Tuesday , July 23 2019
Breaking News
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น (page 2)

ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

คนต่างชาติได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันหรือไม่?

กฎหมายหลักของประเทศอเมริกา (Constitutional Laws) เป็นเวลานานมาแล้วนับตั้งแต่ได้มีการยกเลิกทาส ที่ได้พยายามปกป้องสิทธิความเสมอภาคของทุกคนให้เท่าเทียมกัน นอกจากนั้นยังได้ปกป้องสิทธิของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างเสรี โดยระบุห้ามรัฐบาลหรือตัวแทนใดๆ ของรัฐบาลละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน กฎหมายแก้ไขฉบับที่ 4 (Fourth Amendment) ได้ระบุให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนจากการตรวจค้นและจับกุมสที่ทำอย่างไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาได้ในกรณีที่พบเห็นว่าผู้นั้นกำลังกระทำความผิดอยู่ ถ้าผู้ต้องสงสัยว่าทำความผิดนอนอยู่ในบ้านของตน ...

อ่านท

สรุปคดี

เจ้าหนี้สามารถยื่นคดีฟ้องร้องต่อลูกหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการเรียกค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ ถึงแม้ลูกหนี้จะทำล้มละลายก็ตาม Ronald Forsyth เป็นคนไข้ภายใต้ความดูแลของหมอ Kenneth Jones ในปี 1992 Forsyth ได้รับบาดเจ็บจากการรักษาพยาบาลของหมอ Jones ซึ่งได้ให้การรักษาพยาบาลอย่างไม่ถูกต้อง เดือนมิถุนายน ...

อ่านท

บัตรประจำตัว/ใบขับขี่ REAL ID

สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ร้ายที่ประเทศอเมริกาถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีเมื่อ 9/11 สภาคองเกรสได้ออกร่างกฎหมาย REAL ID ACT เมื่อปี 2005 คณะกรรมการ 9/11 ได้เสนอให้รัฐบาลกำหนดมาตราการใหม่ในการออกบัตรประจำตัวให้แก่ประชาชน เช่น ใบขับขี่ เพื่อเป็นมาตรฐานในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ DHS ...

อ่านท

การขอใบเขียวจากการทำงาน

ในการขอใบเขียวจากการทำงาน นายจ้างจะต้องยื่นเรื่องต่อฝ่ายแรงงาน หลังจากที่ฝ่ายแรงงานอนุมัติแล้วจึงจะสามารถยื่นขอใบเขียวจากอิมมิเกรชั่นได้ ฝ่ายแรงงานจะอนุมัติการว่าจ้างแรงงานคนต่างชาติก็ต่อเมื่อนายจ้างได้แสดงให้เห็นว่าตนไม่สามารถหาคนงานอเมริกันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าทำงานได้ อัตราเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนี้จะต้องเท่าเทียมหรือมากกว่าอัตราทั่วไปในตลาดแรงงานสำหรับงานที่คล้ายคลึงกัน ถึงแม้ลูกจ้างชาวต่างชาติมักจะเต็มใจรับเงินเดือนในอัตราที่น้อยกว่า อัตราทั่วไปในตลาดแรงงานก็ตาม ฝ่ายแรงงานไม่ต้องการให้นายจ้างกดค่าแรงลูกจ้างชาวต่างชาติ เพราะจะมีผลกระทบทำให้คนงานอเมริกันถูกคนต่างชาติแย่งงานไปทำหมด ดังนั้นฝ่ายแรงงานจึงได้กำหนดว่า อัตราเงินเดือนที่เสนอเพื่อขอว่าจ้างชาวต่างชาตินี้จะต้องเท่าเทียมหรือมากกว่าอัตราเงินเดือนในตลาดแรงงาน นายจ้างจะต้องแสดงให้ฝ่ายแรงงานเห็นว่าตนเต็มใจที่จะว่าจ้างใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนอเมริกัน ผู้ถือใบเขียวหรือชาวต่างชาติ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เปิดรับนี้ นายจ้างจะต้องตีพิมพ์ลงโฆษณาการประกาศรับสมัครงาน ...

อ่านท

บัตรเครดิต

บัตรเครดิตเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของคนปัจจุบัน เราต้องใช้บัตรเครดิตในการสั่งจองโรงแรม, ซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถ หรือเพื่อใช้ซื้อบริการต่างๆ หน่วยงานธุรกิจในปัจจุบันจะระบุว่า เมื่อคุณสั่งจองสินค้าหรือบริการ คุณจะต้องมีบัตรเครดิตให้ไว้เป็นประกัน โรงแรมและการเช่ารถเป็นธุรกิจหลักที่ต้องมีบัตรเครดิตเมื่อคุณสั่งจอง เพราะบริษัทเหล่านี้ต้องการหลักประกันว่าตนจะต้องได้รับเงินจากการสั่งจองดังกล่าว บริษัทต้องกันห้องและรถเช่าไว้ให้แก่คุณ ดังนั้นบริษัทจะเก็บเงินจากบัตรเครดิตถึงแม้ว่าคุณจะไม่มาเข้าพักหรือไม่มาเอารถก็ตาม การซื้อของทางออนไลน์เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะช่วยประหยัดเงินและเวลา คุณจะต้องมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ...

อ่านท

วีซ่า E-1 และ E-2

วีซ่า E-1 และ E-2 จรินทร ทานัชฌาสัย ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจของเมืองไทยมั่นคงและมั่งคั่งขึ้นมาก เป็นผลให้คนไทยจำนวนไม่น้อยต้องการเข้ามาประกอบธุรกิจในอเมริกา ผู้ที่สามารถเข้ามาอาศัยอยู่และประกอบธุรกิจในอเมริกาจะต้องเป็นอเมริกันซิติเซ่นต์, หรือถือใบเขียว หรือถือวีซ่าประเภทที่ให้สิทธิในการทำงานได้ วีซ่า E-1 และ E-2 ...

อ่านท

คำถามเกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

คำถาม:  ดิฉันกำลังรอใบเขียวอยู่ อยากกลับไปเยี่ยมญาติที่เมืองไทย จะไปได้ไหม? ผู้ที่ถือใบเขียวสามารถเดินทางเข้าออกอเมริกาได้ตามใจปรารถนา มีข้อกำหนดเพียงว่า เขาจะต้องออกจากอเมริกานานไม่เกิน 6 เดือน ส่วนผู้ที่กำลังรอใบเขียวอยู่จะไม่สามารถเดินทางออกจากอเมริกา ยกเว้นจะต้องขออนุญาตคือทำ advance parole เสียก่อน ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลสำคัญ ...

อ่านท

การขอใบเขียวกรณีพิเศษ SIJ

ในปี 1990 สภาคองเกรสได้ออกกฎหมาย SIJ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กต่างชาติที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกทำร้าย สามารถยื่นขอรับใบเขียวได้ คนที่มีคุณสมบัติขอรับใบเขียวในฐานะ SIJ จะต้องได้รับคำสั่งจากศาลเด็กดังต่อไปนี้ 1.ศาลต้องประกาศว่าเด็กต้องขึ้นอยู่กับศาล (dependent of the court) และให้เด็กอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก ...

อ่านท

กฎหมายล้มละลาย

คดีตัวอย่าง กฎหมายล้มละลายฉบับใหม่มีข้อกำหนดที่ทำให้ลูกหนี้สามารถลบล้างหนี้สินได้ยากกว่าเดิม ถ้าศาลเห็นว่าลูกหนี้มีเจตนาโกงเจ้าหนี้ ศาลจะยกเลิกคดี และมิยอมให้ลูกหนี้ลบล้างหนี้สิน คดีตัวอย่าง  เมื่อเดือนธันวาคม 2016 ศาลล้มละลายที่ลอสแอนเจลิสได้ยกเลิก (dismiss) คดีล้มละลายที่ลูกหนี้ยื่นเพื่อขอลบล้างหนี้สิน พร้อมทั้งสั่งห้ามมิให้ลูกหนี้ยื่นทำล้มละลายในอนาคตอีกเป็นเวลา 180 วัน ลูกหนี้ได้ยื่นทำล้มละลายชาพเตอร์ ...

อ่านท

คนที่ขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจหมดสิทธิในการขอรับใบเขียว

เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา DHS Department of Homeland Security ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ออกระเบียบใหม่โดยจะให้ตัดสิทธิมิให้ใบเขียวแก่คนต่างชาติที่กำลังขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล และให้รวมถึงคนที่เคยขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในอดีตอีกด้วย คนที่หมดสิทธิรับใบเขียวคือคนที่ขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล เช่น ขอรับบัตรอาหาร (Food Stamps) ค่ารักษาพยาบาล (Medicaid) ...

อ่านท