Wednesday , May 27 2020
Home / บทความ / รู้จักพ่อ / บทที่ 6 ชัยพัฒนา

บทที่ 6 ชัยพัฒนา

โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ถอดบรรยาย/เรียบเรียง..ศฬรรธร มงคลคุณ

original-1422932273863ต่อจากฉบับที่แล้ว

บทที่ 6…ชัยพัฒนา

มาถึงมูลนิธิชัยพัฒนา…ผมมาที่นี่ (ลอสแอนเจลิส) ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ตั้งไว้ตั้งแต่ปี 2531 วันหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอก…ราชการไม่ทันใจ ช้า เพราะฉะนั้นตั้งเป็นมูลนิธิดีกว่า แล้วโปรดเกล้าให้ผมเป็นเลขาธิการฯ และเป็นมูลนิธิที่แปลกมากเพราะพระเจ้าอยู่หัวฯนั่งเป็นประธานเอง เพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่า “ในพระบรมชานูปภัมถ์” พระองค์ทรงรับสั่งบอกว่า…การเข้าไปแก้ไขปัญหาของประเทศชาติเหมือนเข้าไปต่อสู้ แต่ว่าไม่ใช่อาวุธ ใช้กระบวนการพัฒนา

ในการต่อสู้ครั้งนี้ พระองค์ท่านจะนำทัพเอง เพราะฉะนั้นตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา จึงออกมาในลักษณะนี้ คือ ช่องแรก มีพระแสงขรรค์ชัยศรี เป็นอาวุธประจำประองค์ และต้องการมีกองทัพตามท่านด้วย ในช่องที่ 2 จึงมีธงกระบี่ธุช นั่นเป็นธงนำทัพ ท่านอยากให้ใครอยู่ในกองทัพบ้าง? ก็คือ พวกเราทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ถ้าเรียกตัวเองว่าเป็นคนไทยแล้ว มาช่วยท่านรบหน่อยเถอะ จะได้เอาชนะปัญหาของประเทศ เอาชนะความยากความจน เพื่อให้เกิดผล 2 อย่าง ประการแรกนั่น คือ ให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวย ความสมบูรณ์ นั่นคือสัญลักษณ์ของช่องที่ 3 พระมหาสังฆ์ หลั่งน้ำสู่แผ่นดิน ความเจริญงอกงาม และความเจริญงอกงามนั้นต้องประกอบด้วยความดี มีคุณธรรม ไม่ใช่รวยแล้วโกง ถ้ารวยแล้วโกง บ้านเมืองก็พินาศ ดังนั้น รวยแล้วต้องมีคุณธรรมด้วย นั่นก็คือ สัญลักษณ์ช่องที่ 4 คือ ดอกบัวนั่นเองking-04

เมื่อครั้งผมไปจดทะเบียนตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา…ผมอยู่กับพระเจ้าอยู่หัวฯ ทำงานกับพระองค์ท่าน เราเรียนรู้เคล็ดลับอยู่อย่าง คือ ต้องเจียมตัว เพราะมีบางคนไปถวายงานหน่อย พอไปถึงก็กร่าง เบ่งอะไรต่ออะไร จริงๆไปไหนต้องเหมือนพระเจ้าอยู่หัวฯ คือ ถ่อมเนื้อถ่อมตัว

ผมไปขึ้นทะเบียนผมก็ไม่กล้าไปแจ้งเขาหรอกว่าเป็นมูลนิธิพระเจ้าอยู่หัว ก็ไปธรรมดา แต่งเนื้อแต่งตัวธรรมดา พวกข้าราชการเขาก็ถามว่า มาทำอะไร? บอกมาขอจดทะเบียนมูลนิธิครับ เขาถามต่อมูลนิธิของคุณหรอ? บอกไม่ใช่ครับนายกฯมอบหมายให้มาจดครับ ทำไมนายกไม่มาเอง? เรานึกในใจคืนมาหละได้แตกกันทั้งสำนักงาน เลยบอกว่านายกงานยุ่งงานเยอะมาไม่ได้ เขาก็ไล่ให้เอาเอกสารมาดู

เอ้า…นายกบ้านอยู่ไหน? บอกอยู่อำเภอดุสิตครับ ไม่กล้าบอกอยู่สวนจิตรฯ เลยบอกอยู่อำเภอดุสิต อ้าวแล้วทำไมไม่ใส่เลขที่? เรานึกในใจ จะไปรู้ได้ไง ไปสวนจิตรทุกวันๆ ไม่รู้เลยว่าเลขที่อะไร เพราะประตูไหนก็ไม่มีหมายเลขติดไว้ เลยบอกไปว่าไม่รู้เหมื่อนกัน อ้าว…บ้านช่องไม่มีหลักแหล่งจะจดมูลนิธิได้ไง? ผมเลยบอกว่าบ้านใหญ่ครับบ้านใหญ่ที่ทางเยอะมาก เดี๋ยวผมไปถามก่อน พอรู้เมื่อไหร่จะมาแจ้งที่หลัง เขาก็ไม่ว่าอะไร

ถามต่อ อ้าวแล้วอีกช่องทำไมไม่ใส่ ? ถามช่องอะไรครับ ช่องอาชีพ? ยุ่งแล้วสิ พระเจ้าอยู่หัวอาชีพอะไรหละ ครั้นจะใส่ไปว่าอาชีพพระเจ้าแผ่นดินก็กระไรอยู่นะ เราเลยบอกไปว่าไม่รู้ทำอะไรครับเห็นทำหลายอย่าง ผมก็ไม่ยวนนะ แต่ตอบไปอย่างนี้

เขาเลยบอกว่า…เนี่ยบ้านช่องก็ไม่มีหลักแหล่ง อาชีพก็ไม่แน่นอน แล้วยังมาจดมูลนิธิ แต่พอเห็นหัวกระดาษเท่านั้นแหละ ซึ่งจริงๆ เขาควรจะอ่านตั้งแต่แรกนะครับ เห็นนามผู้ยื่น “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” แกเกือบตกเก้าอี้ลงมาข้างล่าง ตกใจสุดขีด แล้วก็ว่าผมทำไมไม่บอกตั้งแต่ตอนแรก เราก็ว่า…โถ่…เดี๋ยวบอกไปแต่แรกก็หาว่าไปเบ่งใส่ คราวนี้ 7 นาทีเสร็จเลยครับ แล้วยังมาว่าค่าทะเบียน 30 บาทขอจ่ายให้ได้ไหม ผมดูหน้าแล้ว ขืนไม่ยอมให้แกจ่ายแกคงนอนไม่หลับตลอดชีวิต เลยถือว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นเป็นรายแรกที่บริจาคเข้ามูลนิธิชัยพัฒนา

ที่นี่พอกลับมาเล่าให้พระเจ้าอยู่หัวฟังว่าเกือบจดมูลนิธิไม่ได้ ท่านรับสั่งถามทำไม เราก็บอกบ้านเลขที่ไม่รู้ ท่านว่า…เออฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ช่องอาชีพเนี่ยน่าสนใจมากครับ…รับสั่งบอกทีหลังใครเขาถามว่าฉันอาชีพอะไร ให้ใส่ไปว่า “ทำราชการ”

พวกเราเนี่ย “รับราชการ” รับงานพระองค์มาทำ แต่พระองค์ท่าน “ทำราชการ” เห็นไหมครับ เด็ดขาดมาก ต่อจากนั้นเราก็ใช่ตราสัญลักษณ์นี้ติดทั่วไปหมด ตัวผมเองก็ได้มีโอกาสติด เวลาเสด็จที่ไหนให้สังเกตเสื้อพระองค์ท่านจะมีตรามูลนิธิชัยพัฒนาอยู่

ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 1988 มูลนิธิชัยพัฒนาจึงตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ มีสมเด็จพระเทพฯ ทรงดำรงตำแหน่งเป็นซีอีโอ พูดภาษาสมัยใหม่ คือ เป็นประธานบริหารมูลนิธิชัยพัฒนา สมเด็จพระเทพฯท่านทรงบริหารกิจการประจำวันเหมือนราชเลขาของพระองค์d320-

ตามเป้าหมายของมูลนิธินี้ก็คือ ใช้การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศชาติ และพระเจ้าแผ่นดินของเราก็ไม่เหมือนองค์อื่น ทุกพื้นที่เสด็จไปทั่ว และทรงเน้นความสำคัญของชนบท พวกเราอาจจะหลงลืมไปเพราะอยู่แต่ในกรุงในเมือง ลืมนึกไป…

แต่ต่อไปถ้าจะทานข้าว เราจะมองในจานข้าวแล้วตระหนักว่าอาหารเหล่านั้นมาจากชนบท ชนบทเป็นผู้เลี้ยงดูเรา ให้นึกถึงชาวไร่ชาวนาที่พระองค์ท่านให้ความสำคัญมาตลอด

อ่านต่อฉบับหน้าproject-59

Check Also

บทที่ 11บทสรุป “พญาควาย”

โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ถอดบรรยาย/เรียบเรียง..ศฬรรธร มงคลคุณ ต่อจากฉบับที่แล้ว บทที่ 11….บทสรุป “พญาควาย” ไม่มีใครรู้เลยว่าดินถล่ม น้ำหลาก เรื่องภัยพิบัติเหล่านี้เป็นงานหลักของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วย พระองค์ท่านทรงพระราชทานความช่วยเหลือ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *