Thursday , February 21 2019
Home / ธุรกิจ / คอลัมน์ธุรกิจ / คอลัมน์ธุรกิจ ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม 2561

คอลัมน์ธุรกิจ ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม 2561

Thai CDC เปิดอบรมการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กในอเมริกา ฟรี!! สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่มีธุรกิจในอเมริกาอยู่แล้ว ด่วนที่นั่งมีจำกัด

การประกอบธุรกิจในปัจจุบันมีการปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา หากคิดจะลงทุนประกอบธุรกิจอะไรสักอย่างนั้น ผู้ลงทุนนั้นต้องศึกษาเป็นอย่างดีตั้งแต่การเริ่มต้น ไปจนถึงแผนการขยายธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ “ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย” จึงได้จัดการ “อบรมการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก” ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าแก่ผู้ที่มีความฝันอยากมีธุรกิจขนาดเล็กในอเมริกาเป็นของตัวเอง

ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย หรือ ThaiCDC เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกัน เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางในลอส แอนเจลิสผ่านโครงการและบริการด้านต่าง ๆ เช่น โครงการปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน , โครงการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก เป็นต้น

สำหรับ “โครงการอบรมการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก” จัดขึ้นเพื่ออบรมผู้ที่ต้องการเริ่มต้นมีธุรกิจเป็นของตัวเองในอเมริกา ซึ่งโครงการนี้ได้เตรียมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงมาฝึกอบรม ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนการวางแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ ทั้งนี้โครงการใช้เวลาทั้งหมด 26 ชั่วโมง โดยจะมีขึ้นในวันวันที่ 24-25 สิงหาคม และ 8 กันยายน

สำหรับประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ คือ

  1. จะได้รับความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ
  2. เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจด้านต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การประกอบธุรกิจ

สำหรับหัวข้อในการอบรมครั้งนี้ คือ ส่วนประกอบสำคัญของผู้กอบการ , การเขียนแผนงานทางธุรกิจ , การขอใบอนุญาต , การทำสัญญา , ภาษีธุรกิจขนาดเล็ก , การบัญชีและการจัดการทางการเงิน , การบัญชีและการจัการทางการเงิน , การขายและการตลาด , ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและการประกอบธุรกิจ , การปรับปรุงเครดิต , การหาเงินทุน , และหัวข้อที่เกี่ยวข้องการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ

การอบรมการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กจะมีขึ้นในวันที่ 24-25 สิงหาคม และ 8 กันยายน ตั้งแต่เวลา 10.00 AM. – 6.00 PM. รวมทั้งหมด 26 ชั่วโมง ซึ่งจะทำการอบรมที่ Wat Thai of Los Angeles 8225 Coldwater Canyon Ave., North Hollywood , CA 91605 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุปราณี (ริ้ง) 323-468-2555

 

Check Also

สร้างบ้าน – ร้านอาหาร-ร้านนวด และ อาคารพาณิชย์ ได้ดั่งใจ พร้อมแก้ “ฮวงจุ้ย” ตามหลักดาว 9 ยุค กับการบริการแบบ One Stop Service ปรึกษา “กริช ศิลปากร”

หลักฮวงจุ้ย ความเชื่อในการออกแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีน ที่เชื่อว่าโลกของเรามีการไหลเวียนของพลังงานอยู่ ดังนั้นสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่บนพื้นโลกก็เช่นกัน ย่อมได้รับผลของการไหลเวียนพลังงานนั้น ถ้าหากมีการก่อสร้างที่เป็นการขวางพลังงานที่ดี ก็อาจจะส่งผลเสียต่ออาคารนั้นรวมไปถึงผู้อยู่อาศัยภายในได้ ในปัจจุบันนิยมนำหลักฮวงจุ้ยเข้ามาปรับใช้กับการสร้างอาคารต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยประสบกับความโชคดีและร่มเย็นเป็นสุข นอกจากเรื่องของความโชคดีแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้จากการทำตามหลักฮวงจุ้ยนั่นก็คือ รูปแบบของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่สวยงามและแปลกตา ปรีชา สงวนวิชัยกุล หรือที่รู้จักกันดีในนาม ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *