Monday , May 20 2019
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ (page 3)

Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

“DHSS News” ฉบับวันที่ 21 ธันวาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การเข้ารับบริการศัลยกรรมในสถานพยาบาลโดยเฉพาะคลินิก กรม ส.บ.ส. ขอเตือนประชาชนให้ระวังการโฆษณาชักชวน ผู้ที่จะเข้ารับบริการศัลยกรรมต่างๆ ...

อ่านท

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“DHSS News” ฉบับวันที่ 14 ธันวาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในการดำเนินงานด้าน Medical Hub ประกอบไปด้วย 4 ...

อ่านท

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในการประชุมย่อยที่เราได้นำเสนอให้ผู้อ่านทุกท่านรับทราบอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ...

อ่านท

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“DHSS News” ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” เมื่อฉบับวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เราได้นำเสนอเรื่องที่ ...

อ่านท

กรม สบส.เผยผลสอบข้อเท็จจริงโรงพยาบาลเอกชนปฏิเสธการรักษาสาวถูกสาดน้ำกรด ผิด 3 ข้อหา

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้นำเสนอข่าวที่กรม ส.บ.ส. ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. สั่งตรวจสอบโรงพยาบาลปฏิเสธสาวถูกสาดน้ำกรด จนผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผล ไม่ไหวและเสียชีวิต

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพเป็นภารกิจหลักของกรม ส.บ.ส. ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. สั่งตรวจร้านนวดแผนไทยแห่งหนึ่ง จ.ชลบุรี หลังให้บริการนวดชายหนุ่มเสียชีวิต

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การนวดไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. ส่งหนังสือแจ้งสถานพยาลเอกชนทั่วประเทศ เฝ้าระวังระวังมิให้ตกเป็นเครื่องมือของนายหน้าหรือเอเจนซี่

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยมีความนิยมสูงขึ้นทุกปี โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย ...

อ่านท

การประชุมหารือในประเด็นการส่งเสริมให้มีการผลิตเครื่องมือแพทย์ในลักษณะนวัตกรรมในประเทศไทย

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 26 ตุลาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในการดำเนินการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product ...

อ่านท

คลินิกเสริมความงามย่านวังทองหลาง ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างร้อยไหม กรม ส.บ.ส. ชี้ไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในปัจจุบันมีผู้หันมาทำศัลยกรรมเพื่อความสวยความงามกันมากขึ้น จนกลายเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ตามปกติ ...

อ่านท