Monday , March 25 2019
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ (page 3)

Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ

การประชุมหารือในประเด็นการส่งเสริมให้มีการผลิตเครื่องมือแพทย์ในลักษณะนวัตกรรมในประเทศไทย

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 26 ตุลาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในการดำเนินการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product ...

อ่านท

คลินิกเสริมความงามย่านวังทองหลาง ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างร้อยไหม กรม ส.บ.ส. ชี้ไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในปัจจุบันมีผู้หันมาทำศัลยกรรมเพื่อความสวยความงามกันมากขึ้น จนกลายเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ตามปกติ ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. แนะประชาชนกินเจตามแนวทางของสุขบัญญัติ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 12 ตุลาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ขณะนี้ที่ประเทศไทยมีเทศกาลกินเจ ซึ่งประชาชนจะกินเจด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. ย้ำวิทยากรผู้สอนหลักสูตรนวดจะต้องมีใบวุฒิบัตรและต้องมีประสบการณ์ในการสอน

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”   “DHSS News” ฉบับวันที่ 5 ตุลาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การส่งเสริมให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีมาตรฐานในการให้บริการเป็นภารกิจของกรม ...

อ่านท

ศูนย์ประสานงานกลาง (Claim Center) ในการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติสำหรับสถานพยาบาลภาครัฐ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 28 กันยายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักที่ชาวต่างชาตินิยมเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งแนวโน้มของชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจำนวนมากขึ้นทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดท่องเที่ยวชั้นนำ ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. แนะนำยึดหลักปฏิบัติ 5 ข้อ เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษที่มาจากน้ำท่วม

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ขณะนี้ที่ประเทศไทยเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว มีอากาศเปลี่ยนตลอดเวลากรม ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. เชิญชวนประชาชนร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยหลัก 3 เก็บ ตามหลักสุขบัญญัติ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 14 กันยายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในเดือนกันยายนนี้ ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. ผลักดันมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 7 กันยายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การผลักดันให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีมาตรฐาน เป็นภารกิจที่กรม ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. ร่วมกับตำรวจ บก.ปคบ. และ อย. เข้าตรวจสอบคลินิก ย่านสีลม

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”   “DHSS News”ฉบับวันที่ 31 สิงหาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับความอันตรายในการรับบริการด้านความสวยความงามในการร้อยไหมหน้าเรียวเล็กกันไป ในสัปดาห์นี้เราก็มีประเด็นร้อนด้านความสวยความงามในการศัลยกรรมมาพูดคุยกันต่อ ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. เตือนประชาขนไม่ควรรับบริการร้อยไหมหน้าเรียวที่ร้านเสริมความงาม

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News”ฉบับวันที่ 24 สิงหาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุ ขภาพ” การให้ความสำคัญกับรูปร่างและหน้าตาในปัจจุบันเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก การศัลยกรรมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นที่นิยมของทุกคน ...

อ่านท