Monday , June 1 2020
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น / ตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย

ตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย

คำถาม   ดิฉันมีหนี้สินมากจนจ่ายไม่ไหว เจ้าหนี้โทรศัพท์มาทวงหนี้วันละหลายๆ หน และส่งจดหมายข่มขู่ว่าจะเอาดิฉันขึ้นศาล ถ้าดิฉันไม่จ่ายเงินให้เขา ดิฉันควรจะทำอย่างไร

คำตอบ  การทำล้มละลายอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เพราะคุณสามารถลบล้างหนี้สินของคุณให้หมดไปได้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้ค่ารักษาพยาบาล หนี้ที่เกิดจากการผิดสัญญา หรือหนี้ที่เกิดจากความเลินเล่อของคุณ

ตัวอย่าง คุณไปออกรถใหม่ราคา $30,000 คุณได้เซ็นต์สัญญาเงินกู้ ต่อมาเปลี่ยนใจ แล้วเอารถไปคืนบริษัท บริษัทไม่ยอมยกเลิกสัญญาเงินกู้ของคุณ บริษัทเอารถไปขายได้เงินแค่ $10,000 บริษัทจะตามทวงหนี้จากคุณอีก $20,000 หนี้ที่เกิดจากการผิดสัญญาดังกล่าวสามารถถูกลบล้างได้จากการทำล้มละลาย

ตัวอย่าง คุณขับรถไปชนกับคนอื่น ทำให้รถเขาเสียหาย และบาดเจ็บ คุณถูกฟ้องเป็นเงิน 200,000 บริษัทประกันภัยของคุณรับผิดชอบแค่วงเงิน 50,000 หนี้สิน 150,000 ดังกล่าวจะสามารถถูกลบล้างได้จากการทำล้มละลาย

คำถาม   บัตรเครดิตที่ผมเป็นหนี้อยู่ได้ยื่นฟ้องร้องผมที่ศาล ผมควรจะทำอย่างไร

คำตอบ  เมื่อคุณยื่นทำล้มละลายคุณจะได้รับความคุ้มครองจากศาล เจ้าหนี้จะต้องหยุดยั้งการบังคับหนี้ เจ้าหนี้จะไม่สามารถโทรศัพท์หาคุณ ไม่สามารถส่งจดหมายมาทวงหนี้ และคดีที่ฟ้องคุณในศาลก็จะต้องถูกยับยั้ง

คำถาม   ผมตกงานและไม่ได้จ่ายค่าผ่อนบ้านมาหลายเดือน เจ้าหนี้เงินกู้บ้านได้ส่งจดหมายมาว่าจะดำเนินการยึดบ้าน (Foreclosure) ผมควรจะทำอย่างไร

คำตอบ  การทำล้มละลายสามารถช่วยให้คุณเก็บรักษาบ้านไว้ได้โดยไม่ถูกเจ้าหนี้ยึดขายทอดตลาด โดยคุณสามารถผ่อนจ่ายจำนวนที่ติดค้างเป็นรายเดือน เป็นเวลา 3-5 ปี

คำถาม   การทำล้มละลายมีกี่ประเภท

คำตอบ กฎหมายล้มละลายแบ่งไว้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ ชาพเตอร์ 7, ชาพเตอร์ 9 (สำหรับหน่วยงานของรัฐบาล) ชาพเตอร์ 11 (สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่) ชาพเตอร์ 12 (สำหรับครอบครัวกสิกร) และชาพเตอร์ 13

ชาพเตอร์ 7  เป็นประเภทที่คนทำกันมากที่สุด เพราะสามารถทำได้ง่าย รวดเร็ว และไม่แพง Exemptions คือจำนวนทรัพย์สินที่ลูกหนี้สามารถเก็บรักษาไว้ได้ ลูกหนี้สามารถเก็บบ้าน, รถยนต์, เฟอร์นิเจอร์, ของใช้ในบ้าน, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า และเงินเกษียณบำนาญ เช่น 401K และ IRA

ในกรณีที่ลูกหนี้มีทรัพย์สินมากเกินกว่าวงเงิน Exemptions ที่กฎหมายระบุไว้ ถ้าลูกหนี้ยื่นทำล้มละลายชาพเตอร์ 7 ทรัสตีซึ่งเป็นบุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้พิจารณาการเงินและทรัพย์สินหนี้สินของลูกหนี้ทรัสตีสามารถนำทรัพย์สินส่วนที่เกินกว่าจำนวนที่ได้รับยกเว้นออกขายเพื่อนำเงินมาจ่ายชำระเจ้าหนี้ได้

ชาพเตอร์ 13  เหมาะสำหรับคนที่ติดค้างเงินกู้ค่าบ้าน และต้องการหลีกเลี่ยงการถูกยึดบ้าน เพราะกฎหมายจะให้โอกาสคนเหล่านี้สามารถผ่อนจ่ายจำนวนที่ติดค้างเป็นเวลา 3 ปี หรือ 5 ปี

ข้อดีอีกประการหนึ่งของชาพเตอร์ 13 คือ หนี้สินที่อาจจะไม่ถูกลบล้างจากชาพเตอร์ เช่น หนี้สินที่เกิดจากการฉ้อโกง หรือการยักยอกเงิน จะสามารถถูกลบล้างได้ด้วยชาพเตอร์ 13

คำถาม   มีกรณีใดบ้างที่ศาลล้มละลายอาจจะปฏิเสธมิให้ลูกหนี้ลบล้างหนี้สิน

คำตอบ  กฎหมายระบุว่าศาลล้มละลายอาจจะปฏิเสธมิให้ลูกหนี้ลบล้าง หนี้สินในกรณีดังต่อไปนี้

1.ลูกหนี้ให้ข้อมูลเท็จเมื่อยื่นแบบฟอร์มต่อศาลล้มละลาย

2.ลูกหนี้ให้การเท็จ เมื่อตอบคำถามของทรัสตี

3.ลูกหนี้โอนทรัพย์สินของตนให้คนอื่นโดยมีเจตนาหลบซ่อนทรัพย์สินของตนภายใน 1 ปี ก่อนที่จะยื่นทำล้มละลาย

4.ลูกหนี้ไม่ยอมให้ความร่วมมือต่อทรัสตี เมื่อทรัสตีขอเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติม

5.ลูกหนี้เคยได้รับการลบล้างหนี้สินมาแล้วภายในเวลาไม่ถึง 8 ปี

คำถาม   หนี้สินอะไรบ้างที่ไม่สามารถถูกลบล้างจากการทำล้มละลาย

คำตอบ  หนี้สินที่อาจจะไม่ถูกลบล้างจากการทำล้มละลาย ได้แก่

1.หนี้สินที่เกิดจากการฉ้อโกง, การยักยอกเงิน

2.หนี้สินที่เกิดจากเจตนาร้าย เช่นทำร้ายบุคคลอื่น

3.หนี้สินค่าเลี้ยงดูบุตรและภรรยา (สามี)

4.หนี้สินที่เกิดจากการฆ่าคนตาย

5.หนี้สินที่เกิดจากการขับรถเมามาย แล้วทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ

6.หนี้สินค่าภาษีของรัฐบาลบางประเภท

7.หนี้สินเงินกู้เพื่อการศึกษา (student loans) ที่รัฐบาลค้ำประกัน

โดย…จรินทร ทานัชฌาสัย

 

Check Also

หมอรักษาคนไข้โควิดถูกปฏิเสธใบเขียว

ที่เมืองนิวยอร์คหมอที่รักษาคนไข้ที่ป่วยจากโควิด-19 ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเมืองนิวยอร์ค ถูกอิมมิเกรชั่นปฏิเสธใบเขียว หมอจูเลียกล่าวว่า เธอเอาชีวิตของเธอเข้าเสี่ยงต่อโรคร้ายนี้ทุกๆ วัน เพื่อช่วยชีวิตคนไข้ เธอรู้สึกเหมือนเธอถูกตบหน้าเมื่อรัฐบาลอเมริกันมิได้เล็งเห็นคุณค่าของเธอ หมอจูเลียมาจากประเทศแคนาดาและได้อาศัยอยู่ในอเมริกาเป็นเวลา 13 ปี จบการศึกษาและฝึกงานด้านแพทย์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไอโอวาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เธอได้ทำงานที่แผนกแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *