Sunday , November 18 2018
Home / ธุรกิจ / คอลัมน์ธุรกิจ / คอลัมน์ธุรกิจ ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม 2561

คอลัมน์ธุรกิจ ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม 2561

Thai CDC เปิดอบรมการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กในอเมริกา ฟรี!! สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่มีธุรกิจในอเมริกาอยู่แล้ว ด่วนที่นั่งมีจำกัด

การประกอบธุรกิจในปัจจุบันมีการปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา หากคิดจะลงทุนประกอบธุรกิจอะไรสักอย่างนั้น ผู้ลงทุนนั้นต้องศึกษาเป็นอย่างดีตั้งแต่การเริ่มต้น ไปจนถึงแผนการขยายธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ “ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย” จึงได้จัดการ “อบรมการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก” ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าแก่ผู้ที่มีความฝันอยากมีธุรกิจขนาดเล็กในอเมริกาเป็นของตัวเอง

ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย หรือ ThaiCDC เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกัน เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางในลอส แอนเจลิสผ่านโครงการและบริการด้านต่าง ๆ เช่น โครงการปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน , โครงการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก เป็นต้น

สำหรับ “โครงการอบรมการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก” จัดขึ้นเพื่ออบรมผู้ที่ต้องการเริ่มต้นมีธุรกิจเป็นของตัวเองในอเมริกา ซึ่งโครงการนี้ได้เตรียมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงมาฝึกอบรม ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนการวางแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ ทั้งนี้โครงการใช้เวลาทั้งหมด 26 ชั่วโมง โดยจะมีขึ้นในวันวันที่ 24-25 สิงหาคม และ 8 กันยายน

สำหรับประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ คือ

  1. จะได้รับความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ
  2. เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจด้านต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การประกอบธุรกิจ

สำหรับหัวข้อในการอบรมครั้งนี้ คือ ส่วนประกอบสำคัญของผู้กอบการ , การเขียนแผนงานทางธุรกิจ , การขอใบอนุญาต , การทำสัญญา , ภาษีธุรกิจขนาดเล็ก , การบัญชีและการจัดการทางการเงิน , การบัญชีและการจัการทางการเงิน , การขายและการตลาด , ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและการประกอบธุรกิจ , การปรับปรุงเครดิต , การหาเงินทุน , และหัวข้อที่เกี่ยวข้องการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ

การอบรมการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กจะมีขึ้นในวันที่ 24-25 สิงหาคม และ 8 กันยายน ตั้งแต่เวลา 10.00 AM. – 6.00 PM. รวมทั้งหมด 26 ชั่วโมง ซึ่งจะทำการอบรมที่ Wat Thai of Los Angeles 8225 Coldwater Canyon Ave., North Hollywood , CA 91605 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุปราณี (ริ้ง) 323-468-2555

 

Check Also

A2Z Health Massage Schools เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอยากเรียน โปรแกรมนวดบำบัด 550 ชั่วโมง เรียนจบพร้อมรับโอกาสมากมายในสายงานนวด

อาชีพพนักงานนวดในอเมริกา ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีคนไทยทำจำนวนไม่น้อย เนื่องจากทำเงินค่อนข้างดี ไม่ต้องใช้เงินลงทุนอะไร แถมยังได้ทิปเยอะอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การเป็นพนักงานนวดในอเมริกาจะต้องมีใบประกอบอาชีพด้วย ซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยากพอควรครับ โดยเริ่มจากการเข้าโรงเรียนนวด เพื่อให้ได้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องสรีระทางกายภาพของมนุษย์เสียก่อน รวมถึงเพื่อเป็นการเก็บชั่วโมง ซึ่งต้องเก็บให้ได้ 500 ชั่วโมง ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *