ในวันสัมภาษณ์ถ้าเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยว่าแต่งปลอม คู่สมรสจะถูกแยกห้องถามทีละคน ถ้าจับได้ว่าแต่งปลอมคนต่างชาติอาจจะถูกจับกุม และจะถูกดำเนินการเนรเทศ คำถามที่เจ้าหน้าที่ถามในวันสัมภาษณ์ได้แก่ ...

อ่านท