Sunday , September 20 2020
Home / บทความ / ขอพูดด้วยคน (page 4)

ขอพูดด้วยคน

โครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project – TAFP)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสขอเชิญชวนเยาวชนไทย-อเมริกันที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project – TAFP) ครั้งที่ 4 ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ดำเนินการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครลอสแอนเจลิส และมหาวิทยาลัยรังสิต ...

Read More »

แลกเปลี่ยนธรรมวันพระ

โลกมันหมุนรอบตัวมันเอง ไปตามธรรมชาติพร้อมๆ กับการหมุนรอบดวงอาทิตย์!!! มนุษย์ไปกำหนดเอาการหมุนบรรจบและครบรอบแบ่งแยกออกเป็นวินาที นาที ชั่วโมง วันสัปดาห์ เดือนและปี แล้วคิดเอาว่านี่คือเครื่องมือกำหนดโชคชะตา แล้วกำหนดเรียกชื่อเป็นวันโน้นวันนี้แล้วก็ยึดถือเอาวันที่กำหนดนั้นเป็นวันสำคัญสำหรับชีวิตตัวเอง และของสังคมมาครอบงำและควบคุมตัวเอง แล้วขอพรหรืออวยพรให้กันโดยไม่รู้ว่าพรนั้นจะสัมฤทธิ์ผลได้อย่างไรเพียงแต่ทำกันไปตามที่ทำต่อๆ กันมา มนุษย์จึงติดยึดกับการพึ่งพามากกว่าการเรียนรู้ตัวเองและขับเคลื่อนชีวิตตัวเองไปข้างหน้าด้วยตัวเอง!!! การเรียนรู้และเข้าใจตัวเองว่าไม่ได้มีความเป็นตัวตนอยู่จริง ...

Read More »

ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีที่แปลกหรือบ้า หรือดี หรือเก่งแล้วแต่มุมมองของแต่ละคน

ประชาธิปไตยของทรัมป์ คือประชาธิปไตยแบบ corporation ทรัมป์คือ CEO ที่ค่อนไปทาง dictatorship เสียงสนับสนุนส่วนใหญ่ของทรัมป์ คือเสียงคนขาวที่รังเกียจ และ ดูถูก คนต่างชาติ ต่างผิว ต่างศาสนา รวมไปถึงผู้ที่ชอบคิดว่าคนขาวคือคนที่ประเสริฐสูงสุด ...

Read More »

สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ยุคเฟื่องฟู “จีน่า ปรีชา”

ชุมชนไทยในต่างแดนที่ใหญ่ที่สุดในโลกคงจะเป็นเมืองไหนไม่ได้นอกจากในนครลอสแอนเจลิส แต่ยังไม่มีสถิติที่แน่นอนว่ามีจำนวนประชากรเท่าไร  นอกจากจะคาดกันไปว่ามีจำนวนเป็นแสนคน   ท่านรองปลัดกระทรวงต่างประเทศ สมัยดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิส ดำรง ใคร่ครวญ ได้วางรากฐานสามเหลี่ยมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนไทยไว้ก่อนจากไปเป็นเอกอัครราชทูตในประเทศมาเลเซีย สภาวัฒนธรรมไทย เป็นกลุ่มที่จะเผยแพร่และดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียประเพณีไทย สมาคมไทยฯ เป็นตัวแทนของคนไทย                                               หอการค้าไทยในแคลิฟอร์เนีย เป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมการธุรกิจการค้าไทย สามเสาหลักนี้ ...

Read More »

ชังชาติหรือคลั่งชาติ ???

เห็นข่าวเรื่องการจะเสนอกฎหมายต่อต้านลัทธิชังชาติก็ไม่สบายใจเกรงจะเป็นลิ่มสร้างความแตกแยกแทนที่จะช่วยสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง ผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมไม่ว่าเรื่องชังชาติหรือคลั่งชาติ เพราะสังคมไทยจะอยู่เย็นเป็นสุขสงบสันติได้ต้องยึดหลักความเข้าใจ หลักการเคารพความแตกต่าง หลักนิติธรรมและหลักสันติวิธี   มิใช่mindsetแนวคิดแบบมุมแดงมุมน้ำเงิน ประเทศไทยของเราผ่านวิกฤติทางการเมืองเรื่องแตกแยกแบ่งฝ่ายมาหลายครั้งหลายหนส่วนใหญ่จบด้วยการเสียเลือดเนื้อและชีวิตน่าจะเป็นบทเรียนที่ไม่ควรให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีก วันนี้เรากลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภามีระบบกฎหมายเป็นกติกาสังคมมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจและการบังคับใช้กฎหมายมีระบบพรรคการเมืองเป็นสถาบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีอุดมการณ์จุดยืนที่หลากหลายแบบสังคมพหุนิยม แม้จะไม่ใช่ประชาธิปไตยในอุดมคติก็ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น ส่วนข้อกังวลเรื่องคนทำผิดคิดทรยศแผ่นดินนั้นมีกฎหมายหลายฉบับจัดการได้อยู่แล้วทั้งนี้ต้องบังคับใช้อย่างเที่ยงธรรมด้วย ผมเชื่อว่าคนเราเกิดมาเป็นคนไทยมีความรักชาติและต้องการทดแทนคุณแผ่นดินซึ่งอาจมีแนวทางความคิดและการทำงานแตกต่างกันบ้างเป็นธรรมดา ดังนั้น บนเส้นทางก้าวไปสู่อนาคตของประเทศจึงไม่ควรปูถนนบนความเกลียดชังไม่ว่าชังชาติหรือคลั่งชาติครับ     ...

Read More »

ขอพูดด้วยคน ฉบับวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2019

สังคมไทยโพ้นทะเลในแอล.เอ.เข้ายุควัยชราอย่างแท้จริงมาหลายปีแล้วโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ตระหนัก คนที่ตระหนักก็เรียกตัวเองว่า ส.ว.ที่ไม่ใช่นักการเมืองในเมืองไทยแต่เป็นผู้สูงวัย ที่มีพฤติกรรมแตกต่างไปตามอายุ ที่แน่ๆ คือวัยนี้เรียกว่า “ลุกก็โอ๊ยนั่งก็โอ๊ย” คนที่ยังไม่เข้าวัยนี้ยังไม่มีวันที่จะเข้าใจว่าหมายถึงอะไร? ในสื่อต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์โฆษณาขาย “ยาเสริม” เพื่อเสริมภูมิต้านทานให้เข้มแข็งเพื่อป้องกันตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่จะได้ผลอย่างไร ยังไม่มี การค้นคว้าว่าได้ผลอย่างไร ...

Read More »

กีฬาประเพณีสมาคมไทยเหนือ-ใต้ครั้งที่ ๖๓

บทความพิเศษ โดย….ไพวงษ์ เตชะณรงค์ อดีตนายกสมาคมไทยภาคใต้ฯ กีฬาประเพณีเผลอแพร๊บเดียวนะครับ ฟุตบอลประเพณี L.A. – S.F. ก็ผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษ ผมยังจำวันนั้น วันที่ล่วงเลยมา 50 ปีแล้ว ผมเป็นหัวหน้าทีมฟุตบอล L.A. ...

Read More »

ขอพูดด้วยคน ฉบับวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2019

  บทความพิเศษ กีฬาประเพณีสมาคมไทยเหนือ-ใต้ครั้งที่ ๖๓ โดย….ไพวงษ์ เตชะณรงค์ อดีตนายกสมาคมไทยภาคใต้ฯ  กีฬาประเพณีเผลอแพร๊บเดียวนะครับ ฟุตบอลประเพณี L.A. – S.F. ก็ผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษ ผมยังจำวันนั้น วันที่ล่วงเลยมา ...

Read More »

ขอพูดด้วยคน ฉบับวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2019

ในสหรัฐฯ ประชาชนอเมริกันชอบพูดเสมอๆ ว่ามีสองอย่างที่เป็นความจริงในอเมริกาคือ ความตาย และ ประชาชนต้องเสียภาษีให้รัฐบาล ความตายย่อมเป็นสิ่งแน่นอนไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่อาจจะมีคนที่เถียงว่า หนีภาษีในเมืองมะกันก็ทำได้ดูตัวอย่างที่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ตั้งแต่เป็นประธานาธิบดีมากว่า 2 ปีเขายังไม่ต้องเปิดเผย ถ้าคนเถียงอย่างนี้ ต้องคอยดูต่อไปว่า ...

Read More »

ขอพูดด้วยคน ฉบับวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2019

อาทิตย์นี้มีเรื่องมันส์พะยะค่ะที่เกี่ยวข้องกับคนทั้งโลกที่มีตัวแสดงเอกแทน ที่จะเป็น ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ นายโดนัลด์ ทรัมป์ กลับกลายเป็นทนายความ ส่วนตัวของ ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ชื่อ นายไมเคิล โคเอน ที่ถูกศาลตัดสินจำคุก 3 ปีในฐานะที่ให้การโกหกต่อรัฐสภาสหรัฐฯ ...

Read More »