Saturday , May 30 2020
Home / บทความ / รู้จักพ่อ / บทที่ 5…สร้างงาน สร้างเงิน

บทที่ 5…สร้างงาน สร้างเงิน

โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ถอดบรรยาย/เรียบเรียง..ศฬรรธร มงคลคุณ
T0011_0006_01

ต่อจากฉบับที่แล้ว

บทที่ 5…สร้างงาน สร้างเงิน

เวลาพระองค์ท่านเสด็จไม่มีโต๊ะเก้าอี้ให้ทำงาน ก็ไม่เป็นไร หากมีรั้ว ท่านก็พิงอย่างนั้นเวลาปรึกษากับชาวบ้าน แล้วสังเกตนะครับว่าเวลาท่านปรึกษาท่าจะปรึกษากับชาวบ้านที่อาวุโส เพราะเป็นองค์ความรู้ของท้องถิ่นก็เรียกปรึกษาหารือ ที่ดินเป็นอย่างไร แหล่งน้ำเป็นอย่างไร อะไรๆ อย่างนี้เป็นต้น

เวลาประชุม ไม่เคยมีใครนั่งโต๊ะครับ นั่งกับพื้น พระองค์ก็เช่นกัน นั่งพับเพียบ สถิติยาวนานที่สุด เคยเข้าเฝ้าบ่ายสามโมง ออกมาตอนสี่ทุ่ม เวลารับสั่งทางหนึ่ง ทางผมก็ต้องรีบเปลี่ยนฝั่งพับเพียบ เพราะมันเมื่อย ก็จะเปลี่ยนกันด้วยความชำนาญมาก เพราะจะเปลี่ยนหน้าพระพักตร์ก็กระไรอยู่ 6-7 ชั่วโมงนะครับในหลวง - ย่อเข่าคุยกับประชาชน

ผมอยากจะแนะนำให้ท่านดูห้องทรงงานของพระองค์ รายละเอียดทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เลย ห้องทรงงานของท่านไม่มีเครื่องประดับตกแต่ง แต่ลองดูห้องทำงานของพวกเราครับ ต้องมีแจกันดอกไม้ ของตกแต่ง ห้องข้าราชการผู้ใหญ่ ต้องมีพระพุทธรูป ต้องมีเครื่องประดับในห้องเยอะแยะ แต่ห้องทรงงานของพระเจ้าอยู่หัว อะไรที่ไม่มีประโยชน์อย่าเอามาตั้ง แต่ถ้าใช้ประโยชน์ก็เอามาวางได้ไม่ว่ากัน

ชาวบ้านนั่งพับเพียบ ท่านก็นั่งพับเพียบด้วย เคยเห็นไหมพระเจ้าแผ่นดินองค์ไหนนั่งแบบนี้ เคยเห็นรัฐมนตรีนั่งแบบนี้ไหม พระองค์ทรงอยู่ใกล้ชิดประชาชน ประชาชนมายังไงท่านก็เข้าหาอย่างนั้น เพราะฉะนั้นนี่แหละครับพระเจ้าอยู่หัวของเรา แผ่นที่ไม่เคยหลุดพระหัตถ์เลย เอาไว้ปรึกษาทำประชาพิจารณ์กับชาวบ้าน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทางพ่อบ้าน เรื่องเกษตร เรื่องน้ำ ฯลฯ ส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาทไปทางด้านศิลปาชีพ เสด็จไปทางใต้ หมู่บ้านประมง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอนนั้นผมอยู่สภาพัฒน์ผมทราบดี หมู่บ้านนี้จนที่สุด จะทำอย่างไรให้พวกเขามีรายได้เพิ่ม เพราะแต่ละภูมิภาคก็ไม่เหมือนกัน เช่น ภาคใต้ก็ต้องไม่ใช่ผ้าไหม แต่เป็นผ้าปาเต๊ะแทน สมเด็จพระนางเจ้าฯ เห็นว่ามีเศษไม้เหลืออยู่ ท่านก็ทรงแนะนำให้ทำเรื่อกอและ นำเศษไม้ที่ไม่มีค่ามาทำเป็นเรือกอและจำลอง วาดภาพใส่สีลงก็ได้ 1,200 บาท รายได้ก็เพิ่มแล้ว เรื่องเหล่านี้สมเด็จท่านทรงนำเข้าไป และยังมีอะไรที่วิจิตรอีกมากมาย

T0014_0003_01

T0014_0008_01

อย่างผ้าไหม….สมัยก่อนนี้ภาคอีสาน ถ้าลูกสาวบ้านไหมทอผ้าไม่เป็นก็ขายไม่ออก เดี๋ยวนี้หน้าตาสวยก็ขายออก แต่ว่าสมัยก่อนไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเรายังได้เห็นผลงานทอผ้าไหมที่วิจิตรมากๆ เพราะสมเด็จพระนางเจ้าฯ ท่านเก็บไว้หมดเลย ที่ว่าเก็บ คือ เก็บ “ช่าง” ไว้ครับ เพราะคนไทยชอบหวงวิชา ไม่สอนต่อ ท่านก็ทรงนำมาแล้วพยายามถ่ายทอด จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เด็กเล็กก็เริ่มทอเป็นแล้ว

images (1)

อาชีพทำนารู้อยู่แล้ว นอกฤดูทำนา ทำอะไรเมื่อก่อนชาวบ้านก็ตีไก่ ชนวัว มวยตู้ ปรากฏว่าเมื่อท่านเข้าไปก็ให้นำชาวนามาเรียน ไม่ว่าเชื่อนะครับว่า ชาวนาทำงานศิลปะได้ดีมาก ปั้นโอ่งที่มาจากดิน ดินที่ไม่มีค่า แต่พอมาระบายสี อบให้ดี เพิ่มมูลค่าเป็นพันๆ บาท วิจิตรขึ้นกว่านั้นคือการใส่ลายทอง ลายเงินเข้าไป ผมมีเพื่อนฝรั่งเยอะ พอพาพวกเขาไปดู เขาบอกไม่น่าเชื่อว่าเป็นฝีมือมนุษนย์ทำ น่าจะเป็นเทวดาต่างหากที่ทำเพราะมันวิจิตรมากจนเหลือเชื่อ ขนาดบริษัทช่างทองดังๆ ของฝรั่งเศษมาเห็น ยังบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้ละเอียดขนาดนี้ วิจิตรเกินที่ช่างสมันนี้จะทำได้

สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงเก็บช่างไว้ทุกคนให้สอนต่อ ทรงรับสั่งว่าโต๊ะพระราชทานเลี้ยง ทำไมจะต้องสั่งกระเบื้องจากฝรั่งเศษ เครื่องช้อนเงินทองมาจากอังกฤษ ช่างไทยสามารถทำได้หมด ตั้งแต่จาน ถ้วย แก้ว ต่างๆ ทำแบบฝรั่งเราก็ทำได้ ทำไมต้องซื้อฝรั่ง ของไทยก็วิจิตรมากไม่แพ้ใคร

ถ้าชาวบ้านไม่มีฝือมือขนาดนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ ก็ให้นำดินที่ไร้ราคามาปั้นเป็นของชำร่วย เวลานักท่องเที่ยวมาก็ซื้อกลับบ้าน เหล่านี้เป็นรายได้เพิ่มขึ้นหลังฤดูทำนา เพราะทำนาอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เอาไม่อยู่ ทำเกษตรอย่างเดียวก็เอาไม่อยู่นะครับ เพราะฉะนั้นจะต้องหาอะไรทำเพิ่ม…อย่างที่เล่าครับปักษ์ใต้ก็อีกแบบ อีสาน กลาง หรือขึ้นเหนือก็อีกแบบ…

อ่านต่อฉบับหน้า1331102445

Check Also

บทที่ 11บทสรุป “พญาควาย”

โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ถอดบรรยาย/เรียบเรียง..ศฬรรธร มงคลคุณ ต่อจากฉบับที่แล้ว บทที่ 11….บทสรุป “พญาควาย” ไม่มีใครรู้เลยว่าดินถล่ม น้ำหลาก เรื่องภัยพิบัติเหล่านี้เป็นงานหลักของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วย พระองค์ท่านทรงพระราชทานความช่วยเหลือ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *