Monday , November 18 2019
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น / ตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย

ตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย

คำถาม   ดิฉันมีหนี้สินมากจนจ่ายไม่ไหว เจ้าหนี้โทรศัพท์มาทวงหนี้วันละหลายๆ หน และส่งจดหมายข่มขู่ว่าจะเอาดิฉันขึ้นศาล ถ้าดิฉันไม่จ่ายเงินให้เขา ดิฉันควรจะทำอย่างไร

คำตอบ  การทำล้มละลายอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เพราะคุณสามารถลบล้างหนี้สินของคุณให้หมดไปได้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้ค่ารักษาพยาบาล หนี้ที่เกิดจากการผิดสัญญา หรือหนี้ที่เกิดจากความเลินเล่อของคุณ

ตัวอย่าง คุณไปออกรถใหม่ราคา $30,000 คุณได้เซ็นต์สัญญาเงินกู้ ต่อมาเปลี่ยนใจ แล้วเอารถไปคืนบริษัท บริษัทไม่ยอมยกเลิกสัญญาเงินกู้ของคุณ บริษัทเอารถไปขายได้เงินแค่ $10,000 บริษัทจะตามทวงหนี้จากคุณอีก $20,000 หนี้ที่เกิดจากการผิดสัญญาดังกล่าวสามารถถูกลบล้างได้จากการทำล้มละลาย

ตัวอย่าง คุณขับรถไปชนกับคนอื่น ทำให้รถเขาเสียหาย และบาดเจ็บ คุณถูกฟ้องเป็นเงิน 200,000 บริษัทประกันภัยของคุณรับผิดชอบแค่วงเงิน 50,000 หนี้สิน 150,000 ดังกล่าวจะสามารถถูกลบล้างได้จากการทำล้มละลาย

คำถาม   บัตรเครดิตที่ผมเป็นหนี้อยู่ได้ยื่นฟ้องร้องผมที่ศาล ผมควรจะทำอย่างไร

คำตอบ  เมื่อคุณยื่นทำล้มละลายคุณจะได้รับความคุ้มครองจากศาล เจ้าหนี้จะต้องหยุดยั้งการบังคับหนี้ เจ้าหนี้จะไม่สามารถโทรศัพท์หาคุณ ไม่สามารถส่งจดหมายมาทวงหนี้ และคดีที่ฟ้องคุณในศาลก็จะต้องถูกยับยั้ง

คำถาม   ผมตกงานและไม่ได้จ่ายค่าผ่อนบ้านมาหลายเดือน เจ้าหนี้เงินกู้บ้านได้ส่งจดหมายมาว่าจะดำเนินการยึดบ้าน (Foreclosure) ผมควรจะทำอย่างไร

คำตอบ  การทำล้มละลายสามารถช่วยให้คุณเก็บรักษาบ้านไว้ได้โดยไม่ถูกเจ้าหนี้ยึดขายทอดตลาด โดยคุณสามารถผ่อนจ่ายจำนวนที่ติดค้างเป็นรายเดือน เป็นเวลา 3-5 ปี

คำถาม   การทำล้มละลายมีกี่ประเภท

คำตอบ กฎหมายล้มละลายแบ่งไว้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ ชาพเตอร์ 7, ชาพเตอร์ 9 (สำหรับหน่วยงานของรัฐบาล) ชาพเตอร์ 11 (สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่) ชาพเตอร์ 12 (สำหรับครอบครัวกสิกร) และชาพเตอร์ 13

ชาพเตอร์ 7  เป็นประเภทที่คนทำกันมากที่สุด เพราะสามารถทำได้ง่าย รวดเร็ว และไม่แพง Exemptions คือจำนวนทรัพย์สินที่ลูกหนี้สามารถเก็บรักษาไว้ได้ ลูกหนี้สามารถเก็บบ้าน, รถยนต์, เฟอร์นิเจอร์, ของใช้ในบ้าน, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า และเงินเกษียณบำนาญ เช่น 401K และ IRA

ในกรณีที่ลูกหนี้มีทรัพย์สินมากเกินกว่าวงเงิน Exemptions ที่กฎหมายระบุไว้ ถ้าลูกหนี้ยื่นทำล้มละลายชาพเตอร์ 7 ทรัสตีซึ่งเป็นบุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้พิจารณาการเงินและทรัพย์สินหนี้สินของลูกหนี้ทรัสตีสามารถนำทรัพย์สินส่วนที่เกินกว่าจำนวนที่ได้รับยกเว้นออกขายเพื่อนำเงินมาจ่ายชำระเจ้าหนี้ได้

