Wednesday , February 20 2019
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น (page 24)

ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

ร่างปฏิรูปกฎหมายอิมมิเกรชั่น ออกบังคับใช้แล้วหรือยัง?

คำถาม ผมได้ข่าวว่ารัฐบาลได้อนุมัติกฎหมายใหม่ที่ให้ใบเขียวแก่คนต่างชาติที่อยู่ ในอเมริกา ผมมาอเมริกาตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2002 ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าของผมขาดไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2002 ผมจะมีสิทธิยื่นขอใบเขียวได้หรือไม่ ผมจะสามารถขอทำเรื่องได้แล้วหรือยัง ผมจะขอใบทำงานได้หรือไม่ ผมจะขอต่อใบขับขี่ได้หรือไม่? คำตอบ ...

อ่านท

กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกทำทารุณ

โดยทั่วไปคนอเมริกันหรือผู้ถือใบเขียวจะยื่นทำใบเขียวให้แก่คู่สมรสหรือ บุตรของตน เพื่อให้บุคคลในครอบครัวสามารถอาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างถูกต้อง แต่ในบางกรณีคนอเมริกันหรือผู้ถือใบเขียวกระทำการข่มเหงทารุณคนในครอบครัว ของตน ไม่ยอมยื่นทำใบเขียวให้ หรือข่มขู่ว่าจะแจ้งให้อิมมิเกรชั่นจับตัวส่งกลับประเทศ คนต่างชาติที่ถูกทุบตีกดขี่ข่มเหง มักจะไม่กล้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ ในปี 2994 สภาคองเกรสได้ออกกฎหมายคุ้มครองบุคคลดังกล่าว เรียกว่า The Violence ...

อ่านท

การปฏิรูปกฎหมายอิมมิเกรชั่น

การปฏิรูปกฎหมายอิมมิเกรชั่นได้เป็นข่าวใหญ่ในปัจจุบัน เรา จะเห็นข่าวทางโทรทัศน์ว่ามีการเดินขบวนประท้วงร่างกฎหมายอิมมิเกรชั่นที่ กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาคองเกรส ทำให้คนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างไม่ถูกต้องมีความหวังว่ารัฐบาล อาจจะออกกฎหมายให้ใบเขียวแก่ตน ผู้เขียนได้รับโทรศัพท์จากคนที่โทรเข้ามาสอบถามเดียวกับข่าวกฎหมายอิมมิเก รชั่นเป็นจำนวนหลายราย บางคนบอกว่าได้ยินมาว่ากฎหมายที่อนุญาตให้ใบเขียวแก่คนต่างชาติได้ออกแล้ว จริงหรือไม่บางคนบอกว่าตนได้ยินมาว่าตอนนี้สามารถยื่นเรื่องขอใบเขียวได้ แล้วจริงหรือไม่ เพราะเพื่อนบอกว่ามีคนรับยื่นเรื่องให้ได้แล้ว คนที่อยู่ไม่ถูกต้องย่อมอยากได้สถานะภาพที่ถูกต้องและยอมเสียเงินเพื่อให้ ได้ใบเขียว บางคนคิดว่าถ้าตนรับจ่ายเงินจ้างให้เขาทำเรื่องก่อนคนอื่นตนก็จะมีสิทธิได้ ...

อ่านท

การวางแผนทรัพย์สินและชีวิตไว้ล่วงหน้า

พินัยกรรม (WILL) การทำพินัยกรรม คือการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจตนารมย์ของคุณว่าถ้าคุณเสียชีวิตลงแล้ว คุณต้องการให้จัดการแบ่งทรัพย์สินให้แก่ใครอย่างไร ผู้จัดการกองมรดกก็จะสามารถจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของคุณ แต่การทำพินัยกรรมเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ดีพอ เนื่องจากถ้าคุณมีพินัยกรรมเพียงอย่างเดียว ผู้จัดการมรดกจะต้องให้ทนายยื่นเรื่องการจัดการทรัพย์สินต่อศาลซึ่งเรียกว่า โพรเบท โพรเบท (PROBATE) โพรเบทคือขบวนการทางกฎหมายเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าเมื่อบุคคลใดตายลง หนี้สอนของเขาจะได้รับการชำระ และทรัพย์สินของเขาก็จะถูกจัดแบ่งตามที่เขาได้ระบุไว้ในพินัยกรรม ...

อ่านท

คนที่วีซ่าขาดหรืออยู่เกินกำหนดจะออกนอกประเทศไม่ได้

กฎหมายปี 1996 ได้ระบุบทลงโทษสำหรับคนที่วีซ่าขาดหรือ อยู่เกินกำหนดว่า ผู้ใดที่อยู่เกินกำหนดเป็นเวลาเกิน 180 วันแค่ไม่ถึง 1 ปี จะถูกทำโทษห้ามกลับเข้ามาในอเมริกาอีกเป็นเวลา 3 ปี ถ้าอยู่เกินกำหนดเกิน 1 ปี ...

อ่านท

วีซ่า E-3

ในอดีตวีซ่านักลงทุนแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ วีซ่า E-1 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับนักลงทุนเมื่อให้เข้ามาในอเมริกาเพื่อประกอบการค้าขายระ หวางประเทศ และวีซ่า E-2 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติเพื่อให้เข้ามาประกอบธุรกิจประเภทใด ก็ได้ในอเมริกา ผู้ถือวีซ่านักลงทุน E-1 หรือ E-2 ...

อ่านท

การรับรองด้านการเงินของผู้ขอใบเขียว (Affidavit of Support)

ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของผู้ที่จะขอรับใบเขียว คือ กฎหมายกำหนดว่า “ผู้ยื่นคำร้องจะต้องค้ำประกันด้านการเงิน โดยรับรองว่าผู้ที่จะรับใบเขียวนั้นจะไม่มาเป็นภาระของรัฐบาล โดยผู้ยื่นคำร้องจะต้องทำสัญญาว่า ถ้าหากผู้ขอรับใบเขียวไปขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ตนจะต้องชดใช้เงินคืนให้แก่รัฐบาล คนไทยส่วนใหญ่แจ้งรายได้ต่ำ ทำให้คนจำนวนมากประสบปัญหาในการค้ำประกันด้านการเงิน เมื่อเขาต้องการยื่นขอใบเขียวให้แก่ครอบครัวของตน กฎหมายปฏิรูปปี 1996 ได้ระบุว่าตั้งแต่วันที่ 19 ...

อ่านท

ใบเขียวที่มีเงื่อนไข

Conditional Residence บ่อยครั้งที่ผู้เขียนได้รับโทรศัพท์จากคนที่แต่งงานกับคนอเมริกาและได้ใบ เขียวชั่วคราว 2 ปี แต่มีปัญหากับสามีหรือภรรยาของตน และต้องการทราบว่าตนมีทางออกอย่างไรบ้างการแต่งงานกับคนอเมริกัน เป็นวิธีที่ช่วยให้คนต่างชาติสามารถได้รับใบเขียวได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด หลังจากการแต่งงานก็สามารถยื่นขอใบเขียวได้เลย ในปัจจุบันคนที่แต่งงานกับคนอเมริกันมักจะได้รับใบเขียวภายในเวลา 6-8 เดือน ในปี 1986 ...

อ่านท

การขับไล่คนต่างด้าว

การมิให้คนต่างด้าวเข้าประเทศ (Exclusiion) ถ้าคุณยื่นขอวีซ่าหรือขอรับใบเขียวที่สถานกงสุลอเมริกาที่ประจำอยู่ ในประเทศต่างๆ ก่อนที่สถานกงสุลจะออกวีซ่าหรือใบเขียวให้นั้น เขาจะต้องตรวจประวัติเพื่อดูว่าคุณมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะอนุญาตให้เข้า มาในประเทศอเมริกาหรือไม่ เมื่อคุณเดินทางมาถึงสนามบินที่อเมริกาเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่น ก็จะทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่ามีเหตุผลใด ที่จะทำให้คุณไม่เหมาะสมในการรับเข้าประเทศ การขับไล่คนต่างชาติ (Deportation) ผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศอย่างไม่ถูกต้อง หรืออยู่ในอเมริกาโดยไม่มีวีซ่า หรืออยู่เกินกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต ...

อ่านท

ปัญหาในการขอใบเขียว

กฎหมายอิมมิเกรชั่นระบุห้ามมิให้คนบางประเภทรับใบเขียว เช่น คนที่มีประวัติอาชญากร หรือคนที่เคยฝ่าฝืนกฎหมายอิมมิเกรชั่น 1. คนที่อยู่ในอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย Unlawful Presense คนที่เข้าเมืองโดยไม่มีวีซ่า หรืออยู่เกินกำหนด คนที่อยู่ในอเมริกาอย่างผิดกฎหมายเกินกว่า 180 วัน แต่น้อยกว่า 1 ...

อ่านท