Wednesday , August 12 2020
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น / อิมมิเกรชั่นจะเริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 4 มิถุนายน

อิมมิเกรชั่นจะเริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 4 มิถุนายน

เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 สำนักงานอิมมิเกรชั่นได้ปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม การนัดสัมภาษณ์ใบเขียว, การสอบซิติเซนต์ และพิธีการสาบานตนเป็นซิติเซนต์ได้ถูกสั่งระงับไป คนที่ถูกเลื่อนการสัมภาษณ์หรือการสาบานตนในระหว่างที่สำนักงานปิด จะเริ่มได้รับจดหมายให้เข้ามาสัมภาษณ์หรือเข้าพิธีสาบานตนหลังจากวันที่ 4 มิถุนายน เป็นต้นไป

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อิมมิเกรชั่นมีระเบียบการปฏิบัติแตกต่างไปจากเดิมดังนี้

การสัมภาษณ์ใบเขียว หรือการสอบซิติเซนต์

อิมมิเกรชั่นจะจำกัดจำนวนคนที่จะเข้ามาทำการสอบสัมภาษณ์ และจะกำหนดระยะห่างระหว่างแต่ละคน (Social Distancing) จะกำหนดช่วงเวลาเพื่อให้พนักงานทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในห้องรอสัมภาษณ์ จดหมายที่นัดสัมภาษณ์จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 คนที่รู้ตัวว่าป่วยก็ควรขอเลื่อนการสัมภาษณ์ โดยต้องยื่นขอเลื่อนการสัมภาษณ์ก่อนวันสัมภาษณ์ มิฉะนั้นคดีของคุณอาจจะถูกปฏิเสธถ้าคุณมิได้ไปสัมภาษณ์

คุณจะอนุญาตให้เข้าไปนั่งรอในห้องสัมภาษณ์ได้ไม่เกิน 15 นาที ก่อนเวลาสัมภาษณ์ จำนวนคนที่สามารถเข้าไปนั่งรอในห้องสัมภาษณ์จะจำกัดเฉพาะคนที่ถูกสัมภาษณ์, ทนายความ และคนที่ดูแลกรณีที่คนถูกสัมภาษณ์พิการหรือทุพลภาพ คนที่เป็นล่ามจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องสัมภาษณ์ ดังนั้นถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ล่าม คุณจะต้องเตรียมการเพื่อให้ล่ามสามารถให้บริการเป็นล่ามให้แก่คุณโดยพูดผ่านโทรศัพท์

พิธีการสาบานตนเป็นซิติเซนต์

พิธีการสาบานตนเป็นซิติเซนต์จะถูกตัดทอนให้สั้นลง เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาด แต่เดิมจะมีการฉายวีดีโอในพิธีการสาบานตน แต่ระเบียบใหม่คนที่เข้าพิธีการสาบานตนจะได้รับจดหมายเพื่อให้เข้าไปดูวีดีโอจากเว็บไซต์ของอิมมิเกรชั่น คนเข้าพิธีสาบานตนจะอนุญาตให้เข้าไปในตึกที่ทำพิธีได้ก่อน 30 นาทีก่อนการเริ่มพิธี

อิมมิเกรชั่น ระบุให้เฉพาะคนที่จะโอนสัญชาติสามารถเข้าพิธีสาบานตนเพียงคนเดียว ยกเว้นเฉพาะคนที่ดูแลกรณีคนโอนสัญชาติทุพลภาพ ดังนั้น ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงจะไม่สามารถเข้าร่วมพิธีการโอนสัญชาติได้ดังแต่ก่อน

การพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูป

อิมมิเกรชั่นจะส่งจดหมายนัดให้คนที่ถูกเลื่อนนัด ให้กลับเข้ามาเพื่อทำการพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูป ในจดหมายจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ระเบียบการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

-ที่หน้าประตูทางเข้า จะมีเจลล้างมือให้ทุกคนใช้ก่อนเข้าห้อง

-ทุกคนต้องใส่หน้ากากที่ปิดปากและจมูก (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ที่ทำการสัมภาษณ์ อาจจะสั่งให้คุณถอดหน้ากากเพื่อดูว่าคุณเป็นบุคคลตามบัตรประจำตัวหรือไม่

-ภายในตึก และห้องสัมภาษณ์จะมีเครื่องหมายระบุระยะห่างจากกันที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม

-คุณจะต้องนำปากกาของคุณไปเองเพื่อใช้เซ็นต์ชื่อ

-คุณควรเตรียมตัวว่าจะต้องรอการสัมภาษณ์เป็นเวลานาน เพราะเจ้าหน้าที่สามารถสัมภาษณ์คนได้เพียงไม่กี่รายในแต่ละวัน

คนที่ถูกห้ามมิให้เข้าไปในสำนักงานอิมมิเกรชั่น

-คนที่มีอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 เช่น มีไข้ ไอ หรือหายใจลำบาก

-คนที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับคนที่มีเชื้อโควิดภายใน 14 วันที่ผ่านมา

-คนที่ถูกสั่งให้ต้องกักตัวโดยหมอ, โรงพยาบาล หรือหน่วยงานสาธารณสุข

อิมมิเกรชั่น กล่าวว่าโรคระบาดโควิด-19 ทำให้อิมมิเกรชั่น ต้องใช้เงินงบประมาณประมาณ $1.2 พันล้าน อิมมิเกรชั่นได้เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากสภาคองเกรส นอกจากนั้นอิมมิเกรชั่นมีโครงการจะขึ้นค่าธรรมเนียมอิมมิเกรชั่นอีกด้วย

โดย…จรินทร ทานัชฌาสัย

Check Also

โควิดทำให้ธุรกิจล้มละลาย

จากการระบาดของโรคโควิดทำให้ธุรกิจจำนวนมากถูกปิด ธุรกิจเหล่านี้ขาดรายได้ แต่มีรายจ่ายค่าเช่า และค่าโสหุ้ยต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายอยู่คนที่ประกอบธุรกิจจำนวนมากต้องประสบปัญหาการเงิน คนที่ทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว (sole proprietorship) หรือจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบของบริษัท, ห้างหุ้นส่วน หรือ LLC ก็ตาม เมื่อธุรกิจต้องการเงินทุนและกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือใช้บัตรเครดิตของธุรกิจ เจ้าของธุรกิจมักจะต้องเซ็นต์เอกสารว่าตนจะต้องรับผิดโอนหนี้สินเป็นการส่วนตัวด้วยเสมอ ...