Tuesday , July 23 2019
Breaking News
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น (page 4)

ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

คนที่ทำความผิดในคดีอาญาจะไม่สามารถขอใบเขียวหรือวีซ่าให้แก่ญาติของตน

อิมมิเกรชั่น คนที่ทำความผิดในคดีอาญาจะไม่สามารถ ขอใบเขียวหรือวีซ่าให้แก่ญาติของตน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2006 กฎหมาย Adam Walsh Child Protection and Safety Act ...

อ่านท

ล้มละลาย-ทางออกสำหรับคนที่ตกงาน

กฎหมายล้มละลายระบุว่าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหนี้, ทรัสตี หรือผู้พิพากษาศาลล้มละลาย สามารถคัดค้านการทำล้มละลายของลูกหนี้ กฎหมายได้ระบุเกณฑ์ทดสอบเพื่อพิจารณาความสามารถของลูกหนี้ว่าสามารถจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้มากน้อยเพียงไร โดยมีเกณฑ์ทดสอบคือ 1. พิจารณาจำนวนเงินรายได้ทั้งหมดต่อเดือนของลูกหนี้ 2. พิจารณารายการค่าใช้จ่ายต่อเดือนของลูกหนี้ 3. พิจารณาจำนวนเงินที่ลูกหนี้มีเหลือต่อเดือนโดยคำนวนจากรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายของลูกหนี้ คนที่มีรายได้น้อยหรือคนที่ตกงาน ...

อ่านท

การขอให้ศาลลบล้างหนี้สิน

คนส่วนใหญ่มีหนี้สินเกิดจากการตกงาน, การเจ็บป่วย, การหย่าร้าง, การถูกฟ้องร้อง, การติดการพนัน, การทำธุรกิจล้มเหลว หรืออาจจะเกิดจากการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ถ้าคุณไม่จ่ายชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ เจ้าหนี้จะโทรตามทวงหนี้ & ส่งจดหมายทวงหนี้ ถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้รับเงินจากคุณ เจ้าหนี้สามารถแจ้งไปที่ศูนย์รายงานเครดิตเพื่อทำลายประวัติเครดิตของคุณ นอกจากนั้นเจ้าหนี้สามารถยื่นฟ้องคุณที่ศาล หลังจากที่ศาลสั่งให้เจ้าหนี้ชนะคดีแล้ว ...

อ่านท

การยกเลิกสัญชาติอเมริกัน

อิมมิเกรชั่น การยกเลิกสัญชาติอเมริกัน ผู้ถือใบเขียวที่ต้องการโอนสัญชาติเป็นอเมริกัน จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1)จะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี 2)จะต้องเป็นผู้ที่มีใบเขียวมาอย่างน้อย 5 ปี (หรือ 3 ปีถ้าแต่งงานกับอเมริกันซิติเซนต์) 3) จะต้องอาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างน้อย ...

อ่านท

เมื่อคุณถูกเจ้าหนี้ทางหนี้

ในอดีตเจ้าหนี้และตัวแทนที่ทำหน้าที่ทวงหนี้มักจะข่มขู่ลูกหนี้และทำให้ลูกหนี้รู้สึกอับอาย เช่น บอกกับลูกหนี้ว่า ถ้าไม่ยอมจ่ายเงินจะต้องถูกจับเข้าคุก ซึ่งในความเป็นจริง การเป็นหนี้ถือเป็นคดีแพ่ง ซึ่งสามารถถูกฟ้องร้องเพื่อบังคับการชำระเงิน แต่จะไม่ใช่ความผิดอาญา ซึ่งถูกทำโทษโดยการจำคุก ในที่สุดในปี 1977 กฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ The Federal Fair ...

อ่านท

ปัญหาในการต่อสถานภาพ

อิมมิเกรชั่น เมื่อคนต่างชาติเดินทางเข้ามาในอเมริกา เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นจะประทับวันที่ซึ่งกำหนดระยะเวลาที่คนต่างชาติมีสิทธิอยู่ในอเมริกาได้ลงในแบบฟอร์ม I-94 ถ้าคนต่างชาติอยู่ในอเมริกาเกินวันที่ที่ได้กำหนดไว้นี้ ถือว่าสถานภาพขาด ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายอิมมิเกรชั่น การอยู่อย่างผิดกฎหมาย (unlawful presence) นี้ ถ้าเกินกว่า 180 วัน บุคคลนั้นจะถูกห้ามมิให้กลับเข้ามาในอเมริกาอีกเป็นเวลา ...

อ่านท

ตอบคำถามอิมมิเกรชั่นโดยทนายความจรินทร

คำถาม:  ดิฉันมีวีซ่านักท่องเที่ยว 10 ปี ดิฉันเข้ามาในอเมริกาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่ที่สนามบินประทับตราในพลาสปอร์ตให้ดิฉันอยู่ในอเมริกาได้แค่ 6 เดือน แต่ดิฉันอยู่มา 2 ปีแล้ว ตอนนี้ดิฉันมีความจำเป็นต้องกลับเมืองไทยชั่วคราว ดิฉันตั้งใจว่าจะกลับไปแล้วให้เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินกรุงเทพประทับวันที่ย้อนหลัง ...

อ่านท

ข้อควรรู้ก่อนการทำล้มละลาย

1.การรูดบัตรเครดิตเพื่อจ่ายหนี้บัตรเครดิตใบอื่น บางคนมีหนี้สินมากจนมาถึงจุดๆ หนึ่ง ซึ่งเขาไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ในแต่ละเดือนได้ ในสถานการณ์ดังกล่าว บางคนจะใช้วิธีรูดเงินออกจากบัตรเครดิตใบหนึ่งเพื่อนำมาจ่ายชำระหนี้บัตรเครดิตใบอื่นๆ และหมุนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งวงเงินเครดิตของบัตรเครดิตทุกใบเต็มหมด คนเหล่านี้มักจะต้องทำล้มละลายในที่สุด ปัญหาที่อาจจะตามมาคือเจ้าหนี้สามารถยื่นเรื่องคัดค้านการลบล้างหนี้สินตามกฎหมายล้มละลายได้โดยกล่าวหาว่าลูกหนี้มีเจตนาโกงบริษัทบัตรเครดิตและมิได้มีเจตนาที่จะจ่ายชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ กฎหมายล้มละลายได้ระบุว่าลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวจนไม่สามารถจ่ายหนี้ได้นั้นสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอลบล้างหนี้สินทั้งหมดของตนได้ หนี้สินทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงิน หรือหนี้บัตรเครดิต จะถูกลบล้างหมดไปได้หลังจากที่ลูกหนี้ทำล้มละลาย แต่มีหนี้สินบางประเภทที่ไม่สามารถลบล้างให้หมดไปได้ถึงแม้ลูกหนี้จะทำล้มละลาย ...

อ่านท

ข่าวอิมมิเกรชั่น

เมื่อเช้ามืดของวันพุธที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่น (ICE) ได้ปฏิบัติการพร้อมกันทั่วประเทศโดยบุกเข้าร้าน 7-Eleven เป็นจำนวน 100 แห่งทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบเอกสารว่านายจ้างได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายการว่าจ้างคนงานหรือไม่ และเพื่อจับกุมคนงานที่ตรวจพบว่าเป็นคนงานที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบเอกสารการจ้างงาน และได้ทำการซักปากคำของคนงาน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบคนงานที่ทำงานอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวน ...

อ่านท

ปีใหม่  กฎหมายใหม่

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 รัฐแคลิฟอร์เนียได้ออกกฎหมายใหม่เพื่อเริ่มใช้บังคับดังต่อไปนี้ 1.อัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น อัตราค่าแรงขั้นต่ำของคนงานสำหรับธุรกิจที่มีพนักงานอย่างน้อย 26 คน คือ $11 ต่อชั่วโมง ส่วนธุรกิจที่มีพนักงานไม่ถึง 26 คน ...

อ่านท