Saturday , September 21 2019
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น / การสร้างระบบศูนย์ข้อมูลของ ICE

การสร้างระบบศูนย์ข้อมูลของ ICE

การสร้างระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อตรวจหาและจับกุมตัวคนต่างชาติ เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ รัฐบาลได้ตั้งเงินงบประมาณจำนวนถึง 4 พันล้านเหรียญเพื่อสร้างศูนย์ข้อมูล และใช้เสาะหาตัวคนต่างชาติที่เป็นเป้าหมายในการเนรเทศ บริษัทขนาดใหญ่ เช่น Amazon Web Services และ Palantir ได้ประมูลรับงานจาก DHS เพื่อพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล เพื่อใช้ในการตรวจหาและจับกุมตัวคนต่างชาติ

ICE ได้เตรียมการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อใช้เสาะหาตัวคนต่างชาติที่เป็นเป้าหมายของ ICE ศูนย์ข้อมูลได้มาจากใบขับขี่, บัตร ID, ทะเบียนรถยนต์, ลายนิ้วมือ, ลายแก้วตา (Iris Scans) และจากเทคโนโลยีตรวจสอบใบหน้าคน (Facial recognition software)

Palantir ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ ICE ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ ICE สามารถเสาะหาตัวคนที่ ICE ต้องการจับรวมถึงครอบครัวของคนเหล่านี้ได้โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสาธารณะ ระบบเทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถใช้เพื่อสืบหาตัวคนต่างชาติที่เป็นเป้าหมายได้ ระบบดังกล่าวจะเก็บข้อมูลจากบิล ค่าน้ำ-ค่าไฟ, ใบขับขี่, ทะเบียนรถยนต์, ข้อมูลธุรกิจ และข้อมูลทรัพย์สิน, ข้อมูลจากบริษัทประกันสุขภาพ, ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ, ลายนิ้วมือ, ลายแก้วตา และข้อมูลจากโซเชียลมีเดียต่างๆ

คนที่เป็นเป้าหมายในการจับกุมเพื่อเนรเทศของ ICE ได้แก่คนที่มีคดีอาชญากร และคนที่เคยถูกศาลสั่งเนรเทศแต่มิยอมเดินทางกลับออกไป

การสูบกัญชาอาจทำให้คุณไม่สามารถโอนสัญชาติ

ในปัจจุบันมีรัฐต่างๆ รวมถึงรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่กฎหมายอนุญาตให้คนสามารถเสพกัญชาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2016 รัฐแคลิฟอร์เนียได้อนุมัติกฎหมายโดยเริ่มจากวันที่ 1 มกราคม 2018 คนที่อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปสามารถสูบกัญชา และอนุญาตให้มีการซื้อ-ขายกัญชาได้อย่างถูกต้อง

กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ระบุว่าคนที่อายุตั้งแต่ 21 ปี สามารถมีกัญชาได้ไม่เกินจำนวน 28.5 กรัม และสามารถปลูกต้นกัญชาได้ไม่เกิน 6 ต้น คนที่สูบกัญชาจะต้องสูบในเขตบ้านของตนเองเท่านั้น การสูบกัญชาในที่สาธารณะหรือภายในระยะ1,000 ฟุตจากโรงเรียน ถือเป็นการผิดกฎหมาย

นอกจากนั้นการขับรถในระหว่างที่เมามายจากการเสพกัญชา ก็ถือเป็นการผิดกฎหมาย ผู้โดยสารที่นั่งมาในรถ ถ้าสูบกัญชาในรถก็ถือเป็นการผิดกฎหมาย

การนำกัญชาข้ามเขตแดนของรัฐแคลิฟอร์เนีย ถือเป็นการผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการนำออกไปโดยการขับรถ หรือส่งทางไปรษณีย์

ถึงแม้ว่ากฎหมายของรัฐจะอนุญาตให้คนสามารถสูบกัญชา และสามารถมีกัญชาในครอบครอบได้ แต่กฎหมายของรัฐบาลกลาง (Federal law) ยังถือว่ากัญชาเป็นสารเสพติดที่ต้องห้าม

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2019 อิมมิเกรชั่นได้ออกระเบียบเพื่อใช้บังคับในกรณีของคนที่กระทำผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับกัญชา โดยระบุว่า ผู้ใดที่ทำผิดกฎหมายของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งรวมถึงกัญชาถือว่าเป็นคนไม่ดี (lack of good moral character) ดังนั้นเขาจะไม่สามารถขอโอนสัญชาติได้เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี

คนที่แอบอ้างเป็นทนายความถูกดำเนินคดี

ที่รัฐฟลอริดา อัยการของรัฐบาลกลางได้ประกาศตั้งข้อหาว่า นาง Erika กระทำผิดกฎหมายฉ้อโกง 4 กระทง และทำเอกสารของรัฐบาลปลอม 3 กระทง ถ้าถูกตัดสินว่าทำผิดจริง เธออาจจะโดนจำคุกกระทงละ 20 ปีสำหรับคดีฉ้อโกง และกระทงละ 5 ปีสำหรับคดีทำเอกสารของรัฐบาลปลอม

รายละเอียดเปิดเผยว่า Erika ได้แอบอ้างตนเป็นทนายความให้บริการด้านอิมมิเกรชั่น เธอลงโฆษณาในโซเชียลมีเดียต่างๆ

มีคนต่างชาติตกเป็นเหยื่อและจ่ายเงินให้ Erika เพื่อช่วยดำเนินเรื่องอิมมิเกรชั่น Erika ได้ส่งจดหมายและเอกสารที่เธอปลอมแปลงขึ้นมาให้เหมือนกับเอกสารจากรัฐบาลให้แก่คนที่จ่ายเงินให้เธอ เพื่อแสดงว่าเธอได้ดำเนินเรื่องให้แก่คนเหล่านี้ โดยที่ความจริงเธอมิได้ยื่นเรื่องดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อคนเหล่านี้ซักถามและต่อว่าเธอ เธอก็ได้ข่มขู่คนเหล่านี้กลับไปว่าเธอจะแจ้งให้อิมมิเกรชั่นมาจับพวกเขาและพวกเขาจะถูกเนรเทศ

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของคนที่ฉกฉวยโอกาสหลอกลวงคนต่างชาติ สามารถติดต่อฝ่ายสอบสวน ได้ที่ 1-866-DHS-2ICE หรือ http://www.ice.gov/webform/hsi-tip-form

โดย…จรินทร ทานัชฌาสัย

Check Also

การทำล้มละลาย-ทางออกสำหรับคนที่มีปัญหาหนี้สิน

คุณมีปัญหาเช่นนี้หรือไม่? หนี้สินของคุณเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ของคุณ คุณพยายามจ่ายชำระหนี้สินแค่ยอดหนี้ก็ไม่ยอมลดลง ในที่สุดคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่สามารถจ่ายชำระหนี้สินของคุณได้อีกต่อไป จากสถิติที่ได้จากการสำรวจ ในปัจจุบันประมาณหนึ่งในสามของครอบครัวคนอเมริกันมีรายได้แค่เพียงพอจ่ายค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจากสถิติพบว่าคนอเมริกันมีหนี้สินทั้งหมดประมาณ 2.17 หมื่นล้านเหรียญในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมาคนอเมริกันมีหนี้สินจากบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นถึง 81% ในขณะที่อัตรารายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียง 9% เท่านั้น ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *