Sunday , January 20 2019
Home / ธุรกิจ / คอลัมน์ธุรกิจ / คอลัมน์ธุรกิจ ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

คอลัมน์ธุรกิจ ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

YUIN University แหล่งรวมความรู้ด้านบริหารธุรกิจ การแพทย์แผนตะวันออก และเทววิทยา ผ่านการรับรองจาก BPPE เปิดมานานกว่า 40 ปี

การศึกษา  เป็นกระบวนการเรียนรู้จากการได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลหรือจากสื่อใด ๆ ไปสู่บุคคล  เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งความรู้เหล่านี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์  พัฒนาให้มนุษย์ได้เติบโตทั้งทางด้านสมอง  สติปัญญา  ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม  และสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

แม้ว่าการศึกษาสำคัญเพียงใด แต่ก็ยังมีหลายปัจจัยที่ทำให้หลายคนในอเมริกาไม่สามารถเรียนได้ดั่งที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา เงิน และอื่น ๆ ฉบับนี้ “สยามมีเดีย” ขอแนะนำ “YUIN University”  มหาวิทยาลัยที่นำเอาหลักคำสอนของคริสต์ศาสนามาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เปิดสอนทั้งปริญญาตรี โท และเอก

มหาวิทยาลัยยูอินก่อตั้งขึ้นในปี 1977 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับอนุญาตให้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับชั้นปริญญาตรี โท และเอก จาก California State Department of Public Instruction และยังผ่านการรับรองของBPPE ( Bureau for Private Postsecondary Education) อีกด้วย

มหาวิทยาลัยยูอินเป็นสถาบันที่นำเอาหลักความศรัทธาของคริสต์ศาสนามาเป็นหลักการพื้นฐานเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณ ศีลธรรม และสติปัญญา โดยทางสถาบันจะเน้นที่ตัวนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยินดีต้อนรับคนทุกเชื้อชาติ และศาสนา

มหาวิทยาลัยยูอินเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยเป็นโปรแกรมการเรียน 2- 4 ปี  ทั้งนี้แบ่งออก เป็น 3 สาขาวิชาดังนี้

1.สาขาบริหารธุรกิจ : สาขาวิชานี้เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท และ เอก โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงทักษะและทักษะทางธุรกิจพื้นฐานและความเข้าใจในขั้นตอนทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน เข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารใน บริษัท ธุรกิจ รวมไปถึงสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัท ด้วยการตัดสินใจและการดำเนินการตามหลักการบริหารที่เหมาะสม

2.สาขาเทววิทยา : เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท และ เอก โดยสาขาวิชาเทววิทยาจะมุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิ้ล ผู้เรียนจะมีแรงจูงใจในการติดตามการเติบโตทางจิตวิญญาณของตนในฐานะผู้ช่วย ว่าควรศึกษาประสบการณ์ของศาสนาด้วยประสบการณ์ส่วนตัว  ทั้งนี้โครงการโรงเรียนเทววิทยามีเป้าหมายสำหรับบุคคลที่มีความเข้าใจเรื่องการศึกษาศาสนาที่ดีทั้งในปัจจุบันรวมถึงสมาชิกที่เป็นสมาชิกของความเป็นผู้นำของโบสถ์และคาทอลิกในปัจจุบันและบุคคลที่มีความสนใจในศาสนาคริสต์เป็นอย่างดี เป็นที่คาดหวังว่าบุคคลดังกล่าวจะมีแรงจูงใจที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของโหมดการศึกษาที่เป็นเอกเทศในการจัดส่งทางวิชาการ

3.สาขาการแพทย์แผนตะวันออก : เปิดสอนในระดับชั้นปริญญาโท โดยหลักนี้เป็นรวบรวมองค์ความรู้ทางศาสตร์และศิลป์ของการแพทย์แผนต่างๆ ในทวีปเอเชีย ที่เก่าแก่เพื่อนำมาประยุกต์ให้เข้ากับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกที่ไม่หยุดนิ่ง และนำองค์ความรู้เก่าๆ ที่สั่งสมมาตั้งแต่โบราณกาล ภูมิปัญญา มาประยุกต์ พัฒนาให้ได้รับการยอมรับในวงการการแพทย์สากล

มหาวิทยาลัยยูอินเปิดรับสมัครตลอดปี โดยทางมหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่คนไทยไว้สำหรับนักเรียนไทยให้ปรึกษาและช่วยเหลือ หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าได้ที่ 2007 E.Compton Blvd., Compton, CA 90221 โทร 310-609-2704 Email : yuinuniversity@gmail.com , www.yuin.edu

 

Check Also

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ชั้นนำ คุณภาพพรีเมี่ยม ส่งตรงจากไทยสู่ชาวไทยในอเมริกา ให้อิ่มอร่อย และสุขภาพดีกันทั่วหน้า

พักเบรกสักแปปมาแกะกล่องขนม “สยามมีเดีย” ขอหาของกินเล่นในยามว่างสารพัดไว้เอาใจคนรักการกินขนมกรุบกรอบ ที่ส่งตรงจากเมืองไทย เรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึง อร่อยถูกใจชาวไทยต่างแดนอย่างเราแน่นอน   ขอเริ่มต้นด้วย มันฝรั่งแท้ทอดกรอบตราเทสโต้ มันฝรั่งแท้ทอดกรอบคุณภาพดี อัดแน่นความอร่อยหลากหลายรสชาติอย่างรสมันฝรั่งแท้ โดยมีถึง 7 รสชาติด้วยกัน คือ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *