Tuesday , July 23 2019
Breaking News
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น (page 20)

ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

ปัญหาของคนที่มีบ้าน

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. ในช่วงที่ตลาดบ้านรุ่งเรือง ธนาคารปล่อยเงินกู้โดยมิได้พิจารณารายได้ของคนกู้ คนจำนวนมากซื้อบ้านได้โดยไม่ต้อง วางดาวน์ และไม่ต้องแสดงหลักฐานที่พิสูจน์รายได้ของตน พอราคาบ้านตกต่ำและอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ประกอบกับภาวะ เศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน ซึ่งคนส่วนใหญ่ตกงานหรือมีรายได้ลดลง มีผลกระทบทำให้เจ้าของบ้านจำนวนมากไม่สามารถผ่อน ชำระค่าบ้านได้ ในแคลิฟอร์เนียในช่วงเวลา 3 ...

อ่านท

การวางแผนทรัพย์สินและชีวิตไว้ล่วงหน้า

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. พินัยกรรม (Will) การทำพินัยกรรม คือการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจตนารมย์ของคุณว่าถ้าคุณเสียชีวิตลงแล้ว คุณต้องการให้จัดการ แบ่งทรัพย์สินให้แก่ใครอย่างไร ผู้จัดการกองมรดกก็จะสามารถจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของคุณ แต่การทำพินัยกรรม เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ดีพอเนื่องจากถ้าคุณมีพินัยกรรมเพียงอย่างเดียว ผู้จัดการมรดกจะต้องให้ทนายยื่นเรื่องการจัดการ ทรัพย์สินต่อศาลซึ่งเรียกว่า โพรเบท        โพรเบท ...

อ่านท

ล้มละลาย

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. ตัวอย่างคำถามในวันเฮียริ่ง ในการทำล้มละลาย หลังจากที่ลูกหนี้ได้ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของตนต่อศาลล้มละลาย แล้ว ประมาณ 1 เดือนหลังจากนั้น ลูกหนี้จะต้องไปเฮียริ่งเพื่อตอบคำถามต่อทรัสตี ทรัสตีคือคนที่ศาลแต่งตั้งให้พิจารณา สถานะด้านการเงินของลูกหนี้ เพื่อตรวจสอบว่าลูกหนี้มีทรัพย์สิน ...

อ่านท

ปัญหาและทางออกของคนที่มีบ้าน

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. คนที่ซื้อบ้านและกู้เงินแบบปรับอัตราดอกเบี้ย โดยดอกเบี้ยในปีแรกๆ จะต่ำ และปีต่อๆ มาจะปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น คนเหล่านี้มักจะมีปัญหาไม่สามารถจ่ายเงินค่าผ่อนบ้าน โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันซึ่งคนส่วนใหญ่ตกงาน หรือมีรายได้ลดลง ประมาณว่าหนึ่งในสี่ของเงินกู้ในประเทศจะถูกปรับดอกเบี้ยให้สูงขึ้นในปีหน้า นี้ ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าของบ้านจำนวนเป็น ล้านคนต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านสูงขึ้น ส่วนใหญ่ของคนเหล่านี้จะมีปัญหาไม่สามารถผ่อนจ่ายได้ ...

อ่านท

คนทำล้มละลายเพิ่มขึ้น

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. เมื่อสามปีที่แล้ว รัฐบาลได้ทำการปฏิรูปกฎหมายล้มละลาย และทำนำกฎหมายล้มละลายออกบังคับใช้ กฎหมายฉบับ ใหม่ที่ได้ถูกผลักดันโดยกลุ่มนายทุน ธนาคารและบริษัทบัตรเครดิต โดยมีเป้าหมายเพื่อหยุดยั่งมีให้ลูกหนี้ลบล้างหนี้ได้อย่าง ง่ายดายเหมือนแต่ก่อน กฎหมายฉบับใหม่นี้ได้เพิ่มค่าธรรมเนียมศาล และทำให้การทำล้มละลายต้องยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่าย มากขึ้น โดยเพิ่มข้อกำหนดว่าลูกหนี้จะต้องขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาเครดิต ...

อ่านท

ข้อควรระวัง

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. จากประสบการณ์ในการทำคดีอิมมิเกรชั่นมากว่า 15 ปี ผู้เขียนพบเหตุการณ์ที่คนต่างชาติบางรายประสบปัญหาไม่ สามารถขอวีซ่า, ไม่สามารถรับใบเขียว หรือไม่สามารถโอนสัญชาติ โดยมีสาเหตุมาจากการกระทำผิดพลาดเล็กน้อยที่ไม่ คาดคิดว่าจะเป็นผลกระทบต่อสถานภาพด้านอิมมิเกรชั่นของตน 1.ยาเสพติด การเสพยาเสพติดประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเสพจนติดหรือจะเป็นการทดลองเพียงครั้งเดียว เพราะอยากรู้ ...

อ่านท

การขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจทำให้คุณไม่มีสิทธิได้ใบเขียว

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. ผู้ที่จะขอรับใบเขียวจะต้องแสดงให้อิมมิเกรชั่นเห็นว่าตนจะไม่มาขอ เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือเป็นภาระให้แก่สังคม ผู้ขอใบเขียวจะต้องมีคนให้การรับรองว่า ถ้าผู้ขอใบเขียวไปขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล คนที่รับรองนี้จะต้องจ่ายเงินคืนให้แก่ รัฐบาล ความรับผิดชอบนี้จะผูกมัดคนรับรองไปจนกว่าผู้ขอใบเขียวได้โอนสัญชาติเป็นซิ ติเซนต์ หรือจนกว่าผู้ขอใบเขียวจะ ทำงานสะสมครบ 40 ไตรมาสของการทำงาน (10 ...

อ่านท

ระเบียบปฏิบัติของอิมมิเกรชั่นที่สนามบิน

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. คนที่เดินทางเข้ามาในอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาด้วยวีซ่าประเภทต่างๆ, ผู้ถือใบเขียวหรืออเมริกัน ซิติเซนต์ที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศ จะถูกอิมมิเกรชั่นตรวจสอบที่สนามบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมมืองอื่นๆ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่ 11 กันยายน รัฐบาลได้จัดตั้งระบบเพื่อป้องกันมิให้ผู้ก่อการร้ายเล็ดลอดเข้ามาใน ประเทศ ได้มีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลของบุคคลที่น่าสงสัยว่าเป็นผู้ ก่อการร้ายหรือเกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้าย ตลอดจนข้อมูลของอาชญากรได้แก่คนที่เคยถูกจับ, ...

อ่านท

คนทำล้มละลายเพิ่มขึ้น

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. เมื่อสามปีที่แล้วรัฐบาลได้ทำการปฏิรูปกฎหมายล้มละลาย และทำนำกฎหมายล้มละลายออกบังคับใช้ กฎหมายฉบับ ใหม่ที่ได้ถูกผลักดันโดยกลุ่มนายทุน ธนาคารและบริษัทบัตรเครดิต โดยมีเป้าหมายเพื่อหยุดยั้งมีให้ลูกหนี้ลบล้างหนี้สินได้ อย่างง่ายดายเหมือนแต่ก่อน กฎหมายฉบับใหม่นี้ได้เพิ่มค่าธรรมเนียมศาล และทำให้การล้มละลายต้องยุ่งยากและเสีย ค่าใช้จ่ายมากขึ้น โดยเพิ่มข้อกำหนดว่าลูกหนี้จะต้องขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาเครดิต (credit counseling) ...

อ่านท

กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกทำทารุณ

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. โดยทั่วไปคนอเมริกันหรือผู้ถือใบเขียวจะยื่นทำใบเขียวให้แก่คู่สมรส หรือบุตรของตน เพื่อให้บุคคลในครอบครัวสามารถ อาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างถูกต้อง แต่ในบางกรณีคนอเมริกันหรือผู้ถือใบเขียวกระทำการข่มเหงทารุณคนในครอบครัว ของตน ไม่ยอมยื่นทำใบเขียวให้ หรือข่มขู่ว่าจะแจ้งให้อิมมิเกรชั่นจับตัวส่งกลับประเทศ คนต่างชาติที่ถูกทุบตีกดขี่ข่มเหง มักจะไม่ กล้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ ในปี 1994 ...

อ่านท