Thursday , April 18 2019
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น (page 24)

ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

ระเบียบใหม่การค้ำประกันด้านการเงิน

การรับรองด้านการเงิน (Affidauit of Support) ได้กำหนดบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 1997 โดยกำหนดว่าผู้ที่ยื่นขอใบเขียวให้แก่ญาติพี่น้องของตน จะต้องรับรองว่าคนที่จะได้รับใบเขียวนั้นจะไม่ขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2006 รัฐบาลได้ประกาศระเบียบใหม่ ...

อ่านท

คนที่มีหนี้สินจะสามารถทำล้มละลายได้หรือไม่?

กฎหมายล้มละลายฉบับใหม่ซึ่งออกบังคับใช้เมื่อปลายปี 2005 ทำให้คนรีบยื่นทำล้มละลายก่อนที่กฎหมายใหม่จะออกบังคับใช้เพิ่มขึ้นเป็น จำนวนมากถึง 30% ในระหว่างปี 2005 มีคนทำล้มละลายทั้งหมดจำนวน 2.08 ล้านคน โดยเฉพาะในเดือนตุลาคมในระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 16 มีคนทำล้มละลายเป็นจำนวน ...

อ่านท

ข่าวสำหรับคนที่เคยถูกเนรเทศ

บุคคลที่อยู่ในอเมริกาอย่างไม่ถูกต้อง เช่นลักลอบเข้าประเทศ โดยไม่มีวีซ่า หรือบุคคลที่สถานะภาพขาด อยู่เกินกำหนด หรือทำงานโดยไม่มีใบทำงาน ถ้าถูกอิมมิเกรชั่นตรวจพบก็จะถูกตั้งข้อหาและนำขึ้นศาล เพื่อให้ศาลอิมมิเกรชั่นพิจารณาสั่งเนรเทศ บุคคลที่ถูกศาลสั่งเนรเทศแล้ว แต่ไม่ยอมเดินทางกลับออกไปจากอเมริกา จะไม่มีสิทธิขอยกเว้นหรือผ่อนผันใดๆ ถ้าเขาถูกอิมมิเกรชั่นจับได้เมื่อไหร่ก็จะถูกส่งตัวกลับออกไปทันที บุคคลดังกล่าวถึงแม้จะแต่งงานกับซิติเซนต์ หรือได้รับอนุมัติการจ้างงานจากฝ่ายแรงงาน เมื่อเขาไปปรากฎตัวเพื่อสัมภาษณ์ใบเขียว ...

อ่านท

ถ้าคุณมีแฟนอยู่เมืองไทย

ถ้าคุณเป็นอเมริกันซิติเซนต์ และมีแฟนอยู่เมืองไทย คุณสามารถเลือกว่าจะยื่นเรื่องให้แฟนของคุณมาที่อเมริกาได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้ 1. ยื่นขอวีซ่าคู่หมั้น (K-1) ให้แก่แฟนของคุณ 2. ยื่นขอวีซ่าคู่หมั้น (K-3) ให้แก่แฟนของคุณ ในกรณีที่คุณกับแฟนได้แต่งงานกันแล้ว 3. ยื่นขอวีซ่าถาวร ...

อ่านท

ร่างปฏิรูปกฎหมายอิมมิเกรชั่น ออกบังคับใช้แล้วหรือยัง?

คำถาม ผมได้ข่าวว่ารัฐบาลได้อนุมัติกฎหมายใหม่ที่ให้ใบเขียวแก่คนต่างชาติที่อยู่ ในอเมริกา ผมมาอเมริกาตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2002 ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าของผมขาดไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2002 ผมจะมีสิทธิยื่นขอใบเขียวได้หรือไม่ ผมจะสามารถขอทำเรื่องได้แล้วหรือยัง ผมจะขอใบทำงานได้หรือไม่ ผมจะขอต่อใบขับขี่ได้หรือไม่? คำตอบ ...

