Thursday , November 15 2018
Home / ธุรกิจ / คอลัมน์ธุรกิจ / สยามมีเดีย ชวนคนไทย-อเมริกันที่มีสิทธิ์ทุกคน ไปร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ เพื่อรักษาสิทธิ์และประโยชน์ที่ทุกคนควรจะได้รับ

สยามมีเดีย ชวนคนไทย-อเมริกันที่มีสิทธิ์ทุกคน ไปร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ เพื่อรักษาสิทธิ์และประโยชน์ที่ทุกคนควรจะได้รับ

การเมืองการปกครองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกๆ คนในสังคม ไม่ว่าอยากจะเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องก็ตาม การเมืองการปกครองไม่ว่าดีหรือไม่ ล้วนให้ผลทั้งทางบวกและทางลบกับสมาชิกในสังคมทุกๆ คนไม่มากก็น้อย ไม่ช้าก็เร็ว

การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาจะมีขึ้นในทุกปีที่เป็นเลขคู่ โดยจะมีการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่เข้าดำรงตำแหน่งระดับรัฐบาลกลางบางตำแหน่ง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับรัฐและระดับท้องถิ่นส่งนใหญ่ และในปีนี้จะมีขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2018

ก่อนที่คุณจะสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คุณจำเป็นต้องแน่ใจว่า ชื่อของคุณอยู่ในทะเบียนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้ว หรือเพื่อให้มั่นในว่าคุณได้แก้ไขข้อมูลการเลือกตั้ง เช่น กรณีการย้ายที่อยู่ เรียบร้อยแล้วเป็นต้น เมื่อตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้อง พร้อมทั้งลงทะเบียนไว้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการลงคะแนนเสียง

 

โดยวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีให้เลือก 3 แบบดังนี้

  1. ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ : ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถส่งบัตรลงคะแนนที่ท่านกรอกแล้วไปทางไปรษณีย์ทันทีที่ได้รับบัตร
  2. หย่อนลงในกล่อง : ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถหย่อนบัตรลงคะแนนที่กรอกแล้วลงในกล่องรับบัตรของเทศมณฑลได้ทันทีที่ดีรับบัตร โดยไม่ต้องปิดแสตมป์
  3. ศูนย์ลงคะแนนเสียง : ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถไปยังศูนย์ลงคะแนนเสียงในเขตมณฑลที่คุณมีสิทธิ์ลงทะเบียน ทั้งนี้ศูนย์ลงคะแนนเสียงจะเปิดทำการเป็นเวลา 11 วัน ก่อนวันเลือกตั้งจริง รวมไปถึงในวันเลือกตั้งอีกด้วย

ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกในอเมริกา ต้องเป็นซิติเซนต์ของประเทศเท่านั้น และต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีในขณะที่มีการเลือกตั้ง โดยเอกสารที่เตรียมในการลงทะเบียนเลือกตั้ง มีเพียงแค่ ใบขับขี่ , แคลิฟอร์เนียไอดี หรือจะเป็นเลขท้าย 4 ตัวของเลขโซเชียล ( ในกรณีที่ไม่ไมีใบขับขี่ หรือ แคลิฟอร์เนียไอดี )

สิทธิ์ประโยชน์ที่พลเมืองจะได้รับหลังจากการออกเสียงเลือกตั้ง คือ คุณจะสิทธิ์ มีเสียงที่จะโหวตเกี่ยวกับ ด้านการศึกษา , ด้านสุขภาพ และด้านอื่น ๆ

การเลือกตั้งทั่วไปจะมีขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2018 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึง 20.00 น. สามารถค้นหาสถานที่เลือกตั้งของคุณและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ที่ http://voterguide.sos.ca.gov/

การเลือกเป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิ์ทุกคน เพื่อร่วมเป็นปากเสียง และรักษาผลประโยชน์อันสูงสุดที่ประชาชนควรได้รับจากรัฐบาล ฉะนั้นหากคนเป็นคนหนึ่งที่เป็นซิติเซ่น “อย่านอนหลับทับสิทธิ์” ออกไปร่วมลงคะแนนสียง

 

 

 

 

 

Check Also

ถึงเวลาไปรับวัคซีนประจำปีแล้ว วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ (flu) เป็นโรคที่ติดต่อได้อย่างกว้างขวางซึ่งจะระบาดทุกฤดูหนาวทั่วสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคม โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งถึงบุคคลหนึ่งโดยแพร่จากการไอ จามและการสัมผัส ทั้งนี้อาการและความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับอายุของผู้ป่วย ซึ่งอาการโดยทั่วไปจะมีอาการไข้/หนาวสั่น เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ เมื่อยล้าอ่อนเพลีย ไอ ปวดศรีษะ น้ำมูกไหลหรือคัดจมูก นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดโรคปวดบวม และการติดเชื่อในกระเเสเลือดได้ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *