Friday , August 14 2020
Home / บทความ / ขอพูดด้วยคน / ชังชาติหรือคลั่งชาติ ???

ชังชาติหรือคลั่งชาติ ???

เห็นข่าวเรื่องการจะเสนอกฎหมายต่อต้านลัทธิชังชาติก็ไม่สบายใจเกรงจะเป็นลิ่มสร้างความแตกแยกแทนที่จะช่วยสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง

ผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมไม่ว่าเรื่องชังชาติหรือคลั่งชาติ เพราะสังคมไทยจะอยู่เย็นเป็นสุขสงบสันติได้ต้องยึดหลักความเข้าใจ หลักการเคารพความแตกต่าง หลักนิติธรรมและหลักสันติวิธี   มิใช่mindsetแนวคิดแบบมุมแดงมุมน้ำเงิน

ประเทศไทยของเราผ่านวิกฤติทางการเมืองเรื่องแตกแยกแบ่งฝ่ายมาหลายครั้งหลายหนส่วนใหญ่จบด้วยการเสียเลือดเนื้อและชีวิตน่าจะเป็นบทเรียนที่ไม่ควรให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีก

วันนี้เรากลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภามีระบบกฎหมายเป็นกติกาสังคมมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจและการบังคับใช้กฎหมายมีระบบพรรคการเมืองเป็นสถาบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีอุดมการณ์จุดยืนที่หลากหลายแบบสังคมพหุนิยม แม้จะไม่ใช่ประชาธิปไตยในอุดมคติก็ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น

ส่วนข้อกังวลเรื่องคนทำผิดคิดทรยศแผ่นดินนั้นมีกฎหมายหลายฉบับจัดการได้อยู่แล้วทั้งนี้ต้องบังคับใช้อย่างเที่ยงธรรมด้วย

ผมเชื่อว่าคนเราเกิดมาเป็นคนไทยมีความรักชาติและต้องการทดแทนคุณแผ่นดินซึ่งอาจมีแนวทางความคิดและการทำงานแตกต่างกันบ้างเป็นธรรมดา ดังนั้น บนเส้นทางก้าวไปสู่อนาคตของประเทศจึงไม่ควรปูถนนบนความเกลียดชังไม่ว่าชังชาติหรือคลั่งชาติครับ

    โดย…. อลงกรณ์ พลบุตร

 

 

Check Also

ขอพูดด้วยคน ฉบับวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2020

  กลางดึกของคืนวันที่ 3 สิงหาคม 2020 เสียงปืนดังรั่วถี่ยิบ หมดควันปืนพบ สารวัตรแม็ก พ.ต.ต. วัทธเศรษฐ์ สำเนียงประเสริฐ เป็นศพแรกใน 4 ศพที่สังเวยกระสุนจากมือปืนในบ่อนพระราม 3 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *