Monday , May 20 2019
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ (page 5)

Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ

กรม ส.บ.ส. ปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. เป็นระบบ e-Payment

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News”ฉบับวันที่ 3 สิงหาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันไปในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ลงนาม MOU พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ

  “DHSS News”ฉบับวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนทุกคนให้มีสุขภาพดีเป็นภารกิจที่สำคัญของกรม ส.บ.ส. ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. จัดทำคู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่อง AED สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News”ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แล้ว ...

อ่านท

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี เข้าพบกรม ส.บ.ส. เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News”ฉบับวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” เมื่อฉบับที่ผ่านมาเราได้นำเสนอบทความในการเดินทางไปประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ...

อ่านท

คณะผู้แทนกรม ส.บ.ส. พร้อมคณะเดินทางไปราชการ ณ ประเทศเคนยาและประเทศยูกันดา

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News”ฉบับวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในการเดินทางไปประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ...

อ่านท

ศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News”ฉบับวันที่ 29 มิถุนายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในการดำเนินการนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ...

อ่านท

แอปพลิเคชั่นไลน์ @antiyung (ทีมเฉพาะกิจพิชิตยุง)

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News”ฉบับวันที่ 22 มิถุนายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ช่วงนี้ที่ประเทศไทยก็ได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว มีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยและฝนตกหนักหลายพื้นที่ทุกวัน ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นเหตุให้มีเกิดลูกน้ำยุงลายจำนวนมาก ...

อ่านท

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub)ครั้งที่ 1/2561

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News”ฉบับวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในวันนี้เรามาต่อกับการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดตั้ง Product Outlet ...

อ่านท

การพัฒนารูปแบบการจัดตั้ง Product Outlet สำหรับวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในประเทศและต่างประเทศ

 “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”   “DHSS News” ฉบับวันที่ 8 มิถุนายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” เมื่อฉบับวันที่ ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. เข้าหารือกับหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดตั้ง Product Outlet สำหรับวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” เมื่อฉบับวันที่ 18 ...

อ่านท