Tuesday , June 25 2019
Home / ธุรกิจ / คอลัมน์ธุรกิจ / “ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย” วัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่ควรอนุรักษ์ให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีต่อไป

“ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย” วัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่ควรอนุรักษ์ให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีต่อไป

 

วันสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงามแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย ควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีสืบไป เป็นการแสดงออกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี ประเพณีสงกรานต์จึงเป็นประเพณีที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน

 

กิจกรรมที่สมควรประพฤติปฏิบัติในวันสงกรานต์ เพื่อสืบทอดความดีงามของคุณค่าของประเพณีนี้ไว้ มีดังนี้

การทำบุญตักบาตรหรือนำอาหารไปถวายพระที่วัด เพื่อสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้รู้จักการให้ เสียสละ โดยมิได้มุ่งหวังสิ่งใดตอบแทน

การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ เพื่อแสดงกตัญญูต่อผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว

การสรงน้ำพระทั้งพระภิกษุสงฆ์และพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงความเคารพต่อปูชนียบุคคลที่ดำรงสืบทอดพระพุทธศาสนา

การรดน้ำขอพร เป็นการแสดงความเคารพและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะผู้อาวุโสน้อยพึงปฏิบัตต่อผู้อาวุโสมาก เป็นการแสดงความสุภาพ อ่อนน้อม อ่อนโยน และขอรับพรจากผู้อาวุโส

การเล่นรดน้ำ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้องและมิตรสหาย

การเล่นรื่นเริงต่าง ๆ เพื่อเชื่อมความสามัคคีและเพื่อความสนุกสนาน รวมทั้งการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป

สำหรับชุมชนไทยในแอล.เอ.ปีนี้ก็มีการจัดกิจกรรมประเพณีกันมากมายเกือบจะตลอดทั้งเดือน เพื่อให้สมกับเป็นวันสำคัญที่สุดของเราชาวไทย โดยมีดังต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2019

                 

 

 

 

 

 

 

 

  – วัดไทยศรีโสดา ซันวาเลย์ : ตั้งอยู่ที่ 12866 Osborne St. Pacoima CA 91331 จัดงาน “ประกวดการแต่งกายงามชุดไทยแบบ อุ่นไอรัก (โจงกระเบน)”

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019

– วัดพุทธวิปัสสนา : ตั้งอยู่ที่ 2015 W Hill Street; Long Beach, California 90810 จัดงาน “ประเพณีสงกรานต์” ร่วมทำบุญตักบาตร  ก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ-ผู้สูงอายุ ฟังธรรมะ ทำบุญบังสุกุลิฐ ถวายผ้าป่าสามัคคี และร่วมชมการประกวดนางสาวสงกรานต์ ประกวดร้องเพลง รวมทั้งการแสดงอื่นๆอีดมากมาย พร้อมชิมอาหารการกุศลรสเด็ด งานเริ่มตั้วแต่ 8.30 AM. เป็นต้นไป

– วัดพระธาตุบัวหลวงไทย : ตั้งอยู่ที่ 22936 State Highway 202; Tehachapi, California 93561 จัดงาน “สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี” ทั้งนี้ทางวัดมีการจัดรถบัสรับส่งผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังวัด โดยรถบัสจะออกจากวัดไทยแอลเอ เวลา 7 โมงเช้า แล้วกลับบ่าย 4โมงครึ่ง สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ 818-389-0548 คุณอาต

วันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2019

วัดไทย แอลเอ : ตั้งอยู่ที่ 8225 Coldwater Canyon Ave, North Hollywood, CA 91605 จัดงาน “ประเพณีสงกรานต์” ร่วมทำทำบุญสังฆทาน สรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย เลือกซื้อหาสินค้าที่ระลึก ตักไข่การกุศลลุ้นรางวัลใหญ่ ชมประกวดเทพีและมิสซิสสงกรานต์ และหนูน้อยสงกรานต์ พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีไทยของหนูน้อยเลือดไทยเมดอินยูเอสเอ รวมทั้งการบริการตรวจสุขภาพจากสมาคมพยาบาลไทย งานเริ่มตั้งแต่ 8.30 AM. – 6.00 PM.

 

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019

– วัดพระเชตวัน : ตั้งอยู่ที่ 8619 HASKEL AVE., NORTH HILLS, CA 91343 จัดงาน “มหาสงกรานต์”  ร่วมประกอบพิธีบังสกุล สวดอภิธรรม มาติกา ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พร้อมร่วมถวายผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนสร้างพระเชตวันวิหาร ร่วมพิธีขอขมาลาโทษพระสงฆ์ สรงน้ำพระและผู้สูงอายุ

– วัดพุทธจักมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้  : ตั้งอยู่ที่ 139 W.11th.
Ave. Escondido, CA 92025  จัดงาน Songkran Festival 2019″  ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน สรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย ตั้งขบวนแห่เวลา 10.30 AM. ชมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย การสาธิตแกะสลักผักผลไม้ไทย ชิมอาหารไทย-ลาว รสเด็ด พบวงดนตรีชื่อดัง พร้อมลุ้นรางวัล Raffle การกุศล ลุ้นรางวัลสอยดาว

– วัดเมตตาวนาราม  : ตั้งอยู่ที่ 13560 Muutama Ln, Valley Center, CA 92082 จัดงาน “ผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวันสงกรานต์” ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันสงกรานต์ ปัจจัยทั้งหมดที่ได้รับบริจาค จะนำเข้ากองกลางเพื่อนำไปในการใช้จ่ายทั่วไป พร้อมร่วมทำบุญตักบาตร  ฟังพระธรรมเทศนาโดยพระภาวนาวิธานปรีชา (พระอาจารย์เจฟฟรี่ย์) และประกอบพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี สรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำพระสงฆ์

วัดภูริทัตตวนาราม : ตั้งอยู่ที่ 5615 Howard st., Ontario, CA 91762 จัดงาน “บำเพ็ญบุญประเพณีสงกรานต์” ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายสังฆทาน สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และร่วมนมัสการ “พระพุทธรัตนเจดีย์ศรีบูรพาจารย์” กราบพระพรมสารีรีกธาตุ และพระอรหันตธาตุกว่า 100 องค์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019

The Thai Annual Songkran Fest 2019″ จัดขึ้นที่ Hollywood Blvd. ระหว่าง Western และ Normandie Ave. แวะชิมอาหารไทยเลิศรสจากการออกร้านค้าต่าง ๆ, ดนตรีสด, การแสดง Muay Thai Championship , ขบวนพาเหรด  และตรวจสุขภาพ เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 AM. – 8.00 PM.

**** ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีไทยที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เราในฐานะชาวไทยควรช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้ให้อยู่สืบไปยังลูกหลานของเรา ****

 

 

 

Check Also

โรคหัด ภัยสุขภาพที่ต้องระวัง ติดต่อง่าย แต่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน MMR

โรคหัด หรือ Measles เป็นโรคที่คนอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เมืองลอสแองเจลิสต้องระวัง เพราะโรคนี้กำลังระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่แล้วสหรัฐอเมริกา ได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดด้วยกัน 2 ช่วง คือ ช่วงอายุ 12- 15 เดือน และช่วงอายุ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *