Wednesday , August 12 2020
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น / ตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย

ตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย..

ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะมีคนเป็นจำนวนมากที่ต้องอาศัยการทำล้ม ละลาย เพื่อลบล้างหนี้สินและเริ่มต้น ชีวิตใหม่

ปัญหาที่คนจำนวนมากประสบในปัจจุบันคือ รายจ่ายมากกว่ารายได้ ทำให้ต้องดึงเงินจากบัตรเครดิตมาใช้ บริษัทบัตร เครดิตมักจะเพิ่มวงเงินเครดิตให้แก่ลูกหนี้โดยมิได้พิจารณาสถานการณ์ด้านการ เงินของลูกหนี้ มีลูกหนี้จำนวนมากดึงเงินจาก บัตรเครดิตใบหนึ่งเพื่อจ่ายชำระให้บัตรเครดิตอีกสบหนึ่ง เมื่อลูกหนี้จ่ายเงินช้าบริษัทบัตรเครดิตก็ขึ้นดอกเบี้ยจนลูกหนี้จ่ายไม่ ไหว เมื่อวงเงินเครดิตเต็มหมดลูกหนี้ก็ต้องทำล้มละลาย

บางคนมีบ้านแต่ไม่สามารถผ่อนชำระค่าบ้าน ในขณะเดียวกันราคาบ้านก็ตกต่ำ และหาคนซื้อไม่ได้ ทางออกของคน เหล่านี้ก็คือ การทำล้มละลาย

1. ถ้าทำล้มละลายแล้ว จะสามารถเก็บบ้าน, รถ และร้านอาหารไว้ได้หรือไม่

มีคนเป็นจำนวนมากที่เข้าใจผิดคิดว่า ถ้าทำล้มละลายแล้วตนจนสูญเสียทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ ความเป็นจริงก็คือ กฎหมายจะอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถเก็บทรัพย์สินที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ในแต่ละรัฐจำนวนทรัพย์สินที่ให้ยกเว้นจะแตกต่าง กันไป ในแคลิฟอร์เนียลูกหนี้สามารถเก็บบ้านที่มี equity (คือ ราคาบ้านหักด้วยเงินกู้) ได้เป็นจำวน $50,000 สำหรับคนโสด หรือ $75,000 สำหรับคู่สมรส ดังนั้นถ้าบ้านของคุณมิได้มี equity มากเกินกว่าที่กำหนดไว้คุณก็สามารถเก็บบ้านไว้ได้ คุณ สามารถเก็บรถยนต์ที่ราคาไม่แพงมาก สามารถเก็บร้านอาหารถ้าอุปกรณ์ของใช้ในร้านมีราคาไม่มากนัก ส่วนเงินเกษียณ บำนาญนั้นกฎหมายแคลิฟอร์เนียให้ยกเว้นโดยไม่จำกัดจำนวน

โดยทั่วไปลูกหนี้ส่วนใหญ่ที่มิได้มีทรัพย์สินมากมายหรือมีรายได้สูง สามารถลบล้างหนี้สินโดยทำชาพเตอร์ 7 คือไม่ต้อง จ่ายเงินคืนให้แก่เจ้าหนี้ แต่ถ้าคุณมีบ้านหรือรถยนต์ที่ยังค้างชำระอยู่คุณสามารถเก็บทรัพย์สินเหล่า นี้ไว้ได้โดยที่คุณต้องผ่อน จ่ายชำระเงินกู้ดังกล่าว

2. ผมเป็นหนี้ภาษีรัฐบาล ถ้าผมทำล้มละลายแล้วหนี้ภาษีนี้จะถูกลบล้างหมดไปด้วยหรือไม่?

หลังจากการทำล้มละลาย หนี้สินที่ไม่มีหลักประกันส่วนใหญ่เช่นหนี้บัตรเครดิตจะถูกลบล้างหมดไป แต่มีหนี้สินบาง ประเภทที่ไม่สามารถลบล้างถึงแม้จะทำล้มละลายก็ตาม ได้แก่ หนี้ค่าเลี้ยงดูบุตร หรือคู่สมรสเงินกู้เพื่อการศึกษาที่รัฐบาลค้ำ ประกันเงินกู้ หนี้สินที่เกิดจากเจตนาโกง หนี้ล่าปรับของรัฐบาล และหนี้สินที่เกิดจากการทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บจากการขับรถ เมามาย เป็นต้น

หนี้ภาษีรัฐบาลโดยทั่วไปจะไม่สามารถลบล้างจากการทำล้มละลายยกเว้นจะต้องเข้าข่ายตามที่กฎหมายระบุไว้

3. หนี้สินเป็นของผมคนเดียว ถ้าผมทำล้มละลาย ภรรยาของผมจะต้องทำด้วยหรือไม่?

ไม่จำเป็น ถ้าหนี้สินเป็นของคุณเพียงคนเดียว คุณก็สามารถยื่นทำล้มละลายคนเดียวได้ แต่ถ้าภรรยาของคุณมีหนี้สินอื่น ที่ต้องการลบล้างให้หมดไป ก็สามารถยื่นทำล้มละลายด้วยกันโดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว

ถ้าคุณมีหนี้สินที่คุณและภรรยาเป็นหนี้ร่วมกัน ถ้าคุณยื่นทำล้มละลายเพียงคนเดียว เจ้าหนี้ก็จะตามทวงเรียกเก็บเงินจาก ภรรยาของคุณ ในกรณีนี้คุณกับภรรยาก็ควรจะยื่นทำล้มละลายด้วยกัน

4. ผมเคยทำล้มละลายเมื่อสิบปีที่แล้ว ตอนนี้ผมมีหนี้บัตรเครดิตและบิลจากโรงพยาบาลจำนวนมาก ผมจะทำล้มละลายอีกได้หรือไม่?

กฎหมายล้มละลายฉบับใหม่กำหนดว่าคุณจะสามารถทำล้มละลายชาพเตอร์ 7 ได้อีกหลังจาก 8 ปีไปแล้ว ถ้าคุณเคยทำ ล้มละลาย เมื่อ 10 ปีที่แล้ว คุณก็สามารถยื่นทำล้มละลายได้อีก

5. ถ้าทำล้มละลายแล้ว จะสามารถสร้างเครดิตใหม่ได้อีกหรือไม่?

หลังจากการทำล้มละลายแล้ว คุณได้ลบล้างหนี้สินให้หมดไปแล้ว บริษัทต่างๆ มักจะต้องการทำธุรกิจกับคุณ และมัก จะให้เครดิตกับคุณ เพราะคุณไม่มีหนี้สินอื่นที่เป็นภาระ

แต่ถ้าคุณต้องการซื้อบ้างหรือซื้อรถเงินผ่อน คุณก็ควรรจะซื้อก่อนที่จะทำล้มละลาย เพราะถ้าคุรซื้อหลังจากการทำล้ม ละลายแล้ว เจ้าหนี้จะฉวยโอกาสคิดดอกเบี้ยสูงกว่าปกติ

นอกจากนั้นถ้าคุณมีบัตรเครดิตที่ไม่มียอดค้าง คุณก็ไม่จำเป็นต้องแสดงในรายการเจ้าหนี้เมื่อคุณทำล้มละลาย หลังจาก ที่คุณทำล้มละลายแล้ว คุณก็อาจจะสามารถใช้บัตรเครดิตดังกล่าวได้

ผู้ที่มีปัญหาหนี้สินสามารถโทรปรึกษาทนายจรินทรได้ที่ 310-515-2888

Check Also

โควิดทำให้ธุรกิจล้มละลาย

จากการระบาดของโรคโควิดทำให้ธุรกิจจำนวนมากถูกปิด ธุรกิจเหล่านี้ขาดรายได้ แต่มีรายจ่ายค่าเช่า และค่าโสหุ้ยต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายอยู่คนที่ประกอบธุรกิจจำนวนมากต้องประสบปัญหาการเงิน คนที่ทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว (sole proprietorship) หรือจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบของบริษัท, ห้างหุ้นส่วน หรือ LLC ก็ตาม เมื่อธุรกิจต้องการเงินทุนและกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือใช้บัตรเครดิตของธุรกิจ เจ้าของธุรกิจมักจะต้องเซ็นต์เอกสารว่าตนจะต้องรับผิดโอนหนี้สินเป็นการส่วนตัวด้วยเสมอ ...