Thursday , April 18 2019
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น (page 20)

ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

ระเบียบปฏิบัติของอิมมิเกรชั่นที่สนามบิน

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. คนที่เดินทางเข้ามาในอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาด้วยวีซ่าประเภทต่างๆ, ผู้ถือใบเขียวหรืออเมริกัน ซิติเซนต์ที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศ จะถูกอิมมิเกรชั่นตรวจสอบที่สนามบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมมืองอื่นๆ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่ 11 กันยายน รัฐบาลได้จัดตั้งระบบเพื่อป้องกันมิให้ผู้ก่อการร้ายเล็ดลอดเข้ามาใน ประเทศ ได้มีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลของบุคคลที่น่าสงสัยว่าเป็นผู้ ก่อการร้ายหรือเกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้าย ตลอดจนข้อมูลของอาชญากรได้แก่คนที่เคยถูกจับ, ...

อ่านท

คนทำล้มละลายเพิ่มขึ้น

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. เมื่อสามปีที่แล้วรัฐบาลได้ทำการปฏิรูปกฎหมายล้มละลาย และทำนำกฎหมายล้มละลายออกบังคับใช้ กฎหมายฉบับ ใหม่ที่ได้ถูกผลักดันโดยกลุ่มนายทุน ธนาคารและบริษัทบัตรเครดิต โดยมีเป้าหมายเพื่อหยุดยั้งมีให้ลูกหนี้ลบล้างหนี้สินได้ อย่างง่ายดายเหมือนแต่ก่อน กฎหมายฉบับใหม่นี้ได้เพิ่มค่าธรรมเนียมศาล และทำให้การล้มละลายต้องยุ่งยากและเสีย ค่าใช้จ่ายมากขึ้น โดยเพิ่มข้อกำหนดว่าลูกหนี้จะต้องขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาเครดิต (credit counseling) ...

อ่านท

กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกทำทารุณ

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. โดยทั่วไปคนอเมริกันหรือผู้ถือใบเขียวจะยื่นทำใบเขียวให้แก่คู่สมรส หรือบุตรของตน เพื่อให้บุคคลในครอบครัวสามารถ อาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างถูกต้อง แต่ในบางกรณีคนอเมริกันหรือผู้ถือใบเขียวกระทำการข่มเหงทารุณคนในครอบครัว ของตน ไม่ยอมยื่นทำใบเขียวให้ หรือข่มขู่ว่าจะแจ้งให้อิมมิเกรชั่นจับตัวส่งกลับประเทศ คนต่างชาติที่ถูกทุบตีกดขี่ข่มเหง มักจะไม่ กล้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ ในปี 1994 ...

อ่านท

การรับบุตรบุญธรรม กฎหมายใหม่ HAGUE CONVENTION

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. ในอดีตการรับบุตรบุญธรรมเพื่อขอใบเขียวให้แก่เด็ก สามารถกระทำได้โดยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมถูกต้องตาม กฎหมายก่อนที่เด็กจะอายุครบ 16 ปี โดยมีข้อยกเว้นว่าถ้าเด็กอายุเกิน 16 ปี จะสามารถพ่วงน้องได้ ถ้าพ่อแม่บุญธรรมรับ ทั้งพี่และน้องเป็นลูกบุญธรรม ในอดีตการรับบุตรบุญธรรมมี 2 ...

อ่านท

คนเพศเดียวกันแต่งงานกัน จะขอใบเขียวได้หรือไม่?

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. กฎหมายหลักของประเทศ The Defense of Marriage Act (DOMA) ระบุว่า “การแต่งงาน” หมายถึงการร่วมกันเป็น หนึ่งเดียวทางกฎหมายระหว่างผู้ชายหนึ่งคน และผู้หญิงหนึ่งคน ในฐานะของสามีและภรรยา ...

อ่านท

ตัวอย่างคำถามในการสัมภาษณ์ใบเขียวจากการแต่งงาน

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. การแต่งงานกับคนอเมริกัน เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการขอใบเขียวสำหรับคนที่แต่งงานกันด้วยความรักและ อยู่กินกันฉันท์ สามี-ภรรยา คู่สมรสบางคู่แยกกันอยู่เพราะงาน บางคู่อายุต่างกันมาก บางคนแต่งและหย่ามาหลายครั้ง กรณีเหล่านี้ถึงแม้จะ ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้อิมมิเกรชั่นปฏิเสธใบเขียว แต่ก็จะทำให้การอนุมัติเป็นไปได้ยากขึ้น ในวันสัมภาษณ์ คู่สมรสต้องเตรียมเอกสารที่แสดงว่าแต่งงานอย่างแท้จริง และได้อาศัยอยู่ร่วมชีวิตกัน ...

อ่านท

การหย่าร้าง

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. ในปัจจุบันอัตราของคู่สมรสที่ต้องการหย่าร้างจากกันมีจำนวนสูงมาก คนไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกาที่ต้องการทำการ หย่าร้างจากคู่สมรส จะต้องพิจารณาว่าควรจะทำการหย่าร้างได้อย่างไร ยื่นเรื่องหย่าที่ไหน และขั้นตอนของการหย่าร้างเป็น อย่างไร ในกรณีของคู่สมรสที่แต่งงานกันเพียงช่วงสั้น ไม่มีลูกด้วยกัน และไม่มีทรัพย์สินร่วมกัน การหย่าร้างก็จะสามารถกระทำ ได้ง่ายกว่ากรณีของคู่สมรสที่แต่งงานกันเป็นเวลานาน หรือมีลูกที่อายุยังไม่ถึง ...

อ่านท

ใบเขียวจากการแต่งงาน

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. บ่อยครั้งที่ผู้เขียนได้รับโทรศัพท์จากคนที่แต่งงานกับคนอเมริกันและได้ใบ เขียวชั่วคราว 2 ปี แต่มีปัญหากับสามีหรือ ภรรยาของตนและต้องการทราบว่าตนมีทางออกอย่างไรบ้าง การแต่งงานกับคนอเมริกันเป็นวิธีที่ช่วยให้คนต่างชาติสามารถได้รับใบเขียว ได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด หลังจากการ แต่งงานก็สามารถยื่นขอใบเขียวได้เลย ในปัจจุบันคนที่แต่งงานกับคนอเมริกันมักจะได้รับใบเขียวภายในเวลา 6-8 เดือน ...

อ่านท

คนที่ทำความผิดในคดีอาญาจะไม่สามารถขอใบเขียวหรือวีซ่าให้แก่ญาติของตน

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2006 กฎหมาย Adam Walsh child Protection and Safety Act of ...

อ่านท

ตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะมีคนเป็นจำนวนมากที่ต้องอาศัยการทำล้ม ละลาย เพื่อลบล้างหนี้สินและเริ่มต้น ชีวิตใหม่ ปัญหาที่คนจำนวนมากประสบในปัจจุบันคือ รายจ่ายมากกว่ารายได้ ทำให้ต้องดึงเงินจากบัตรเครดิตมาใช้ บริษัทบัตร เครดิตมักจะเพิ่มวงเงินเครดิตให้แก่ลูกหนี้โดยมิได้พิจารณาสถานการณ์ด้านการ เงินของลูกหนี้ มีลูกหนี้จำนวนมากดึงเงินจาก บัตรเครดิตใบหนึ่งเพื่อจ่ายชำระให้บัตรเครดิตอีกสบหนึ่ง เมื่อลูกหนี้จ่ายเงินช้าบริษัทบัตรเครดิตก็ขึ้นดอกเบี้ยจนลูกหนี้จ่ายไม่ ...

อ่านท