Monday , August 10 2020

ใบเขียวจากการแต่งงาน

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย..

บ่อยครั้งที่ผู้เขียนได้รับโทรศัพท์จากคนที่แต่งงานกับคนอเมริกันและได้ใบ เขียวชั่วคราว 2 ปี แต่มีปัญหากับสามีหรือ ภรรยาของตนและต้องการทราบว่าตนมีทางออกอย่างไรบ้าง

การแต่งงานกับคนอเมริกันเป็นวิธีที่ช่วยให้คนต่างชาติสามารถได้รับใบเขียว ได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด หลังจากการ แต่งงานก็สามารถยื่นขอใบเขียวได้เลย ในปัจจุบันคนที่แต่งงานกับคนอเมริกันมักจะได้รับใบเขียวภายในเวลา 6-8 เดือน

ในปี 1986 รัฐบาลได้ออกกฎหมายเพื่อป้องกันการแต่งงานปลอมเรียกว่า The Immigration Marriage Fraud Amenements of 1986 (IMFA) โดยกำหนดเงื่อนไขพิเศษสำหรับใบเขียวของคนที่แต่งงานกับคนอเมริกัน

เนื่องจากใบเขียวจากการแต่งงานสามารถได้ง่ายและรวดเร็ว ในอดีตมีคนต่างชาติที่แต่งงานปลอมเพื่อขอใบเขียวเมื่อ ได้ใบเขียวแล้วก็หย่า รัฐบาลได้พยายามตรวจจับคนที่แต่งงานปลอม แต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ได้ใบเขียวจากการแต่งงาน ปลอม IMFA จึงได้ถูกนำออกใช้เพื่อกำหนดเงื่อนไขสำหรับใบเขียวจากการแต่งงาน

ในการขอใบเขียวจากการแต่งงานนั้น การแต่งงานนั้นจะต้องเกิดจากความรักจริง มิใช่เพื่อต้องการใบเขียวเพียงอย่าง เดียว ตามกฎหมาย IMFA ถ้าคุณแต่งงานยังไม่ครบ 2 ปี ณ วันที่คุณได้รับใบเขียว ใบเขียวที่ได้รับจะเป็นใบเขียวที่มีเงื่อนไข ซึ่งจะมีอายุเพียง 2 ปี

ตัวอย่างเช่น คุณสมรแต่งงานกับสามีที่เป็นอเมริกันเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2005 หลังจากนั้นก็ได้ยื่นขอใบเขียว คุณสมร กับสามีได้ไปสัมภาษณ์ใบเขียวในวันที่ 12 กันยายน 2005 และได้รับอนุมัติใบเขียวในวันนั้น คุณสมรจะได้รับใบเขียว 2 ปี ซึ่งออกให้วันที่ 12 กันยายน 2005 และจะหมดอายุในวันที่ 11 กันยายน 2007

การยื่นเรื่องลบล้างเงื่อนไขเพื่อขอใบเขียวถาวร (Remove Condition)

ภายใน 90 วัน ก่อนที่ใบเขียว 2 ปีจะหมดอายุลงคนต่างชาติและคู่สมรสที่เป็นอเมริกันจะต้องยื่นเรื่องร่วมกัน เพื่อลบล้าง เงื่อนและขอใบเขียวถาวร โดยแสดงหลักฐานว่าแต่งงานจริง เป็นสามีภรรยาอยู่บ้านเดียว และมีหลักฐานการเงินร่วมกัน เช่น ซื้อบ้านหรือรถยนต์ร่วมกัน ยื่นเสียภาษีร่วม เปิดบัญชีธนาคารร่วมกัน ประกันภัยรถยนต์, สุขภาพ และชีวิตร่วมกัน รูปถ่ายร่วมกัน มีบุตรร่วมกัน เป็นต้น เมื่ออิมมิเกรชั่นอนุมัติ คนต่างชาติจะได้รับใบเขียวถาวร

ตัวอย่าง จากตัวอย่าง ข้างต้น ในระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2007 จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2007 คุณสมรและสามีควร จะยื่นเรื่องลบล้างเงื่อนไขเพื่อขอใบเขียวถาวร

ถ้าคุณสมรมิได้ยื่นเรื่องลบล้างเงื่อนไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว และปล่อยให้ใบเขียวหมดอายุลงไป สถานภาพและ สิทธิของคุณสมรจะหมดสิ้นลงโดยอัตโนมัติ คุณสมรอาจจะถูกอิมมิเกรชั่นดำเนินการเนรเทศ ถ้าคุณสมรยังแต่งงานอยู่กับสามีก็ ยังสามารถยื่นขอรับใบเขียวได้ใหม่โดยเริ่มตั้งแต่แรกใหม่

กรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต

ถ้าคู่สมรสที่เป็นอเมริกันเสียชีวิตลงก่อนที่จะได้ยื่นเรื่องลบล้างเงื่อนไข ร่วมกัน คนต่างชาติสามารถยื่นคำร้องได้ด้วย ตนเองโดยแสดงหลักฐานว่าได้แต่งงานอย่างแท้จริง และแนบใบมรณะบัตรในกรณีนี้คนต่างชาติสามารถยื่นคำร้องหลังจาก การเสียชีวิตของคู่สมรสได้เลย โดยไม่ต้องรอยื่นภายใน 90 วันก่อนที่ใบเขียวชั่วคราวจะหมดอายุ

กรณีที่ชีวิตสมรสล้มเหลว

ถ้าคู่สมรสเกิดแยกทางกันหรือหย่าร้างกัน คนต่างชาติก็สามารถยื่นขอใบเขียวถาวรได้ด้วยตนเอง โดยแนบใบหย่า พร้อมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าตนได้แต่งงานด้วยความรักจริง แต่ชีวิตสมรสล้มเหลวและหลักฐานที่แสดงว่าตนไม่ได้ใบเขียว ถาวรแล้วจะต้องยากลำบากมาก (extreme hardship)

ถ้าใบเขียวชั่วคราวกำลังจะหมดอายุ แต่ใบหย่ายังไม่เสร็จสิ้น คนต่างชาติก็ควรจะยื่นคำร้องตามกำหนดเวลาก่อนที่ใบ เขียวจะหมดอายุ แนบเอกสารดังกล่าวข้างต้นยกเว้นใบหย่า

กรณีที่ถูกข่มเหง

ถ้าคนต่างชาติถูกคู่สมรสที่เป็นอเมริกันกดขี่ข่มเหงหรือทำร้ายร่างกายหรือ จิตใจ คนต่างชาติก็สามารถยื่นขอลบล้าง เงื่อนไขและขอใบเขียวถาวรได้ด้วยตนเอง โดยแสดงหลักฐานว่าตนได้แต่งงานจริงด้วยความรัก แต่ถูกสามีหรือภรรยาที่เป็น อเมริกันทำร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรง เช่น กักขังมิให้ออกจากบ้านทำร้ายร่างกาย หรือข่มขื่นทางเพศ เป็นต้น ใน กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องมีใบหย่า แต่ต้องแสดงให้เห็นว่าตนถูกคู่สมรสทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ เช่น รายงานจากตำรวจพร้อมภาพ ถ่ายว่าตนถูกทำร้ายร่างกาย รายงานจากโรงพยาบาลถึงอาการบาดเจ็บ รายงานจากจิตแพทย์ที่วิเคราะห์ว่าถูกข่มเหงด้าน จิตใจอย่างรุนแรง รวมทั้งจดหมายจากพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าว

ผู้ที่ได้ใบเขียว 2 ปีที่มีเงื่อนไขจากการแต่งงานดังกล่าว ภายในเวลา 90 วัน ก่อนที่ใบเขียวจะหมดอายุลง จะต้องยื่นขอ ใบเขียวถาวรไม่ว่าจะเป็นการยื่นร่วมกันกับคู่สมรส หรือยื่นด้วยตนเองเนื่องจากการหย่าร้าง, การถูกทำทารุณ หรือจากการ ที่คู่สมรสเสียชีวิตลง มิฉะนั้นจะถือว่าสถานภาพสิ้นสุดลงและจะถูกดำเนินการเนรเทศออกจากอเมริกาอีก ด้วย

Check Also

คนที่มีหนี้สินสามารถลบล้างหนี้สินได้ด้วยการทำล้มละลาย

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ธุรกิจร้านอาหาร, บาร์, โรงยิม, ร้านเสริมสวย, ร้านนวด และธุรกิจอื่นๆ อีกจำนวนมากต้องปิดธุรกิจเป็นเวลาหลายเดือน มีคนจำนวนมากตกงานและขาดรายได้ ทำให้ต้องขอรับเงินตกงานจากรัฐบาล ในขณะที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเพิ่มแก่คนตกงานเป็นเงิน $600 ต่อสัปดาห์ คนตกงานจึงมีเงินพอใช้จ่ายได้ ...