Wednesday , February 20 2019
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น / การขอใบเขียวกรณีพิเศษ SIJ

การขอใบเขียวกรณีพิเศษ SIJ

ในปี 1990 สภาคองเกรสได้ออกกฎหมาย SIJ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กต่างชาติที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกทำร้าย สามารถยื่นขอรับใบเขียวได้ คนที่มีคุณสมบัติขอรับใบเขียวในฐานะ SIJ จะต้องได้รับคำสั่งจากศาลเด็กดังต่อไปนี้

1.ศาลต้องประกาศว่าเด็กต้องขึ้นอยู่กับศาล (dependent of the court) และให้เด็กอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก (Social Worker)

2.ศาลลงความเห็นว่าไม่เป็นผลดีต่อเด็กที่จะส่งเด็กกลับประเทศบ้านเกิด

3.เด็กไม่สามารถกลับไปอยู่กับพ่อแม่ เพราะเด็กจะถูกทอดทิ้งหรือถูกทำร้ายอีก

เด็กต่างชาติที่เข้าข่ายข้างต้นสามารถยื่นขอรับใบเขียว เพื่อให้อาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างถูกกฎหมาย เมื่อถือใบเขียวครบ 5 ปี ก็สามารถยื่นขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นอเมริกันซิติเซนต์ได้

คดีตัวอย่าง  เลสลี่เด็กผู้หญิงอายุ 16 ปี ได้ถูกตำรวจที่ Garden Grove จับเมื่อเดือนเมษายน 2013 เธอกับเพื่อนหญิงวัยรุ่นอีก 2 คนได้พยายามขโมยเหล้าและบุหรี่จากร้านลิเคอร์ พนักงานของร้านได้เข้าขัดขวาง เธอได้ผลักเขาล้มลง แต่เขาก็ยังติดตามเธอออกมานอกร้าน เลสลี่จึงคว้ารองเท้าที่วางโชว์อยู่ข้างร้านตบหน้าพนักงานด้วยรองเท้า

ที่ศาลเด็ก เลสลี่ได้ยอมรับว่ากระทำผิดจริงในคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นและคดีปล้นร้าน ศาลได้สั่งให้เธอถูกจำคุกในศาลเด็กเป็นเวลา 120 วัน

ในเดือนกรกฎาคม 2013 ศาลได้ส่งข้อมูลของเธอให้แก่ ICE (Immigration and Customs Enforcement) เพื่อให้ดำเนินการเนรเทศเธอเนื่องจากเธออยู่ในอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย เลสลี่จึงได้ยื่นต่อศาลเพื่อให้ศาลออกคำสั่งให้สถานภาพ SIJ แก่เธอ

ในเดือนสิงหาคม 2013 เลสลี่และยายของเธอ ซึ่งได้ดูแลเลสลี่มาเป็นเวลา 10 ปี ได้มาให้การที่ศาล

ยาย กล่าวว่า แม่ของเลสลี่ได้พาเลสลี่มาจากเม็กซิโก เพื่อมาอยู่กับยายตั้งแต่เลสลี่มีอายุเพียง 9 เดือน แม่ของเลสลี่เป็นคนไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ทำงาน และดื่มเหล้าหนัก แม่ของเลสลี่ไม่เคยดูแลเธอ แม่ของเธอทิ้งเธออยู่บ้านเพียงคนเดียวโดยมิได้ให้อาหารแก่เธอ พ่อของเลสลี่ติดยาและเทบไม่เคยได้เจอกัน

เมื่อเลสลี่อายุประมาณ 4-5 ขวบ แม่ของเธอพาเธอกลับเม็กซิโกยายได้ติดต่อกับเลสลี่อย่างสม่ำเสมอ เลสลี่บอกยายว่า แม่ของเธอดื่มเหล้าหนัก ทิ้งเธอไว้ในบ้านคนเดีย บางครั้งผูกเธอไว้กับเก้าอี้ แม่จะตีเธอเป็นประจำเลสลี่ได้ร้องขอให้ยายช่วยเหลือเธอ เมื่อเลสลี่อายุ 7 ขวบ แม่ของเธอได้ ส่งตัวเธอคืนให้แก่ยาย เนื่องจากยายขู่แม่ว่าถ้าไม่ส่งเด็กกลับมาอเมริกายายจะไม่ส่งเงินให้แม่ใช้อีกต่อไป

เมื่อเลสลี่กลับมาอยู่กับยาย ยายกล่าวว่าเลสลี่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์เพราะขาดอาหาร และสุขภาพจิตไม่ดี เธอไม่มีความสุข, ฝันร้าย ทานอาหารไม่ลง, ร้องให้บ่อยๆ และหวาดกลัวตลอดเวลา

เลสลี่ให้การว่าหลังจากที่แม่ได้พาเธอมาอยู่กับยายแล้ว เธอไม่เคยได้เห็นหน้าแม่อีกเลย ในเม็กซิโกแม่ของเธอทอดทิ้งเธอ และทำร้ายทุบตีเธอเป็นประจำ เธอถูกทอดทิ้งอยู่บ้านเพียงลำพังเป็นประจำ บางครั้งแม่ก็ทิ้งเธอไว้กับคนแปลกหน้าเป็นสัปดาห์ๆ

เลสลี่ให้การว่าเธอเคยเจอพ่อเพียงครั้งเดียวเมื่อเธออายุประมาณ 5 ขวบ เธอไม่เคยได้รับการติดต่อจากพ่อของเธอ เธอเข้าใจว่าพ่อของเธอคงอยู่ในคุกในเม็กซิโก

ผู้พิพากษาศาลเด็กกล่าวว่า เลสลี่ทำผิดกฎหมาย เธอถูกจับเพราะทำผิดกฎหมาย ถ้าศาลอนุมัติให้ SIJ สถานภาพแก่เธอ เพื่อเธอจะได้ขอรับประโยชน์ด้านอิมมิเกรชั่น ก็จะเป็นการส่งเสริมให้คนทำความผิด

ทนายของเลสลี่ได้แย้งว่า คนที่จะขอสถานภาพ SIJ จะต้องแสดงหลักฐานว่าตนถูกทอดทิ้งหรือถูกทำร้าย และจะไม่ปลอดภัยที่จะส่งเด็กกลับไปอยู่กับพ่อแม่ของตน และศาลเด็กควรตัดสินความโดยเน้นประโยชน์ของเด็ก และปกป้องเด็ก

แต่ผู้พิพากษาศาลเด็กไม่เห็นด้วย และปฏิเสธมิยอมอนุมัติสถานภาพ SIJ ให้แก่เลสลี่ ผู้พิพากษากล่าวว่า เลสลี่ทำความผิดในคดีลักขโมย 3 กระทง เธอเป็นคนไม่น่าเชื่อถือ  ดังนั้นศาลจึงไม่เชื่อคำให้การที่ว่าเธอถูกทอดทิ้งและถูกทำร้าย เธออยู่ในอเมริกาแต่ไม่ยอมไปโรงเรียน ถ้าเธออยู่ในอเมริกาต่อไป เธอก็จะไปปล้นจี้คนอื่นอีก ผู้พิพากษาจึงสั่งปฏิเสธมิให้สถานภาพ SIJ

ทนายของเลสลี่ได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์พิจารณาคดี และลงความเห็นว่า ศาลเด็กมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องประโยชน์ของเด็ก กฎหมาย SIJ ได้ออกบังคับเพื่อปกป้องเด็กจากการถูกทอดทิ้งและถูกทำร้าย กฎหมาย SIJ ระบุเงื่อนไขคือ 1) เด็กจะต้องมีอายุต่ำกว่า 21 ปี 2) เด็กไม่ได้แต่งงาน 3) ได้ขึ้นอยู่กับศาลเด็ก 4) จะไม่เป้นผลดีต่อเด็กที่จะส่งเด็กกลับประเทศของตน หรือกลับไปอยู่กับพ่อแม่ของตน

คดีของเลสลี่ เธอมีคุณสมบัติเข้าข่ายเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมด ดังนั้นเธอสมควรได้รับสถานภาพ SIJ ศาลอุทธรณ์จึงได้กลับคำตัดสินของศาลเด็ก และอนุมัติให้สถานภาพ SIJ แก่เลสลี่เพื่อให้เธอสามารถขอรับใบเขียวได้

จรินทร ทานัชฌาสัย

Check Also

สรุปคดี

เจ้าหนี้สามารถยื่นคดีฟ้องร้องต่อลูกหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการเรียกค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ ถึงแม้ลูกหนี้จะทำล้มละลายก็ตาม Ronald Forsyth เป็นคนไข้ภายใต้ความดูแลของหมอ Kenneth Jones ในปี 1992 Forsyth ได้รับบาดเจ็บจากการรักษาพยาบาลของหมอ Jones ซึ่งได้ให้การรักษาพยาบาลอย่างไม่ถูกต้อง เดือนมิถุนายน ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *