Saturday , May 30 2020
Home / ธุรกิจ / คอลัมน์ธุรกิจ / ขอเชิญร่วมทำบุญและสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย

ขอเชิญร่วมทำบุญและสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย

SK3

SK4

 

 

“วันสงกรานต์” เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยปกติแล้วจะมีขึ้น 3 วัน คือ เริ่มต้นในวันที่ 13 เมษายน เป็นวัน “มหาสงกรานต์” วันที่ 14 เป็น “วันกลาง” หรือ “วันเนา” วันที่ 15 เป็นวัน “วันเถลิงศก” ซึ่งคำว่า “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสกฤตว่า “สํ-กรานต” ซึ่งแปลว่า ก้าวขึ้น ย่างขึ้น หรือย้ายขึ้น โดยมีนัยความหมายว่า การเข้าสู่ศักราชราศีใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่ นั่นเอง

 

SK2

ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคม และ ศาสนา เนื่องจากหลาย ๆ ครอบครัว ที่มีลูกหลานที่ไปทำงานในต่างจังหวัด ก็จะได้ใช้โอกาสนี้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง และร่วมกันทำกิจกรรม ทั้งกิจกรรมในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ำสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม ทั้งการขนทรายเข้าวัด ทำบุญ ทำทานอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมที่นิยมทำกันในวันสงกรานต์นั้น ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าและมีความหมายในตัวทั้งนั้น  ไม่ว่าจะเป็น การทำบุญตักบาตร การบังสุกุลอัฐิ การขนทรายเข้าวัด การสรงน้ำพระ และการรดน้ำผู้ใหญ่ 

SK6

SK8

SK9

SK7

ในสหรัฐอเมริกาเอง ก็มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในแอล.เอ. ซึ่งถือได้ว่ามีประชาชนชาวไทยอาศัยมากที่สุด วัดไทยหลายวัดได้จัดงานบุญประเพณีสงกรานต์ขึ้น เพื่อให้คนไทยที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญและสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป และด้วยเหตุนี้เอง “สยามมีเดีย” จึงขอรวบร่วมรายชื่อวัดที่มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ไว้ดังนี้

วัดไทย ตั้งอยู่ที่ 8225 Coldwater Canyon Ave, North Hollywood, CA 91605 จัดงาน “ประเพณีสงกรานต์” ในวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน สรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย และทอดผ้าป่าปลดหนี้ซื้อที่ดินและสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

วัดเมตตาวนาราม ตั้งอยู่ที่ 13560 Muutama Ln, Valley Center, CA 92082 จัดงาน “ผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวันสงกรานต์” ในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 ร่วมทำบุญตักบาตร และประกอบพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี

วัดสุทธาวาส ตั้งอยู่ที่ 3687 Fleming St, Riverside, CA 92509 จัดงาน “บุญสงกรานต์ 2560 ” ในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 ร่วมทำบุญ ตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ และร่วมทอดผ้าป่าทุนสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ

วัดพระเชตวัน ตั้งอยู่ที่ 8619 HASKEL AVE., NORTH HILLS, CA 91343 จัดงาน “วันมหาสงกรานต์” ในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธ สรงน้ำพระสงฆ์ รถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ตามประเพณี

วัดพระธาตุบัวหลวง ตั้งอยู่ที่ 22936 State Highway 202; Tehachapi, California 93561 จัดงาน “สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ” ในวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 ร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อรวบรวมปัจจัยและทุนทรัพย์ สนับสนุนการจัดสร้างศูนย์วิปัสสนาธรรมฐาน

วัดพุทธวิปัสสนา ตั้งอยู่ที่ 2015 W Hill Street; Long Beach, California 90810 จัดงาน “เทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย” ในวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 ร่วมทำบุญตักบาตร ไหว้พระ สรงน้ำพระขอพร

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ตั้งอยู่ที่ 2948 Chino Hills Pkwy, Chino Hills, CA 91709 จัดงาน “ประเพณีสงกรานต์ และขันโตกดินเนอร์” ร่วมงานขันโตกดินเนอร์การและร่วมทำบุญตักบาตร ถวสยภัตตาหารเพล บังสุกกุลรวมญาติและทอดผ้าป่าสามัคคี กุศล ในวันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560

**** ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีไทยที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เราในฐานะชาวไทยควรช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้ให้อยู่สืบไปยังลูกหลานของเรา ****

 

Check Also

ขอเชิญคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ร่วมกรอกแบบสำรวจสำมะโนประชากรปี 2020 ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ใช้เวลาเพียง 10 นาที เพื่อชุมชนของเรา

การสำรวจสำมะโนประชากรจะมีขึ้นทุกๆ 10 ปี เพื่อพิจารณาว่าแต่ละรัฐจะได้รับเงินอุดหนุนรายปีในด้านการศึกษา การสาธารณสุข การเคหะ และโครงการเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมอื่นๆ จากรัฐบาลกลาง เป็นจำนวนเท่าใด สำมะโนประชากรยังเป็นตัวกำหนดจำนวนที่นั่งในรัฐสภา และการกำหนดเขตมณฑลใหม่ของรัฐในทุกระดับ การสำรวจสำมะโนประชากรนั่นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลจากการสำรวจนี้สามารถกำหนดการดำรงชีวิตของประชากรที่อาศัยในเขตนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น เงินอุดหนุนต่างๆ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *