Wednesday , February 20 2019
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น (page 10)

ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

การลงทะเบียนทหาร

การลงทะเบียนทหาร จรินทร ทานัชฌาสัย กฎหมาย Military Selective Service Act เป็นหน้าที่ของผู้ชายทุกคนที่เป็นอเมริกัน  และผู้ชายทุกคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาที่มีใบเขียวที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปี จะต้องลงทะเบียนทหารกับรัฐบาล กฎหมายให้การยกเว้นสำหรับคนต่างชาติที่อยู่ในอเมริกา ด้วยวีซ่าชั่วคราว ...

อ่านท

การสูญเสียสัญชาติอเมริกัน

การสูญเสียสัญชาติอเมริกัน จรินทร ทานัชฌาสัย คนที่มีสัญชาติอเมริกันสามารถจัดแบ่งได้เป็น 2 จำพวก คือ 1. ผู้ที่ได้สัญชาติอเมริกัน เนื่องจากการโอนสัญชาติ (Naturalization) ผู้ที่ไดรับสัญชาติอเมริกันเนื่องจากการโอนสัญชาตินี้ อาจจะถูกรัฐบาลอเมริกันยกเลิกสัญชาติอเมริกันได้ (Denaturalized) ตัวอย่าเช่น ...

อ่านท

การรับบุตรบุญธรรม

การรับบุตรบุญธรรม จรินทร ทานัชฌาสัย ในอดีตการรับหลานเป็นลูกบุญธรรมและทำใบเขียวให้เด็ก สามารถกระทำได้โดยไม่ยาก ถ้าเด็กอยู่กับคุณเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี และอายุไม่ถึง 16 ปี คุณสามารถยื่นเรื่องขอรับบุตรบุญธรรมที่ศาล หลังจากนั้นก็สามารถยื่นทำใบเขียวให้แก่เด็กได้ เมื่อวันที่ 1 ...

อ่านท

อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา

STEM ACT จรินทร ทานัชฌาสัย ในช่วงเวลามากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ได้มีการพยายามแก้ไขปฏิรูปกฎหมายอิมมิเกรชั่นหลายครั้ง แต่ไม่สามารถประสบความสำเร็จ เนื่องจากสภาคองเกรสไม่ยอมอนุมัติร่างกฎหมายที่เสนอเข้าสภา ประธานาธิบดีได้ออกคำสั่งให้สิทธิแก่คนต่างชาติ แต่ก็ถูกศาลสั่งระงับ โดยคดียังต่อสู้กันอยู่ที่ศาล มีคนที่อยู่ในอเมริกาอย่างผิดกฎหมายประมาณ 11.7 ...

อ่านท

อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา

อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา จรินทร ทานัชฌาสัย คนต่างชาติบางคนได้ปรึกษาคดีกับทนายความ ทนายความวิเคราะห์สถานการณ์แล้วแนะนำว่าให้รอไปก่อนเพราะตอนนี้พวกเขายังไม่ มีสิทธิยื่นขอใบทำงานหรือใบเขียว แต่พวเขาไม่เชื่อ แต่กลับไปหลงเชื่อคำโฆษณาของสำนักงานที่ปรึกษา ซึ่งมิใช่ทนายความโฆษณาว่าตนสามารถทำใบทำงานและใบเขียวให้ได้ คนต่างชาติยอมเสียเงินจำนวนมาก เพราะหลงเชื่อว่าสำนักงานดังกล่าวมีเส้นสายภายในซึ่งสามารถช่วยทำใบเขียวให้ ได้ ผลลัพธ์ก็คือนอกจากจะเสียเงินแล้วยังทำให้เสียคดีและอาจถูกเนรเทศอีกด้วย คุณกิติ (นามสมมุติ) ...

อ่านท

เมื่อคุณถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้

เมื่อคุณถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้ จรินทร ทานัชฌาสัย ในอดีตเจ้าหนี้และตัวแทนที่ทำหน้าที่ทวงหนี้มักจะข่ม ขู่ลูกหนี้และทำให้ลูกหนี้รู้สึกอับอาย เช่น บอกกับลูกหนี้ว่า ถ้าไม่ยอมจ่ายเงินจะต้องถูกจับเข้าคุก ซึ่งในความเป็นจริง การเป็นหนี้ถือเป็นคดีแพ่ง ซึ่งสามารถถูกฟ้องร้องเพื่อบังคับการชำระเงิน แต่จะไม่ใช่ความผิดอาญา ซึ่งถูกทำโทษโดยการจำคุก ในที่สุดในปี 1977 ...

อ่านท

การวางแผนทรัพย์สินและชีวิตไว้ล่วงหน้า

การวางแผนทรัพย์สินและชีวิตไว้ล่วงหน้า จรินทร ทานัชฌาสัย พินัยกรรม (Will) การทำพินัยกรรม คือการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจตนารมย์ของคุณว่าถ้าคุณเสียชีวิตลงแล้ว คุณต้องการให้จัดการแบ่งทรัพย์สินให้แก่ใครอย่างไร  ผู้จัดการกองมรดกก็จะสามารถจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของคุณ แต่การทำพินัยกรรมเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ดีพอ เนื่องจากถ้าคุณมีพินัยกรรมเพียงอย่างเดียว ผู้จัดการมรดกจะต้องให้ทนายยื่นเรื่องการจัดการทรัพย์สินต่อศาล ซึ่งเรียกวา โพรเบท โพรเบท ...

อ่านท

ใบเขียว

ใบเขียว จรินทร ทานัชฌาสัย ใบเขียวเป็นเอกสารที่รัฐบาลอเมริกันออกให้แก่คนต่าง ชาติเพื่อแสดงสิทธิว่าผู้นั้นสามารถอาศัยอยู่และทำงานได้อย่างถูกต้องใน อเมริกา ถ้าคุณมีใบเขียวและคุณอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้น คุณจะต้องพกใบเขียวนี้ ติดตัวไว้ตลอดเวลา การขอใบเขียวสามารถกระทำได้หลายวิธี 1. จากครอบครัว การแต่งงานเป็นวิธีที่ขอใบเขียวได้รวดเร็วและกระทำกันมากที่สุด ...

อ่านท

ปัญหาหนี้สิน

ปัญหาหนี้สิน จรินทร ทานัชฌาสัย คุณมีปัญหาหนี้สินจนทำให้นอนไม่หลับหรือไม่ คุณได้พยายามจ่ายชำระหนี้แต่กลับรู้สึกว่าหนี้สินพอกพูนมากขึ้นทุกวัน คุณรู้สึกผวาเวลาได้ยินเสียงโทรศัพท์ที่เจ้าหนี้โทรมาทวงหนี้ มีคนจำนวนมากประสบปัญหาหนี้สินดังกล่าว จากการสำรวจพบว่าประมาณหนึ่งในสามของประชาชนในประเทศนี้ มีรายได้เพียงแค่พอจ่ายค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนและบางครั้งก็ไม่สามารถจ่าย ชำระบิลประจำเดือนได้ สถิติพบว่าหนี้สินบัตรเครดิตได้เพิ่มขึ้นในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนถึง 81% ในขณะที่รายได้เฉลี่ยของประชาชนเพิ่มขึ้นเพียง ...

อ่านท

สิทธิสุดท้ายของชีวิต

สิทธิสุดท้ายของชีวิต จรินทร ทานัชฌาสัย Constitution คอนสิติติวชั่น คือ กฎหมายหลักของประเทศอเมริกาที่ได้ร่างขึ้นกว่า 200 ปีมาแล้ว ได้ระบุสิทธิหลักส่วนบุคคลของประชาชน โดยที่รัฐบาลจะล่วงล้ำละเมิดไม่ได้ ตัวอย่างของสิทธิหลักของประชาชนดังกล่าวได้แก่ สิทธิในการพูดแสดงความคิดเห็นสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน, สิทะในการมีทนายความแก้ต่าง เป็นต้น ...

อ่านท