Tuesday , July 23 2019
Breaking News
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น / การขอใบเขียวกรณีพิเศษ SIJ

การขอใบเขียวกรณีพิเศษ SIJ

ในปี 1990 สภาคองเกรสได้ออกกฎหมาย SIJ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กต่างชาติที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกทำร้าย สามารถยื่นขอรับใบเขียวได้ คนที่มีคุณสมบัติขอรับใบเขียวในฐานะ SIJ จะต้องได้รับคำสั่งจากศาลเด็กดังต่อไปนี้

1.ศาลต้องประกาศว่าเด็กต้องขึ้นอยู่กับศาล (dependent of the court) และให้เด็กอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก (Social Worker)

2.ศาลลงความเห็นว่าไม่เป็นผลดีต่อเด็กที่จะส่งเด็กกลับประเทศบ้านเกิด

3.เด็กไม่สามารถกลับไปอยู่กับพ่อแม่ เพราะเด็กจะถูกทอดทิ้งหรือถูกทำร้ายอีก

เด็กต่างชาติที่เข้าข่ายข้างต้นสามารถยื่นขอรับใบเขียว เพื่อให้อาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างถูกกฎหมาย เมื่อถือใบเขียวครบ 5 ปี ก็สามารถยื่นขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นอเมริกันซิติเซนต์ได้

คดีตัวอย่าง  เลสลี่เด็กผู้หญิงอายุ 16 ปี ได้ถูกตำรวจที่ Garden Grove จับเมื่อเดือนเมษายน 2013 เธอกับเพื่อนหญิงวัยรุ่นอีก 2 คนได้พยายามขโมยเหล้าและบุหรี่จากร้านลิเคอร์ พนักงานของร้านได้เข้าขัดขวาง เธอได้ผลักเขาล้มลง แต่เขาก็ยังติดตามเธอออกมานอกร้าน เลสลี่จึงคว้ารองเท้าที่วางโชว์อยู่ข้างร้านตบหน้าพนักงานด้วยรองเท้า

ที่ศาลเด็ก เลสลี่ได้ยอมรับว่ากระทำผิดจริงในคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นและคดีปล้นร้าน ศาลได้สั่งให้เธอถูกจำคุกในศาลเด็กเป็นเวลา 120 วัน

ในเดือนกรกฎาคม 2013 ศาลได้ส่งข้อมูลของเธอให้แก่ ICE (Immigration and Customs Enforcement) เพื่อให้ดำเนินการเนรเทศเธอเนื่องจากเธออยู่ในอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย เลสลี่จึงได้ยื่นต่อศาลเพื่อให้ศาลออกคำสั่งให้สถานภาพ SIJ แก่เธอ

ในเดือนสิงหาคม 2013 เลสลี่และยายของเธอ ซึ่งได้ดูแลเลสลี่มาเป็นเวลา 10 ปี ได้มาให้การที่ศาล

ยาย กล่าวว่า แม่ของเลสลี่ได้พาเลสลี่มาจากเม็กซิโก เพื่อมาอยู่กับยายตั้งแต่เลสลี่มีอายุเพียง 9 เดือน แม่ของเลสลี่เป็นคนไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ทำงาน และดื่มเหล้าหนัก แม่ของเลสลี่ไม่เคยดูแลเธอ แม่ของเธอทิ้งเธออยู่บ้านเพียงคนเดียวโดยมิได้ให้อาหารแก่เธอ พ่อของเลสลี่ติดยาและเทบไม่เคยได้เจอกัน

เมื่อเลสลี่อายุประมาณ 4-5 ขวบ แม่ของเธอพาเธอกลับเม็กซิโกยายได้ติดต่อกับเลสลี่อย่างสม่ำเสมอ เลสลี่บอกยายว่า แม่ของเธอดื่มเหล้าหนัก ทิ้งเธอไว้ในบ้านคนเดีย บางครั้งผูกเธอไว้กับเก้าอี้ แม่จะตีเธอเป็นประจำเลสลี่ได้ร้องขอให้ยายช่วยเหลือเธอ เมื่อเลสลี่อายุ 7 ขวบ แม่ของเธอได้ ส่งตัวเธอคืนให้แก่ยาย เนื่องจากยายขู่แม่ว่าถ้าไม่ส่งเด็กกลับมาอเมริกายายจะไม่ส่งเงินให้แม่ใช้อีกต่อไป

เมื่อเลสลี่กลับมาอยู่กับยาย ยายกล่าวว่าเลสลี่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์เพราะขาดอาหาร และสุขภาพจิตไม่ดี เธอไม่มีความสุข, ฝันร้าย ทานอาหารไม่ลง, ร้องให้บ่อยๆ และหวาดกลัวตลอดเวลา

เลสลี่ให้การว่าหลังจากที่แม่ได้พาเธอมาอยู่กับยายแล้ว เธอไม่เคยได้เห็นหน้าแม่อีกเลย ในเม็กซิโกแม่ของเธอทอดทิ้งเธอ และทำร้ายทุบตีเธอเป็นประจำ เธอถูกทอดทิ้งอยู่บ้านเพียงลำพังเป็นประจำ บางครั้งแม่ก็ทิ้งเธอไว้กับคนแปลกหน้าเป็นสัปดาห์ๆ

เลสลี่ให้การว่าเธอเคยเจอพ่อเพียงครั้งเดียวเมื่อเธออายุประมาณ 5 ขวบ เธอไม่เคยได้รับการติดต่อจากพ่อของเธอ เธอเข้าใจว่าพ่อของเธอคงอยู่ในคุกในเม็กซิโก

ผู้พิพากษาศาลเด็กกล่าวว่า เลสลี่ทำผิดกฎหมาย เธอถูกจับเพราะทำผิดกฎหมาย ถ้าศาลอนุมัติให้ SIJ สถานภาพแก่เธอ เพื่อเธอจะได้ขอรับประโยชน์ด้านอิมมิเกรชั่น ก็จะเป็นการส่งเสริมให้คนทำความผิด

ทนายของเลสลี่ได้แย้งว่า คนที่จะขอสถานภาพ SIJ จะต้องแสดงหลักฐานว่าตนถูกทอดทิ้งหรือถูกทำร้าย และจะไม่ปลอดภัยที่จะส่งเด็กกลับไปอยู่กับพ่อแม่ของตน และศาลเด็กควรตัดสินความโดยเน้นประโยชน์ของเด็ก และปกป้องเด็ก

แต่ผู้พิพากษาศาลเด็กไม่เห็นด้วย และปฏิเสธมิยอมอนุมัติสถานภาพ SIJ ให้แก่เลสลี่ ผู้พิพากษากล่าวว่า เลสลี่ทำความผิดในคดีลักขโมย 3 กระทง เธอเป็นคนไม่น่าเชื่อถือ  ดังนั้นศาลจึงไม่เชื่อคำให้การที่ว่าเธอถูกทอดทิ้งและถูกทำร้าย เธออยู่ในอเมริกาแต่ไม่ยอมไปโรงเรียน ถ้าเธออยู่ในอเมริกาต่อไป เธอก็จะไปปล้นจี้คนอื่นอีก ผู้พิพากษาจึงสั่งปฏิเสธมิให้สถานภาพ SIJ

ทนายของเลสลี่ได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์พิจารณาคดี และลงความเห็นว่า ศาลเด็กมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องประโยชน์ของเด็ก กฎหมาย SIJ ได้ออกบังคับเพื่อปกป้องเด็กจากการถูกทอดทิ้งและถูกทำร้าย กฎหมาย SIJ ระบุเงื่อนไขคือ 1) เด็กจะต้องมีอายุต่ำกว่า 21 ปี 2) เด็กไม่ได้แต่งงาน 3) ได้ขึ้นอยู่กับศาลเด็ก 4) จะไม่เป้นผลดีต่อเด็กที่จะส่งเด็กกลับประเทศของตน หรือกลับไปอยู่กับพ่อแม่ของตน

คดีของเลสลี่ เธอมีคุณสมบัติเข้าข่ายเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมด ดังนั้นเธอสมควรได้รับสถานภาพ SIJ ศาลอุทธรณ์จึงได้กลับคำตัดสินของศาลเด็ก และอนุมัติให้สถานภาพ SIJ แก่เลสลี่เพื่อให้เธอสามารถขอรับใบเขียวได้

จรินทร ทานัชฌาสัย

Check Also

หนี้ภาษีกับการทำล้มละลาย

คนที่มีปัญหาหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง เป็นหนี้บัตรเครดิต หรือเป็นหนี้ภาษีรัฐบาล และไม่สามารถจ่ายชำระหนี้สิน ควรพิจารณาทำล้มละลายเพื่อลบล้างหนี้สินดังกล่าว การทำล้มละลายโดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือชาพเตอร์ 7 และชาพเตอร์ 13 ชาพเตอร์ 7 เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีทรัพย์สินมากมายและไม่มีรายได้สูงมาก ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *