Monday , August 3 2020
Home / บทความ / บทความพิเศษ “เจตน์ณรงค์ คำเป็ง” / โอกาสของเยาวชนสิงค์โปรที่แตกต่าง ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โอกาสของเยาวชนสิงค์โปรที่แตกต่าง ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

หากจะพูดถึงประเทศสิงคโปร์ความคิดแรกที่แล่นเข้ามาคือประเทศที่มีขนาดเล็กมาก แต่เป็นประเทศอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกในการด้านการจัดการและบริหารประเทศได้อย่างดีเยี่ยม หากเทียบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดแต่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่ครั้งหนึ่งต้องไปเยี่ยมชมบ้านเมืองที่สะอาด เยี่ยมชมความปลอดภัยของท้องถนน เศรษฐกิจและการลงทุน รวมไปถึงวัฒนธรรมของคนทั่วไปที่ถือได้ว่ามีระเบียนวินัยได้ไม่แพ้กับประเทศทางฝากฝั่งยุโรปอย่างแน่นอน และนอกจากประเทศที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างดีแล้วยังมีการสนับสนุนเยาวชนให้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดอีกด้วย

เมื่อวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาได้มีเยาวชนจากประเทศสิงคโปร์อย่างนักเรียนของวิทยาลัยเทมาเส็ก โพลีเทคนิค ได้เดินทางมาทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมด้านผู้นำกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ กิจกรรมด้านผู้นำของประเทศไทย มีกิจกรรมด้านสังคมที่มีการระดมความคิดเห็นถึงการแก้ปัญหาโลกร้อน และปัญหาขยะที่ประเทศไทยกำลังย่ำแย่ รวมไปถึงการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมไปถึงการเรียนรู้การเข้าสังคมกับคนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน การเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารซึ่งกันและกัน ถือเป็นโอกาสของเยาวชนทั้งสองประเทศได้พัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น

วิทยาลัยเทมาเส็ก โพลีเทคนิค เป็นวิทยาลัยการอาชีพที่รับนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาซึ่งต่างไปจากวิทยาลัยการอาชีพสหรัฐอเมริกาที่รับนักเรียนหลังจากระดับมัธยมขึ้นไปแล้วเท่านั้น มีนักเรียนปัจจุบันกว่า 15,000 คน เป็นวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่และมีการจัดการดีเยี่ยม เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรมากกว่า 40 หลักสูตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงชีพและครอบครัวได้ทัน สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสามารถเข้าศึกษาต่ออีก 2 ปีเท่านั้น ทำให้วิทยาลัยการอาชีพแห่งนี้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก นอกจากหลักสูตรและนักเรียนที่ประสบความสำเร็จการันตีความเยี่ยมยอดแล้วเท่านั้น ยังมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงอีกมากมายที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแห่งนี้ และถือเป็นโอกาสอันดีที่โครงการแลกเปลี่ยนนี้ได้เลือกมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

จากประสบการณ์ที่ได้รับทำกิจกรรมและนำกิจกรรมด้านผู้นำของนักเรียนสิงค์โปรตลอดโครงการผนวกกับการศึกษาข้อมูลของประเทศสิงคโปร์จากความหลงไหลที่อยากไปเยี่ยมชมแล้ว ทำให้เห็นโอกาสของเยาวชนสิงคโปรที่แตกต่างจากเยาวชนประเทศอื่นๆ จนทำให้รู้สึกว่าสิงคโปร์ควรเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการให้กับหลายประเทศที่กำลังพัฒนาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสิงคโปร์มีการจัดการทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดได้แล้ว ยังมีการสร้างทรัพยากรที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสิงคโปร์ในอนาคตอย่างเยาวชนของประเทศอีกด้วย

สิ่งแรกที่มองเห็นข้อดีของเยาวชนสิงคโปร์คือ ประเทศสิงคโปร์มีภาษาราชการถึง 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษามลายู และภาษาทมิฬ ด้วยความหลากหลายของภาษานี้ทำให้มั่นใจได้ว่าประชาชนของประเทศโดยเฉพาะเยาวชนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 4 ภาษาอย่างแน่นอน ทำให้โอกาสของเยาวชนสิงคโปร์ในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะการศึกษาด้านวัฒนธรรม การศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งทำธุรกิจในต่างแดน เรื่องของภาษาไม่ใช่อุปสรรคอย่างแน่นอน ทำให้เยาวชนสิงคโปร์ได้เปรียบมากกว่าเยาวชนที่อื่นอย่างแน่นอน

สิ่งที่สองสำหรับโอกาสของเยาวชนสิงคโปร์คือ กฏระเบียนและกฏหมายที่เคร่งครัดเป็นอย่างมาก ทำให้เยาวชนสิงคโปร์มีระเบียนวินัย ปฏิบัติตามกฏระเบียบของสังคมและด้วยสิ่งที่บังคับใช้ที่แน่นหนานี้เองทำให้เยาวชนสิงคโปร์สร้างตนเองให้ข้อปฏิบัติที่เคร่งครัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เยาวชนสิงคโปร์สามารถประสบความสำเร็จในอนาคต

สิ่งที่สามที่ได้เห็นคือรัฐบาลให้การสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างจริงจัง จะเห็นได้จากการสถานศึกษาที่รัฐบาลให้การสนับสนุนตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งจนไปถึงสนับสนุนกิจกรรมในทุกๆปี ทำให้การศึกษาของเยาวชนสิงคโปร์เป็นอันดับต้นๆของเอเชีย ไม่สงสัยเลยว่าสิ่งแวดล้อมของประเทศนี้เหมาะสมต่อการผลิดกำลังพัฒนาประเทศได้อย่างดีขนาดไหน สถานศึกษาในประเทศสิงคโปร์มีความเหมาะสม และขนาดของสถานศึกษานี่เองก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เห็นได้ว่าการสนับสนุนการศึกษาดีแค่ไหน

สิ่งที่สี่คือประเทศนี้บริหารงบประมาณและจัดการทรัพยากรได้อย่างน่ามหัศจรรย์ สิ่งแรกต้องยอมรับก่อนว่าประเทศสิงคโปร์คือ ท็อปห้าของโลกในการเป็นประเทศที่ไม่มีการคอรัปชั่น ทำให้มั่นใจได้ว่าการบริหารประเทศของผู้นำประเทศถูกจัดสรรทรัพยากรได้อย่างดีเยี่ยม และหลายต่อหลายโครงการเป็นโครงการสนับสนุนเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และเปิดโลกทัศน์ด้วยการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเยาวชนต่างประเทศ อย่างเช่นโครงการที่วิทยาลัยเทมาเส็ก โพลีเทคนิคได้รับการสนับสนุนให้ได้มาทำกิจกรรมในประเทศไทย

ด้วยเหตุผลเหล่านี้เองทำให้เยาวชนสิงคโปร์สำหรับผมนั้นมีโอกาสมากกว่าเยาวชนในหลายประเทศ เพราะมีปัจจัยในการดำเนินชีวิต การเติบโตได้อย่างมากมายและหลากหลาย สิ่งที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงคือการสร้างเยาวชนให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ และไม่สงสัยเลยว่าเยาวชนสิงคโปร์ถึงมีศักยภาพไม่ต่างจากเยาวชนในประเทศมหาอำนาจในหลายประเทศ จากการได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเยาวชนวิทยาลัยเทมาเส็ก โพลีเทคนิค และได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ทำให้รู้สึกดีใจที่เยาวชนในสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็กได้รับโอกาสและพัฒนาไปพร้อมกัน ทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ได้เปิดโลกทัศน์ ได้มิตรภาพที่ดีและได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการสื่อสารที่ดีอีกด้วย

กล่าวโดยสรุปเยาวชนในหลายประเทศที่มีการสนับสนุนที่แตกต่างกันไปถือเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุน เพราะเยาวชนคืออนาคตของประเทศอย่างแท้จริง อย่างที่ประเทศสิงคโปร์ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องและควรค่าแก่การนำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาเยาวชนในหลายมิติควบคู่กัน และหากเป็นไปได้อยากให้เยาวชนที่ได้รับการยกย่องถือความสามารถที่ไม่ได้ด้อยกว่ากันเลยอย่างอเมริกาได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเยาวชนไทยเพื่อเกิดการเรียนรู้และมุมมองที่แตกต่างออกไป เพราะผมเชื่อว่าเยาวชนที่เป็นแกนหลักในปัจจุบันจะสามารถเป็นแกนหลักในการพัฒนาประเทศได้อย่างไร้ที่ติ หากแต่เพียงต้องการเวทีในการพัฒนาศักยภาพเสียก่อนเท่านั้นเอง

ประมวลภาพกิจกรรมตลอดระยะเวลาสามวัน

โดย… เจตน์ณรงค์   คำเป็ง

Check Also

เยาวชนไทยกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

จากอดีตถึงปัจจุบันความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นมูลค่ามหาศาล มีสิ่งก่อสร้างที่อนุสาวรีย์ที่ไม่สามารถใช้งานได้จริง เช่นกับข่าวที่พึ่งออกไปไม่นานคือ ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาคดีโฮปเวลล์รัฐต้องจ่ายค่าเสียหายให้เอกชนถึง 1.2 หมื่นล้านบาท นับเป็นหนึ่งในโครงการที่มูลค่ามหาศาล เป็นต้น และยังมีอีกหลายโครงการเล็กใหญ่ที่เป็นการทุจริต ทำให้ความสูญเสียดังกล่าว ควรกลับกลายมาเป็นโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของไทยได้มากกว่านี้ ดังนั้นการทุจริตคอร์รัปชั่นจึงเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องร่วมกันต่อต้าน เป็นหูเป็นตาเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดขึ้นอีก เมื่อวันที่ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *