Monday , August 10 2020
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น / ทรัมป์ออกคำสั่งมิให้วีซ่าและใบเขียวแก่คนต่างชาติ

ทรัมป์ออกคำสั่งมิให้วีซ่าและใบเขียวแก่คนต่างชาติ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2020 ทรัมป์ได้ออกคำสั่งยับยั้งการออกใบเขียวให้แก่คนต่างชาติเพื่อมิให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาในอเมริกา โดยมีกำหนดระยะเวลา 60 วัน

หลังจาก 60 วันผ่านไป เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2020 ทรัมป์ได้ออกคำสั่งให้ยืดเวลาการยับยั้งใบเขียวของคนต่างชาติเพื่อมิให้เข้ามาในอเมริกา และได้ขยายขอบเขตโดยครอบคลุมถึงวีซ่าทำงานของคนต่างชาติอีกด้วย โดยยกเว้นให้เฉพาะคนที่จะเข้ามาทำงานในระหว่างที่โรคโควิด-19ระบาด เช่น หมอ, พยาบาล, คนงานเกษตรกรรม และคนที่ทำงานในโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ และอาหาร คำสั่งดังกล่าวนี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 นอกเสียจากว่าจะมีคนยื่นคัดค้านที่ศาล และถูกศาลสั่งระงับ

คำสั่งห้ามออกวีซ่าและใบเขียวให้แก่คนต่างชาตินี้ จะไม่มีผลกระทบต่อคนต่างชาติที่อยู่ในอเมริกาที่ยื่นขอเปลี่ยนสถานภาพ, ขอต่อสถานภาพ หรือขอปรับสถานภาพเป็นใบเขียว

ทรัมป์ให้เหตุผลว่าเนื่องจากโรคระบาดโควิด-19 ทำให้คนอเมริกันตกงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้นคำสั่งของตนจะช่วยปกป้องงานให้แก่คนอเมริกัน

แต่ฝ่ายค้านกล่าวว่าการยับยั้งวีซ่าและใบเขียวของคนต่างชาติ จะมีผลเสียกระทบต่อธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศอเมริกา

คำสั่งวันที่ 22 เมษายน

ห้ามการออกใบเขียวหรือวีซ่าถาวรให้แก่

-พ่อแม่ของซิติเซนต์, ลูกที่อายุเกิน 21 ปีของซิติเซนต์ และพี่น้องของซิติเซนต์

-คู่สมรสและลูกของผู้ถือใบเขียว

-คนที่ได้รับล็อตโต้ใบเขียว

-คนงานที่นายจ้างได้ทำเรื่องขอให้เข้ามาทำงาน

คนที่ได้รับยกเว้นตามคำสั่งวันที่ 22 เมษายน ได้แก่

-คนที่มีใบเขียวอยู่แล้ว สามารถเดินทางกลับเข้ามาในอเมริกาได้

-คู่สมรสและลูกที่อายุไม่เกิน 21 ปีของซิติเซนต์

-คนที่รับราชการทหารของอเมริกัน รวมถึงคู่สมรสและลูกของเขา

-วีซ่าถาวรสำหรับนักลงทุน EB-5

-วีซ่าถาวรสำหรับหมอ, พยาบาล, คนทำงานในโรงพยาบาล ซึ่งทำงานเกี่ยวกับการรักษาคนไข้โรคโควิด-19 คนที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนและการป้องกันโรคระบาด

คำสั่งวันที่ 24 มิถุนายน

คำสั่งวันที่ 24 มิถุนายน ห้ามการออกใบเขียวหรือวีซ่าถาวรตามที่ระบุในคำสั่งวันที่ 22 เมษายน นอกจากนั้นยังได้ขยายขอบเขตไปถึงวีซ่าทำงานชั่วคราวดังนี้

-วีซ่าทำงาน H-1B

-วีซ่าทำงาน H-2B สำหรับคนงานชั่วคราวอื่นที่ไม่ใช่งานเกษตรกร

-วีซ่า L-1A สำหรับผู้บริหารของบริษัทระหว่างประเทศ

-วีซ่า L-1B สำหรับผู้เชี่ยวชาญพิเศษของบริษัทระหว่างประเทศ

-วีซ่า J-1 สำหรับผู้ฝึกงาน, ครู, ที่ปรึกษาค่ายฤดูร้อน, คนเลี้ยงดูเด็ก และคนฝึกงานด้านการท่องเที่ยว

คนที่ได้รับการยกเว้นจากคำสั่งวันที่ 24 มิถุนายน

-คนที่มีใบเขียวอยู่แล้ว

-คู่สมรส และลูกที่ไม่แต่งงาน และอายุต่ำกว่า 21 ปีของซิติเซนต์

-คนต่างชาติที่ได้อยู่ในประเทศอเมริกาแล้ว ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2020

-คนต่างชาติที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ และมีวีซ่าอยู่แล้ว หรือมีใบอนุญาตเดินทาง (advance parole)

-วีซ่า J-1 สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในข่ายถูกห้ามข้างต้น

-คนที่จะเข้ามาในอเมริกาเพื่อทำงานชั่วคราวด้านอาหาร (food supply chain)

-คนที่รัฐบาลอเมริกันเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศ เช่น ด้านการทูต ด้านการปกป้องประเทศ และด้านการรักษาความปลอดภัยของประเทศ

โดย…จรินทร ทานัชฌาสัย

Check Also

คนที่มีหนี้สินสามารถลบล้างหนี้สินได้ด้วยการทำล้มละลาย

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ธุรกิจร้านอาหาร, บาร์, โรงยิม, ร้านเสริมสวย, ร้านนวด และธุรกิจอื่นๆ อีกจำนวนมากต้องปิดธุรกิจเป็นเวลาหลายเดือน มีคนจำนวนมากตกงานและขาดรายได้ ทำให้ต้องขอรับเงินตกงานจากรัฐบาล ในขณะที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเพิ่มแก่คนตกงานเป็นเงิน $600 ต่อสัปดาห์ คนตกงานจึงมีเงินพอใช้จ่ายได้ ...