Monday , May 20 2019
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ (page 10)

Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ

กรมสบส. ขอให้ประชาชนเลือกรับบริการเสริมความงามจากผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้น

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” ในปัจจุบันเรื่องของความงาม ...

อ่านท

กรมสบส. ส่งทีมเอ็มเสิร์ทช่วยเหลือโรงพยาบาลพังโคนจากเหตุอุทกภัยที่สกลนคร

    “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 4 สิงหาคม 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ ...

อ่านท

การประชุมคณะกรรมการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพตามข้อตกลงอาเซียน (ASEAN) ครั้งที่ 1/2560

    “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ ...

อ่านท

พิธีแถลงข่าว เรื่อง “การขยายเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทยรวม 90 วัน สำหรับผู้ป่วยและผู้ติดตามกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล ในกลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน และการขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทยสำหรับกลุ่มพำนักระยะยาว (Long Stay Visa)”

  “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” ...

อ่านท

การประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การบูรณาการภายใต้นโยบาย Medical Hub รองรับตลาดสหรัฐอเมริกา ระหว่างกรมสบส. และกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

    “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ ...

อ่านท

กรมสบส. พัฒนา“คู่มือการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ จาก อสม. สู่ อสค.”

    “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ ...

อ่านท

กรมสบส. ให้ อสม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันการเกิดโรคมือเท้าปาก

    “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ ...

อ่านท

กรมสบส. จัดกิจกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการสปา จังหวัดเชียงใหม่

    “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 23 มิถุนายน 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ ...

อ่านท

สัมภาษณ์พิเศษ…“การโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ภายใต้พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2559” โดย ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ (ต่อ)

    “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 16 มิถุนายน 2560   สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat ...

อ่านท

สัมภาษณ์พิเศษ…“การโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ภายใต้พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2559”

    “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 9 มิถุนายน 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ ...

อ่านท