Wednesday , July 15 2020
Home / ธุรกิจ / คอลัมน์ธุรกิจ / ขอเชิญคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ร่วมกรอกแบบสำรวจสำมะโนประชากรปี 2020 ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ใช้เวลาเพียง 10 นาที เพื่อชุมชนของเรา

ขอเชิญคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ร่วมกรอกแบบสำรวจสำมะโนประชากรปี 2020 ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ใช้เวลาเพียง 10 นาที เพื่อชุมชนของเรา

การสำรวจสำมะโนประชากรจะมีขึ้นทุกๆ 10 ปี เพื่อพิจารณาว่าแต่ละรัฐจะได้รับเงินอุดหนุนรายปีในด้านการศึกษา การสาธารณสุข การเคหะ และโครงการเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมอื่นๆ จากรัฐบาลกลาง เป็นจำนวนเท่าใด สำมะโนประชากรยังเป็นตัวกำหนดจำนวนที่นั่งในรัฐสภา และการกำหนดเขตมณฑลใหม่ของรัฐในทุกระดับ

การสำรวจสำมะโนประชากรนั่นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลจากการสำรวจนี้สามารถกำหนดการดำรงชีวิตของประชากรที่อาศัยในเขตนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น เงินอุดหนุนต่างๆ เช่น Medi-Cal, เงินอุดหนุน Title 1, เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ, SNAP (แสตมป์อาหาร), Head Start, และการซ่อมแซมและก่อสร้างทางด่วน สะพาน ถนน และอื่นๆ อีกมาก นอกจากนี้ยังรวมไปถึงในแง่ของกฎหมายและประโยชน์อื่น ๆ ที่ประชากรควรจะได้รับ อาทิ ฝ่ายนิติบัญญัติ, เจ้าของธุรกิจ, ครู และบุคคลอื่นๆ ใช้ข้อมูลนี้ทุกวันเพื่อให้บริการ, ผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนแก่ชุมชนของคุณนั่นเอง

สำหรับวิธีการกรอกข้อมูลสำรวจสำมะโนประชากรปี 2020 นี้ มีขั้นตอนง่ายๆ ใช้เวลาเพียง 10 นาทีเท่านั้น โดยคุณสามารถกรอกแบบสอบถามทางระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั้งจากคอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, และโทรศัพท์มือถือของคุณเอง นอกจากนี้คุณก็สามารถกรอกข้อมูลผ่านแบบสำรวจฉบับพิมพ์ก็ได้เช่นกัน แต่หากในกรณีที่คุณไม่สามารถทำได้ หรือหากคุณไม่สะดวกทางสำนักงานจะส่งเจ้าหน้าที่ไปยังบ้านของคุณเพื่อสอบถามข้อมูลและบันทึกข้อมูลไว้ โดยเจ้าหน้าที่จะเริ่มออกสำรวจข้อมูลในเดือนพฤษภาคม 2020 นี้

ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกไว้จะเป็นความลับอย่างเคร่งครัด ในความเป็นจริงพนักงานทุกคนต้องสาบานตนที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยชีวิต ภายใต้บรรพ 13 ของประมวลกฎหมายสหรัฐฯ สำนักงานสำมะโนประชากรไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวตน บ้าน หรือธุรกิจของคุณได้ ไม่แม้แต่กับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย กฎหมายรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปกป้องและหน่วยงานของรัฐหรือศาลไม่สามารถใช้คำตอบของคุณไปใช้ในทางที่เป็นโทษต่อคุณได้

เพราะการกรอกข้อมูลสำมะโนประชากรนี้เป็นหน้าที่ของคนที่คนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ โดยทางรัฐบาลต้องการข้อมูลดังกล่าวเพื่อไปต่อยอดในเรื่องของงบประมาณช่วยเหลือประชากรทุกคนรวมไปถึงชุมชน ธุรกิจ, ละภาคส่วนต่างๆ อีกด้วย หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสำรวจ สำมะโนประชากร ค.ศ. 2020 หรือตอบแบบสำรวจทางโทรศัพท์ กรุณาโทร. 844-330-2020 การตอบรับโทรศัพท์ บริการในภาษาอังกฤษ, สเปน, จีน, เวียดนาม, เกาหลี, รัสเซีย, อาหรับ, ตากาล็อก, โปแลนด์, ฝรั่งเศส, ครีโอลเฮติ หรือต้องการอ่านวิธีการและขั้นตอนการกรอกแบบสำรวจเป็นภาษาไทยสามารถเข้าไปได้ที่ https://2020census.gov/th

Check Also

ซื้อ-ขายบ้าน ทำเลสวย หรือต้องการเป็นเจ้าของกิจการ ราคาดี ไว้ใจ “น้อย ทวีศักดิ์” จาก Berkshire Hathaway.

หลายคนฝันอยากจะเป็นเจ้าของบ้านหรือกำลังมองหาร้านที่จะลงทุนเปิดกิจการสักหลัง แต่เนื่องจากบ้านและร้านค้าในปัจจุบันถือเป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูงและเกิดเป็นภาระที่ใหญ่หลวง ดังนั้นก่อนที่จะลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ นั้น คุณควรที่จะต้องหาข้อมูล ตรวจสอบรายละเอียด และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการซื้อ-บ้าน และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ คือ การมองหาตัวแทนซื้อ-ขายบ้านที่ไว้ใจและพร้อมให้คำปรึกษารายละเอียดกระบวนการต่างๆ กับคุณ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจนำไปสู่การเสียเงิน เสียเวลาในภายหลัง ฉบับนี้ “สยามมีเดีย” ...