ชาพเตอร์ 13  เหมาะสำหรับคนที่ติดค้างเงินกู้ค่าบ้าน และต้องการหลีกเลี่ยงการถูกยึดบ้าน เพราะกฎหมายจะให้โอกาสคนเหล่านี้สามารถผ่อนจ่ายจำนวนที่ติดค้างเป็นเวลา 3 ปี หรือ 5 ปี

ข้อดีอีกประการหนึ่งของชาพเตอร์ 13 คือ หนี้สินที่อาจจะไม่ถูกลบล้างจากชาพเตอร์ เช่น หนี้สินที่เกิดจากการฉ้อโกง หรือการยักยอกเงิน จะสามารถถูกลบล้างได้ด้วยชาพเตอร์ 13

คำถาม   มีกรณีใดบ้างที่ศาลล้มละลายอาจจะปฏิเสธมิให้ลูกหนี้ลบล้างหนี้สิน

คำตอบ  กฎหมายระบุว่าศาลล้มละลายอาจจะปฏิเสธมิให้ลูกหนี้ลบล้าง หนี้สินในกรณีดังต่อไปนี้

1.ลูกหนี้ให้ข้อมูลเท็จเมื่อยื่นแบบฟอร์มต่อศาลล้มละลาย

2.ลูกหนี้ให้การเท็จ เมื่อตอบคำถามของทรัสตี

3.ลูกหนี้โอนทรัพย์สินของตนให้คนอื่นโดยมีเจตนาหลบซ่อนทรัพย์สินของตนภายใน 1 ปี ก่อนที่จะยื่นทำล้มละลาย

4.ลูกหนี้ไม่ยอมให้ความร่วมมือต่อทรัสตี เมื่อทรัสตีขอเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติม

5.ลูกหนี้เคยได้รับการลบล้างหนี้สินมาแล้วภายในเวลาไม่ถึง 8 ปี

คำถาม   หนี้สินอะไรบ้างที่ไม่สามารถถูกลบล้างจากการทำล้มละลาย

คำตอบ  หนี้สินที่อาจจะไม่ถูกลบล้างจากการทำล้มละลาย ได้แก่

1.หนี้สินที่เกิดจากการฉ้อโกง, การยักยอกเงิน

2.หนี้สินที่เกิดจากเจตนาร้าย เช่นทำร้ายบุคคลอื่น

3.หนี้สินค่าเลี้ยงดูบุตรและภรรยา (สามี)

4.หนี้สินที่เกิดจากการฆ่าคนตาย

5.หนี้สินที่เกิดจากการขับรถเมามาย แล้วทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ

6.หนี้สินค่าภาษีของรัฐบาลบางประเภท

7.หนี้สินเงินกู้เพื่อการศึกษา (student loans) ที่รัฐบาลค้ำประกัน

โดย…จรินทร ทานัชฌาสัย

 

Check Also

การขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (Public Charge)

ในอดีตคนที่ยื่นทำใบเขียวให้แก่ญาติพี่น้องของตน จะต้องเซ็นต์ค้ำประกัน (Affidavit of support) เพื่อรับรองต่อรัฐบาลว่าญาติของตนที่จะรับใบเขียวจะไม่เป็นภาระของรัฐบาล คนที่เป็นคนยื่นเรื่องจะต้องแสดงหลักฐานรายได้หรือทรัพย์สินของตน ถ้าคนที่ยื่นเรื่องไม่มีรายได้พอเพียงและไม่มีทรัพย์สินก็นสามารถหาคนอื่นที่มีรายได้ หรือมีทรัพย์สินมาช่วยค้ำประกันให้ด้วยได้ รัฐบาลสามารถปฏิเสธมิให้ใบเขียวแก่คนต่างชาติ ถ้าเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าคนต่างชาตินั้นจะมาเป็นภาระของรัฐบาลในอนาคต คือจะต้องมาขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือต้องให้รัฐบาลและสังคมส่วนรวมออกค่ารักษาพยาบาลเป็นระยะยาวในอนาคต คนต่างชาติอาจหมดสิทธิรับใบเขียว ถ้าจะเข้ามาขอรับประโยชน์ตามโครงการต่อไปนี้ในอนาคต ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *