Friday , August 14 2020
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น / คนที่ทำความผิดในคดีอาญาจะไม่สามารถขอใบเขียวหรือวีซ่าให้แก่ญาติของตน

คนที่ทำความผิดในคดีอาญาจะไม่สามารถขอใบเขียวหรือวีซ่าให้แก่ญาติของตน

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย..

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2006 กฎหมาย Adam Walsh child Protection and Safety Act of 2006 (Adam Walsh Act) ได้ถูกนำออกบังคับใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มิให้ตกเป็นเหยื่อของพวกอาชญากรทาง เพศ

กฎหมายดังกล่าวมีข้อบังคับด้านอิมมิเกรชั่น ซึ่งมีความสำคัญคือคนที่ทำความผิดทางเพศต่อเด็ก จะไม่สามารถยื่นขอ ใบเขียวให้แก่ญาติพี่น้องของตน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้คนที่ทำความผิดทางเพศต่อเด็ก มีโอกาสที่จะกระทำผิด ทางเพศต่อคนต่างชาติที่ตนยื่นขอใบเขียวให้

ตัวอย่างเช่น นายดำยื่นขอใบเขียวให้แก่ภรรยาซึ่งมีลูกติดอายุ 9 ขวบ สมมติว่านายดำเป็นโรคจิตชอบกระทำชำเราเด็ก สองแม่ลูกต้องมาอาศัยอยู่กับนายดำ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นายดำกระทำชำเราลูกเลี้ยงของตน

กฎหมายได้ระบุว่าคนที่เคยทำความผิดทางเพศต่อเด็กดังต่อไปนี้ จะไม่สามารถยื่นขอใบเขียวให้แก่ญาติของตน

– ลักพาตัว Kidnapping
– กักขังหน่วงเหนี่ยว False imprisonment
– ล่อลวงให้เด็กปฏิบัติการร่วมเพศกับตน
– ให้เด็กกระทำการทางเพศให้ตนดู
– บังคับให้เด็กขายตัว
– แอบถ่ายวีดีโอดูเด็ก
– เป็นเจ้าของ ผลิต, หรือจำหน่าย ภาพยนตร์อนาจารของเด็ก (child pornography)
– การใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อกระทำผิดทางเพศกับเด็ก
– การกระทำอื่นใดที่ล่วงเกินทางเพศต่อเด็ก

กฎหมาย Adam Walsh Act นี้จะใช้บังคับกับคำร้องขอใบเขียวที่ยังคงค้างอยู่ (Pending) และกับคำร้องที่ยื่นหลัง จากวันที่ 27 กรกฎาคม 2006 ถ้าผู้ยื่น (Petitioner) เคยถูกศาลตัดสินว่ากระทำผิดทางเพศดังกล่าวข้างต้น เขาจะไม่สามารถ ขอใบเขียวให้แก่ญาติของตน โดยมีข้อยกเว้นว่าคำร้องอาจจะได้รับการพิจารณาอนุมัติถ้าบุคคลนั้นได้แสดง หลักฐานจากศาล และรายงานจากตำรวจ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานว่าตนได้รับการบำบัดรักษาหายขาดแล้ว และหลักฐานที่รับรองว่าผู้ที่จะได้รับ ใบเขียว จะไม่เป็นอันตรายจากการกระทำของตน รัฐบาลจะพิจารณาให้การยกเว้นหรือไม่เป็นรายๆ ไป

นอกจากนั้นรัฐบาลยังได้นำออกบังคับใช้กฎหมายเรียกว่า the International Marriage Broker Regulation(IMBRA) โดยกำหนดว่า คนอเมริกันที่ยื่นขอวีซ่คู่หมั้นให้กับแฟนที่เป็นคนต่างชาติ (K-1) หรือคู่สมรสของตนที่เป็นคนต่างชาติ (K-3) จะต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวกับการทำความผิดของตนในคดีดังต่อไปนี้

– การทำร้ายทุบตีคนในครอบครัว (Domestice Violence)
– การทำร้ายทางเพศ หรือข่มขืนผู้อื่น
– การกระทำผิดต่อเด็กหรือละเลยเด็ก (child abuse)
– การกระทำผิดต่อผู้สูงอายุ (elder abuse)
– การแอบซุ่มติดตาม (stalking)
– การฆาตรกรรม, ข่มขืน, ทรมาน, การค้าทาส
– การลักพาตัว, การกักขังผู้อื่น
– การกระทำผิดด้านยาเสพติด
– การกระทำผิดที่เกิดจากการดื่มเหล้า

ถ้าผู้ยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นให้แก่แฟนหรือคู่สมรสที่เป็นคนต่างชาติได้เคย กระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น เขาจะต้องแสดง หลักฐานจากศาลและรายงานจากตำรวจ ทางสถานทูตจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่คู่หมั้นหรือคู่สมรสคนต่างชาติใน ขณะที่ ทำการสัมภาษณ์ และทางสถานทูตจะพิจารณาว่าจะออกวีซ่าคู่หมั้นให้หรือไม่อนุมัติวีซ่าให้แก่ คนต่างชาติก็ได้

นอกจากนั้นกฎหมายยังได้จำกัดจำนวนของคำร้องสำหรับวีซ่าคู่หมั้นที่คน อเมริกันจะสามารถยื่นให้คนต่างชาติถ้าผู้ยื่น (Petitioner) ได้เคยยื่นคำร้องวีซ่าคู่หมั้นอย่างน้อย 2ครั้งมาก่อน หรือเคยได้รับอนุมัติวีซ่าคู่หมั้นมาก่อน ภายในเวลา 2 ปีที่ ผ่านมา ในกรณีดังกล่าวนี้ผู้ยื่นจะต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ (waiver)

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลจะพิจารณาประวัติของผู้ที่ยื่นคำร้อง (Petitioner) ที่ขอใบเขียวหรือวีซ่าคู่หมั้นให้แก่คน ต่างชาติ ในอดีตที่ผ่านมา รัฐบาลจะพิจารณาเฉพาะประวัติของคนต่างชาติที่จะรับใบเขียวหรือรับวีซ่าเท่า นั้น

Adam Walsh เป็นโฆษกของรายการ America Most Wanted ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตามจับผู้ร้ายที่หลบหนีซ่อนตัว หลังจากที่ลูกชายของเขาได้ถูกลักพาตัว ถูกกระทำชำเรา และถูกฆ่าทิ้ง เขาได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อตามจับกุมผู้ร้าย และปกป้อง เด็กและผู้หญิงมิได้ตกเป็นเหยื่อของพวกบ้ากาม เขาได้ผลักดันให้สภาออกกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้

Check Also

โควิดทำให้ธุรกิจล้มละลาย

จากการระบาดของโรคโควิดทำให้ธุรกิจจำนวนมากถูกปิด ธุรกิจเหล่านี้ขาดรายได้ แต่มีรายจ่ายค่าเช่า และค่าโสหุ้ยต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายอยู่คนที่ประกอบธุรกิจจำนวนมากต้องประสบปัญหาการเงิน คนที่ทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว (sole proprietorship) หรือจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบของบริษัท, ห้างหุ้นส่วน หรือ LLC ก็ตาม เมื่อธุรกิจต้องการเงินทุนและกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือใช้บัตรเครดิตของธุรกิจ เจ้าของธุรกิจมักจะต้องเซ็นต์เอกสารว่าตนจะต้องรับผิดโอนหนี้สินเป็นการส่วนตัวด้วยเสมอ ...