Monday , March 25 2019
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ (page 15)

Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ

อธิบดีกรมสบส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

          “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”   ม่วยม่วยนักวิเทศพคปจบข่าวนสพปีมิถุนายนมิยสัมมนาพรบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปา สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” ...

อ่านท

รู้จักกับเรา…กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” รู้จักกับเรา…กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับวันที่ 17 มิถุนายน 2559 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน ในฉบับนี้พบกับคอลัมน์ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” โดยคอลัมนิสต์ ...

อ่านท

สาส์นจากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพถึงชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน

“สาส์นจากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพถึงชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน” สวัสดีชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน กระผมนาวาอากาศตรีบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาทำความรู้จักกับผู้อ่านทุกท่านในวันนี้ ในปีนี้ชาวไทยได้ร่วมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชสมบัติครบ 70 ปี รวมทั้งขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมเป็นอย่างมากสำหรับชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่านที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย ทั้งความพร้อมในด้านการรักษาพยาบาลและความพร้อมในด้านบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยประเทศไทยมีจุดเด่นที่ได้รับการยอมรับจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการให้บริการด้านสุขภาพหลายด้าน เช่น ราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ ...

อ่านท