Saturday , May 30 2020
Home / บทความ / ขอพูดด้วยคน / “คุณกับฉันอาจมี COVID จงคิดระวัง”

“คุณกับฉันอาจมี COVID จงคิดระวัง”

ขอเป็นคนหนึ่งที่ร่วมป้องกันการระบาด COVID-19

คนมักจะคิดว่าการติดเชื้อเป็นเรื่องของคนอื่น มันคงไม่เกิดกับเราและเราคงไม่โชคร้ายเช่นนั้น…อาการของเราไม่เข้าข่าย เราไม่ได้ไปเที่ยวไหนสักหน่อย ไม่กล้าบอกเพื่อนว่าอย่ามาร่วมงานเลย   ไม่กล้าบอกให้เขาไปนอนห้องอื่น   ความเกรงใจและความเชื่อมั่น ทำให้ เชื้อโรคที่แฝงตัว แบบ COVID 19 กระจายได้ไกล ควบคุมยาก

แต่ถ้าเราลองคิดกันเสียใหม่ เริ่มจากลองสันนิษฐานก่อนเลยว่าทุกอย่างที่เราสัมผัสมีเชื้อโรคอยู่ตลอดเวลา คนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยมีเชื้ออยู่ในตัวเขา พฤติกรรมของเราก็จะเปลี่ยนไป มีความระวังมากขึ้น ….อยากให้เราลองสันนิษฐานไว้อีกว่าในตัวเราเองอาจมีเชื้ออยู่ ไม่ว่าเราจะมีอาการไอ อาการไข้หรือไม่ ไปไหนหรือเปล่า เราก็จะระวังตัวไม่ไปแพร่สัมผัสให้กับคนอื่น

ถ้าคิดลบไว้ก่อนเช่นนี้แต่ละคนก็จะสร้างพฤติกรรมที่ระวังตัวแล้วหากเขาหรือเราไม่มีเชื้อจริงๆ ก็แล้วไปไม่มีอะไรเสียหาย แต่ถ้าเกิดมีเชื้อขึ้นมามันก็จะป้องกันการแพร่กระจายได้ระดับหนึ่ง

อยากให้คนคิดว่า การระวังตัวเอง หรือการระวังคนอื่น การเตือนกัน เป็นเรื่องปกติ เป็นกิริยาที่ควรทำชื่นชม ไม่ได้เป็นการเสียมารยาท ไม่ได้เป็นการรังเกียจ อย่าให้ความเกรงใจทำให้เชื้อโรคกระจาย ถ้าเห็นพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงการท้วงติงควรได้รับการชื่นชม

ความเกรงใจนั้นหมายความถึงการช่วยกันป้องกันการแพร่กระจายสำหรับสังคมส่วนรวมด้วย เห็นใครห้ามใครเตือนใครควรไปชื่นชมให้กำลังใจกัน ความเกรงใจเป็นจุดอ่อนของมนุษย์ แต่เจ้าจุลชีพตัวนี้มันไม่มี

ถ้าทุกคนคิดและทำได้เช่นนี้ เชื่อว่าความเสี่ยงในการติดเชื้อจะลดลง มาช่วยกันป้องกันการกระจายของเชื้อนี้ด้วยการระลึกเสมอว่า

“คุณและฉันอาจมี COVID จงคิดระวัง”

ก็แค่อยากเสนอแนะในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม เราเตือนกันเพราะรักกันนะคะ #STOP COVID-19

Stop Pandamic!

Care for yourself and others.

Help preventing the spread of COVID-19. We count on your leadership

It starts with changing our behavior. Let’s try to shift our paradigm to a negative assumption. It could then produce a positive result.

Let’s assume that the virus were evrywhere Let’s assume that we all have it. Our behaviour would become more vigilant. Take a leadership in reminding people of their at-risk behavior. Congratulate those who dare to stop others.  Be a role model in protecting others from getting it from you regardless whether you really have one. These preventive behaviors can stop the spread of this under-covered Virus. We are human and we should be smarter than amoeba.

Join us in building preventive behavior. It is us!  Let’s assume, we all have COVID, get rid of them.  There is no room in “WE”. It reserves for you & me… and not COVID-19.

 

โดย…ศิริพร ไชยสุต

Check Also

สนามรบใหม่ของสหรัฐฯ? “ฮ่องกง”

ประเด็นร้อนแรงเท่าข่าวไวรัสโควิด -19 คือข่าวการผ่านร่าง พรบ. Hong Kong Human Rights and Democracy Act โดยคองเกรสของสหรัฐฯ ทั้งสภาล่างและสภาบนด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ว่าสหรัฐฯ จะเข้ามาแทรกแซงการเมืองในเกาะฮ่องกงแล้วอย่างเปิดเผยและเต็มตัวโดยการอ้างคำว่า สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ...