Tuesday , July 23 2019
Breaking News
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น (page 24)

ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

ใบเขียวจากการแต่งงาน

การแต่งงานกับคนอเมริกัน เป็นวิธีที่ช่วยให้คนต่างชาติสามารถรับใบเขียวได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังเป็นวิธีที่ช่วยให้คนที่วีซ่าขาด, สถานภาพขาด หรืออยู่เกินกำหนด สามารถรับใบเขียวในอเมริกาได้อีกด้วย เป็นที่ทราบกันดีว่ากฎหมาย 245 ( i ) ซึ่งเปิดโอกาสให้คนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในอเมริกาสามารถรับใบเขียวได้ ถึงแม้ว่าเขาจะวีซ่าขาด สถานะภาพขาด อยู่เกินกำหนด ...

อ่านท

การรักษาใบเขียวในกรณีที่เดินทางออกนอกประเทศไปนานๆ

คนที่ถือใบเขียว คือคนที่ต้องการอยู่อาศัยและทำงานอยู่ในอเมริกา ถ้าคนที่ถือใบเขียวเดินทางออกจากประเทศอเมริกาไปนานๆ จะถือว่าละทิ้งใบเขียว และอาจจะถูกยึดใบเขียวคืนได้ การเดินทางออกนอกประเทศอเมริกาไปนานๆ นอกจากจะมีผลทำให้สูญเสียสถานะภาพใบเขียวแล้ว ยังอาจมีผลทำให้ถูกปฏิเสธในการขอโอนสัญชาติเป็นอเมริกันอีกด้วย บางครั้งคนต่างชาติที่ได้รับใบเขียว อาจจะได้งานหรือต้องทำธุรกิจที่เมืองไทยหรือต่างประเทศ บางครั้งอาจจะมีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องที่เมืองไทยที่ต้องกลับไปดูแล ทำให้คนที่ถือใบเขียวต้องเดินทางไปอยู่เมืองไทยหรือต่างประเทศเป็นเวลานานๆ บ่อยครั้งที่คนที่ถือใบเขียวที่เดินทางกลับเข้ามาในอเมริกาหลังจากที่เดิน ทางออกไปนานๆ จะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่สนามบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ...

อ่านท

ถ้าคุณมีพ่อหรือแม่เป็นคนอเมริกัน คุณจะได้สัญชาติอเมริกันหรือไม่

คนทุกคนที่เกิดในประเทศอเมริกา จะไดสัญชาติอเมริกันโดยไม่คำนึงว่าพ่อแม่จะเป็นคนชาติใด คนที่เกิดต่างประเทศก็อาจจะได้สัญชาติอเมริกัน ถ้าพ่อแม่เป็นคนอเมริกัน กฎหมายได้กำหนดการได้สัญชาติอเมริกันของเด็กที่เกิดในต่างประเทศไว้ดังนี้ 1. ถ้าพ่อและแม่ของเด็กเป็นคนอเมริกัน และได้แต่งงานกัน ถึงแม้ว่าเด็กจะไม่ได้เกิดในประเทศอเมริกา เด็กก็จะได้สัญชาติอเมริกัน โดยมีเงื่อนไขเพียงว่าพ่อหรือแม่จะต้องเคยอาศัยอยู่ในอเมริกาก่อนที่เด็กจะ เกิด ตัวอย่างเช่น สามีภรรยาชาวอเมริกันอาศัยอยู่ในอเมริกา เดินไปตั้งรกรากที่เมืองไทย ...

อ่านท

ตอบคำถามอิมมิเกรชั่น

1. ลอตโต้ใบเขียวเริ่มสมัครได้เมื่อไหร่ ปีที่แล้วมีคนไทยได้รับเลือกกี่คน ผมวีซ่าขาดแล้วจะยื่นได้หรือไม่ ถ้าจะสมัครจะต้องทำอย่างไร? ลอตโต้ใบเขียวมีโควต้าอยู่ 50,000 รายต่อปี เมื่อปีที่ผ่านมาคนไทยได้รับเลือกเป็นจำนวน 81 ราย ลอตโต้ใบเขียวปีใหม่นี้เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2006 ...

อ่านท

การรับหลานเป็นลูกบุญธรรม

“น้องชายของดิฉันได้พาภรรยาและลูกอายุ 12 ขวบมาเที่ยวอเมริกา ดิฉันเป็นซิติเซนต์ ดิฉันอยากให้หลานอยู่เรียนหนังสือที่อเมริกา เพื่อจะได้มีอนาคตที่ดีกว่าอยู่เมืองไทยจะมีทางทำอย่างไรได้คะ? คุณสามารถรับหลานเป็นลูกบุญธรรมของคุณ หลังจากนั้นคุณก็จะสามารถยื่นขอใบเขียวให้แก่เด็กได้ ถ้าเด็กได้รับใบเขียวก่อนอายุ 18 ปี เด็กก็จะได้รับสิทธิเป็นอเมริกันซิติเซนต์อย่างอัตโนมัติ ขั้นตอนในการรับหลานเป็นบุตรบุญธรรมเมื่อเด็กได้มาอยู่อเมริกาแล้ว มีดังนี้ 1. ...

อ่านท

คดีล้มละลาย

1. สรุปจำนวนคนที่ยื่นทำล้มละลายในเขตลอสแอนเจลิส กฎหมายใหม่ที่ถูกนำออกบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคม 2005 ทำให้คนยื่นทำล้มละลายกันมากในเดือนกันยายน และตุลาคม 2005 ส่วนในเดือนพฤศจิกายน 2005 มีคนทำล้มละลายไม่ถึง 200 รายตัวเลขสถิติของจำนวนคนที่ทำล้มละลายในเขตลอสแอนเจลิสเป็นดังนี้ พ.ค. 2005              6,032 ...

อ่านท

ระเบียบใหม่การค้ำประกันด้านการเงิน

การรับรองด้านการเงิน (Affidauit of Support) ได้กำหนดบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 1997 โดยกำหนดว่าผู้ที่ยื่นขอใบเขียวให้แก่ญาติพี่น้องของตน จะต้องรับรองว่าคนที่จะได้รับใบเขียวนั้นจะไม่ขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2006 รัฐบาลได้ประกาศระเบียบใหม่ ...

อ่านท

คนที่มีหนี้สินจะสามารถทำล้มละลายได้หรือไม่?

กฎหมายล้มละลายฉบับใหม่ซึ่งออกบังคับใช้เมื่อปลายปี 2005 ทำให้คนรีบยื่นทำล้มละลายก่อนที่กฎหมายใหม่จะออกบังคับใช้เพิ่มขึ้นเป็น จำนวนมากถึง 30% ในระหว่างปี 2005 มีคนทำล้มละลายทั้งหมดจำนวน 2.08 ล้านคน โดยเฉพาะในเดือนตุลาคมในระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 16 มีคนทำล้มละลายเป็นจำนวน ...

อ่านท

ข่าวสำหรับคนที่เคยถูกเนรเทศ

บุคคลที่อยู่ในอเมริกาอย่างไม่ถูกต้อง เช่นลักลอบเข้าประเทศ โดยไม่มีวีซ่า หรือบุคคลที่สถานะภาพขาด อยู่เกินกำหนด หรือทำงานโดยไม่มีใบทำงาน ถ้าถูกอิมมิเกรชั่นตรวจพบก็จะถูกตั้งข้อหาและนำขึ้นศาล เพื่อให้ศาลอิมมิเกรชั่นพิจารณาสั่งเนรเทศ บุคคลที่ถูกศาลสั่งเนรเทศแล้ว แต่ไม่ยอมเดินทางกลับออกไปจากอเมริกา จะไม่มีสิทธิขอยกเว้นหรือผ่อนผันใดๆ ถ้าเขาถูกอิมมิเกรชั่นจับได้เมื่อไหร่ก็จะถูกส่งตัวกลับออกไปทันที บุคคลดังกล่าวถึงแม้จะแต่งงานกับซิติเซนต์ หรือได้รับอนุมัติการจ้างงานจากฝ่ายแรงงาน เมื่อเขาไปปรากฎตัวเพื่อสัมภาษณ์ใบเขียว ...

อ่านท