Wednesday , February 20 2019
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น (page 20)

ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

คนเพศเดียวกันแต่งงานกัน จะขอใบเขียวได้หรือไม่?

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. กฎหมายหลักของประเทศ The Defense of Marriage Act (DOMA) ระบุว่า “การแต่งงาน” หมายถึงการร่วมกันเป็น หนึ่งเดียวทางกฎหมายระหว่างผู้ชายหนึ่งคน และผู้หญิงหนึ่งคน ในฐานะของสามีและภรรยา ...

อ่านท

ตัวอย่างคำถามในการสัมภาษณ์ใบเขียวจากการแต่งงาน

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. การแต่งงานกับคนอเมริกัน เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการขอใบเขียวสำหรับคนที่แต่งงานกันด้วยความรักและ อยู่กินกันฉันท์ สามี-ภรรยา คู่สมรสบางคู่แยกกันอยู่เพราะงาน บางคู่อายุต่างกันมาก บางคนแต่งและหย่ามาหลายครั้ง กรณีเหล่านี้ถึงแม้จะ ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้อิมมิเกรชั่นปฏิเสธใบเขียว แต่ก็จะทำให้การอนุมัติเป็นไปได้ยากขึ้น ในวันสัมภาษณ์ คู่สมรสต้องเตรียมเอกสารที่แสดงว่าแต่งงานอย่างแท้จริง และได้อาศัยอยู่ร่วมชีวิตกัน ...

อ่านท

การหย่าร้าง

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. ในปัจจุบันอัตราของคู่สมรสที่ต้องการหย่าร้างจากกันมีจำนวนสูงมาก คนไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกาที่ต้องการทำการ หย่าร้างจากคู่สมรส จะต้องพิจารณาว่าควรจะทำการหย่าร้างได้อย่างไร ยื่นเรื่องหย่าที่ไหน และขั้นตอนของการหย่าร้างเป็น อย่างไร ในกรณีของคู่สมรสที่แต่งงานกันเพียงช่วงสั้น ไม่มีลูกด้วยกัน และไม่มีทรัพย์สินร่วมกัน การหย่าร้างก็จะสามารถกระทำ ได้ง่ายกว่ากรณีของคู่สมรสที่แต่งงานกันเป็นเวลานาน หรือมีลูกที่อายุยังไม่ถึง ...

อ่านท

ใบเขียวจากการแต่งงาน

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. บ่อยครั้งที่ผู้เขียนได้รับโทรศัพท์จากคนที่แต่งงานกับคนอเมริกันและได้ใบ เขียวชั่วคราว 2 ปี แต่มีปัญหากับสามีหรือ ภรรยาของตนและต้องการทราบว่าตนมีทางออกอย่างไรบ้าง การแต่งงานกับคนอเมริกันเป็นวิธีที่ช่วยให้คนต่างชาติสามารถได้รับใบเขียว ได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด หลังจากการ แต่งงานก็สามารถยื่นขอใบเขียวได้เลย ในปัจจุบันคนที่แต่งงานกับคนอเมริกันมักจะได้รับใบเขียวภายในเวลา 6-8 เดือน ...

อ่านท

คนที่ทำความผิดในคดีอาญาจะไม่สามารถขอใบเขียวหรือวีซ่าให้แก่ญาติของตน

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2006 กฎหมาย Adam Walsh child Protection and Safety Act of ...

อ่านท

ตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะมีคนเป็นจำนวนมากที่ต้องอาศัยการทำล้ม ละลาย เพื่อลบล้างหนี้สินและเริ่มต้น ชีวิตใหม่ ปัญหาที่คนจำนวนมากประสบในปัจจุบันคือ รายจ่ายมากกว่ารายได้ ทำให้ต้องดึงเงินจากบัตรเครดิตมาใช้ บริษัทบัตร เครดิตมักจะเพิ่มวงเงินเครดิตให้แก่ลูกหนี้โดยมิได้พิจารณาสถานการณ์ด้านการ เงินของลูกหนี้ มีลูกหนี้จำนวนมากดึงเงินจาก บัตรเครดิตใบหนึ่งเพื่อจ่ายชำระให้บัตรเครดิตอีกสบหนึ่ง เมื่อลูกหนี้จ่ายเงินช้าบริษัทบัตรเครดิตก็ขึ้นดอกเบี้ยจนลูกหนี้จ่ายไม่ ...

อ่านท

การยึดใบเขียวคืน

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. หลังจากที่คุณได้รับใบเขียวแล้ว มีอยู่ 2 กรณี ที่อาจจะทำให้คุณต้องสูญเสียใบเขียวไป ประการที่หนึ่งคือคุณกระทำ ความผิดกฎหมายอาญา และถูกอิมมิเกรชั่นดำเนินการเนรเทศ ประการที่สอง คือคุณละทิ้งถิ่นฐานที่อยู่ในอเมริกา อิมมิเกรชั่นจะพิจารณาจากเหตุการณ์และหลักฐานต่างๆ เพื่อดูว่าคุณมีเจตนาละทิ้งถิ่นที่อยู่ในอเมริกาหรือไม่ ถ้าคุณ ...

อ่านท

การทำล้มละลาย-ทางออกสำหรับคนที่มีปัญหาหนี้สิน

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย..        คุณมีปัญหาเช่นนี้หรือไม่? หนี้สินของคุณเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ของคุณ คุณพยายามจ่ายชำระหนี้สินแค่ยอดหนี้ก็ไม่ยอม ลดลง ในที่สุดคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่สามารถจ่ายชำระหนี้สินของคุณได้อีกต่อไป จากสถิติที่ได้จากการสำรวจ ในปัจจุบันประมาณหนึ่งในสามของครอบครัวคนอเมริกันมีรายได้แค่เพียงพอจ่ายค่า ใช้จ่าย ในแต่ละเดือน จากสถิติพบว่าคนอเมริกันมีหนี้สินทั้งหมดประมาณ 2.17 หมื่นล้านเหรียญในรอบ 10 ...

อ่านท

ตอบคำถามอิมมิเกรชั่นโดยทนายความจรินทร

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย..        คำถาม   ดิฉับเข้ามาอยู่ในอเมริกาได้หลายปีแล้ว เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว ดิฉันได้แต่งงานกับคนที่เป็นอเมริกันซิติเซนต์ และได้ยื่นขอใบเขียวไว้แล้ว ดิฉันอยากจะกลับไปเยี่ยมญาติที่เมืองไทย ดิฉันควรจะทำอย่างไร?        คำตอบ  กฎหมายอิมมิเกรชั่นระบุว่า ผู้ใดที่กำลังยื่นขอรับใบเขียวอยู่ (adjust ...

อ่านท

การเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากการทำล้มละลาย

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย.. กฎหมายล้มละลายเปิดโอกาสให้คนที่มีหนี้สินมากจนไม่สามารถจ่ายชำระแก่เจ้า หนี้ สามารถทำล้มละลายเพื่อ ปลดหนี้สินและสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ กฎหมายล้มละลายฉบับใหม่ที่ได้ออกบังคับใช้เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมามีบทบังคับที่เข้มงวดมากขึ้น โดยลูกหนี้จะต้อง ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานอิสระ Credit Counseling  ซึ่งจะพิจารณาและออกใบรับรองให้แก่ลูกหนี้ก่อนที่ลูกหนี้จะยื่น ทำล้มละลาย ...

อ่านท