อ่านท

กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกทำทารุณ

โดยทั่วไปคนอเมริกันหรือผู้ถือใบเขียวจะยื่นทำใบเขียวให้แก่คู่สมรสหรือ บุตรของตน เพื่อให้บุคคลในครอบครัวสามารถอาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างถูกต้อง แต่ในบางกรณีคนอเมริกันหรือผู้ถือใบเขียวกระทำการข่มเหงทารุณคนในครอบครัว ของตน ไม่ยอมยื่นทำใบเขียวให้ หรือข่มขู่ว่าจะแจ้งให้อิมมิเกรชั่นจับตัวส่งกลับประเทศ คนต่างชาติที่ถูกทุบตีกดขี่ข่มเหง มักจะไม่กล้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ ในปี 2994 สภาคองเกรสได้ออกกฎหมายคุ้มครองบุคคลดังกล่าว เรียกว่า The Violence ...

อ่านท

การปฏิรูปกฎหมายอิมมิเกรชั่น

การปฏิรูปกฎหมายอิมมิเกรชั่นได้เป็นข่าวใหญ่ในปัจจุบัน เรา จะเห็นข่าวทางโทรทัศน์ว่ามีการเดินขบวนประท้วงร่างกฎหมายอิมมิเกรชั่นที่ กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาคองเกรส ทำให้คนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างไม่ถูกต้องมีความหวังว่ารัฐบาล อาจจะออกกฎหมายให้ใบเขียวแก่ตน ผู้เขียนได้รับโทรศัพท์จากคนที่โทรเข้ามาสอบถามเดียวกับข่าวกฎหมายอิมมิเก รชั่นเป็นจำนวนหลายราย บางคนบอกว่าได้ยินมาว่ากฎหมายที่อนุญาตให้ใบเขียวแก่คนต่างชาติได้ออกแล้ว จริงหรือไม่บางคนบอกว่าตนได้ยินมาว่าตอนนี้สามารถยื่นเรื่องขอใบเขียวได้ แล้วจริงหรือไม่ เพราะเพื่อนบอกว่ามีคนรับยื่นเรื่องให้ได้แล้ว คนที่อยู่ไม่ถูกต้องย่อมอยากได้สถานะภาพที่ถูกต้องและยอมเสียเงินเพื่อให้ ได้ใบเขียว บางคนคิดว่าถ้าตนรับจ่ายเงินจ้างให้เขาทำเรื่องก่อนคนอื่นตนก็จะมีสิทธิได้ ...

อ่านท

การวางแผนทรัพย์สินและชีวิตไว้ล่วงหน้า

พินัยกรรม (WILL) การทำพินัยกรรม คือการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจตนารมย์ของคุณว่าถ้าคุณเสียชีวิตลงแล้ว คุณต้องการให้จัดการแบ่งทรัพย์สินให้แก่ใครอย่างไร ผู้จัดการกองมรดกก็จะสามารถจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของคุณ แต่การทำพินัยกรรมเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ดีพอ เนื่องจากถ้าคุณมีพินัยกรรมเพียงอย่างเดียว ผู้จัดการมรดกจะต้องให้ทนายยื่นเรื่องการจัดการทรัพย์สินต่อศาลซึ่งเรียกว่า โพรเบท โพรเบท (PROBATE) โพรเบทคือขบวนการทางกฎหมายเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าเมื่อบุคคลใดตายลง หนี้สอนของเขาจะได้รับการชำระ และทรัพย์สินของเขาก็จะถูกจัดแบ่งตามที่เขาได้ระบุไว้ในพินัยกรรม ...

อ่านท

คนที่วีซ่าขาดหรืออยู่เกินกำหนดจะออกนอกประเทศไม่ได้

กฎหมายปี 1996 ได้ระบุบทลงโทษสำหรับคนที่วีซ่าขาดหรือ อยู่เกินกำหนดว่า ผู้ใดที่อยู่เกินกำหนดเป็นเวลาเกิน 180 วันแค่ไม่ถึง 1 ปี จะถูกทำโทษห้ามกลับเข้ามาในอเมริกาอีกเป็นเวลา 3 ปี ถ้าอยู่เกินกำหนดเกิน 1 ปี ...

อ่านท

วีซ่า E-3

ในอดีตวีซ่านักลงทุนแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ วีซ่า E-1 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับนักลงทุนเมื่อให้เข้ามาในอเมริกาเพื่อประกอบการค้าขายระ หวางประเทศ และวีซ่า E-2 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติเพื่อให้เข้ามาประกอบธุรกิจประเภทใด ก็ได้ในอเมริกา ผู้ถือวีซ่านักลงทุน E-1 หรือ E-2 ...

อ่านท