Wednesday , May 27 2020
Home / ธุรกิจ / คอลัมน์ธุรกิจ / ไขข้องใจ…ทำไมต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในทุก ๆ ปี และมีอันตรายร้ายแรงหรือไม่?

ไขข้องใจ…ทำไมต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในทุก ๆ ปี และมีอันตรายร้ายแรงหรือไม่?

ย่างเช้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง หรือที่เรา ๆ เรียกกันว่า Falls ก็ต้องตามมากับการรณรงค์ให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กันเหมือนทุกปี ฉบับนี้ “สยามมีเดีย” จึงขออธิบายให้ฟังว่าโรคไข้หวัดใหญ่นั่นมีอันตรายมากเพียงใด หากไม่ป้องกันเป็นอย่างดี

แน่นอนอยู่แล้วว่า การไปรับวัคฉีดซีนย่อมเป็นวิธีการป้องกันที่ดีสุด โดยทั่วไปแล้ววัคซีนจะทำงานอย่างเต็มที่หลังจากเราไปรับแล้ว 2 สัปดาห์ นั่นก็หมายความว่า หากเราไปรับในช่วงของต้นฤดูกาลย่อมดีกว่า เพราะในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลนั่นการแพร่ของเชื่อไวรัสยังมีไม่มากนัก ทำให้วัคซีดสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ที่สุด

โรคไข้หวัดใหญ่มีสาเหตุมาจากการที่ร่างกายได้รับเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ มีไข้สูง ปวดศีรษะ อ่อนเพลียและปวดเมื่อยตามตัวร่วมด้วย ในบางรายจะมีอาการรุนแรงและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลซ้ำ หลังจากหายป่วยแล้วร่างกายอาจมีอาการอ่อนเพลียติดต่อกันไปอีกหลายสัปดาห์ ดังนั้นการป้องกันโรคด้วยการฉีดวัคซีนจึงมีความสำคัญไม่น้อย

หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี นั่นก็เพราะภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่ ไม่ว่าจะจากการฉีดวัคซีนหรือจากการเจ็บป่วยจากเชื้อธรรมชาตินั้นคงอยู่ไม่นานและมักจะลดต่ำลงได้ในระยะเวลาไม่กี่เดือนหรือปี การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีจึงเป็นการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันต่อไข้หวัดใหญ่มีระดับที่สูงอยู่ตลอดเวลาสำหรับรับมือกับเชื้อที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของเรา รวมถึงเชื้อไข้หวัดใหญ่มักมีการกลายพันธุ์ได้ในช่วงระยะเวลาไม่นาน วัคซีนที่ฉีดทุกปีจะมีองค์ประกอบของเชื้อที่อยู่ในวัคซีนซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลปัจจุบัน ดังนั้นการฉีดวัคซีนทุกปีจึงช่วยให้ภูมิคุ้มกันต่อไข้หวัดใหญ่ได้มีการปรับให้เหมาะสมกับเชื้อที่มาใหม่แต่ละปีด้วย สำหรับคนกังวลว่าจะมีอันตรายหรือไม่นั่น ขอยืนยันเลยว่าไม่ เพราะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทำมาจากเชื้อที่ตายแล้ว ทำให้หมดความสามารถในการก่อโรคจึงมีความปลอดภัยสูง นอกจากนั้นยังมีประสิทธิภาพที่ดีในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อีกด้วย

กลุ่มคนที่จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนที่มีอันตรายได้ง่าย ซึ่งสมควรเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้แก่

1.เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี

2.ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

3.หญิงตั้งครรภ์

4.ผู้ที่มีโรคประจำตัวหลายอย่าง เช่น โรคหอบหืด, โรคทางสมอง เช่น โรคลมชัก พิการทางสมอง อัมพาต อัมพฤกษ์ ปัญญาอ่อน โรคของกล้ามเนื้อและไขสันหลัง ฯลฯ โรคปอดเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด

โรคหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคเลือด โรคเบาหวานและโรคที่มีความผิดปกติของฮอร์โมนอื่นๆ โรคไต โรคตับ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น โรคเอดส์ โรคมะเร็ง และได้รับยาสเตียรอยด์หรือยาแอสไพรินต่อเนื่องนานๆ จากโรคที่กำลังรักษาอยู่

สำหรับผลข้างเคียงที่ได้รับจากการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คือ จะมีอาการระบม แดง หรือบวมบริเวณที่ฉีด เสียงแหบ เจ็บตา ตาแดง หรือคันตา ไอ มีไข้ ปวดเมื่อย ปวดศรีษะ คัน อ่อนเพลีย ซึ่งอาการเหล่าจะหายไปเองภายใน 1- 2 วัน

รู้ถึงความความอันตรายของโรคไข้หวัดใหญ่และความสำคัญของวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็อย่าละเลย เมื่อถึงกำหนดควรพาตัวเองและคนในครอบครัวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง จะได้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและมีสุขภาพที่ดีกัน  โดยทั่วไปแล้วการขอรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นั่น มักจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากมีคุณประกันสุขภาพอยู่แล้ว

 

 

 

Check Also

Montclaire University สถาบันที่ส่งเสริมการเป็นผู้นำ เสริมสร้าง พัฒนา และให้บริการประโยชน์แก่ชุมชนภายใต้หลักคำสอนของคัมภีร์ไบเบิล

การศึกษาที่ดีนั้นจะมุ่งพัฒนาคุณภาพของความรู้และการเรียนรู้เพื่อให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ และมีบทบาทในสังคมที่ดีและหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีจึงต้องได้รับการเรียนรู้ที่ถูกต้องและจะสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้มีคุณภาพ รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพของสังคม ชุมชน และโลกของเราให้ก้าวทันสมัยใหม่และมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปได้ Montclair University (MU) อยู่ที่ 7457 La Palma Ave, Buena Park, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *