Sunday , May 31 2020
Home / บทความ / ขอพูดด้วยคน / คนไทยมาจากไหน?

คนไทยมาจากไหน?

ฝรั่งว่ามนุษย์ไม่ว่าจะมาจากเผ่าพันธุ์ใดต่างเป็นคนแอฟริกันทั้งสิ้น               

ไม่ว่าคนผิวขาว คนเอเชียน คนฮิสเปญนิกส์ หรือคนผิวดำ ต่างเป็นมนุษย์ที่มาจากเผ่าพันธุ์เดียวกันคือเป็นคนแอฟริกัน ที่มีต้นกำเนิดในทวีปแอฟริกาเมื่อประมาณ ๓ แสน ปีที่แล้วมา

การสืบสวนว่ามนุษย์มาจากไหน มีคำตอบที่แน่ชัดว่า มนุษย์แปลงพันธุ์มาจากลิงในทวีปแอฟริกา ที่เมื่อเป็นมนุษย์แล้วแบ่งแย่งกันออกเป็น สองกลุ่มเรียกว่า กลุ่ม Khoe-San และกลุ่ม Pygmies

มนุษย์เมื่อแรกเกิดก็แบ่งแยกเป็นพรรคพวก เป็นกลุ่มซะแล้ว และไม่มีการสุงสิงกันจนเกิดความแตกต่างมากยิ่งขึ้นในมนุษย์ สองสายพันธุ์ต้นกำหนดของมนุษย์

จากนั้นก็เริ่มอพยพแบ่งออกเป็นสองสาย (ดูแผนที่ประกอบ) แล้วแยกออกไปตามพื้นที่ต่างๆ ในโลกนี้ คือทางทวีปเอเซีย ทวีปยุโรป หรือแม้นแต่ทวีปออสเตรเลียที่ยังไม่มีคำตอบว่า คนยุคกว่า ๗ หมื่นปีเดินทางข้ามทะเลไปตั้งรกรากในทวีปออสเตรเลียหรือหมู่เกาะต่างๆ ได้อย่างไร? ส่วนที่แน่นอนคือ มีคนไปตั้งรกรากในทวีปและหมู่เกาะต่างๆ นักวิทยาศาสตร์สืบสวนมาว่ามีมนุษย์เริ่มตั้งรกรากในทวีปออสเตรเลียที่มีทะเลขวางกั้นจากทวีปแอฟริกาได้มาจนถึงปัจจุบันนี้

Aboriginal  เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ไปตั้งรกรากอยู่ในทวีปออสเตรเลีย เมื่อประมาณ ๗ หมื่นปีมาแล้วและยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ ส่วนที่ ฝรั่งตาน้ำข้าวชาวอังกฤษจะแล่นเรือเข้าไปยึดทวีปทั้งทวีปเป็นของอังกฤษ เมื่อ ๒ ร้อยกว่าปีมานี้เอง

ส่วนประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อสมัย ๕๐ กว่าปี เขียนเอาไว้ว่า คนไทยย้ายมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีน พอมาช่วงหลังๆ ได้มีการขุดพบซากมนุษย์ที่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรราชธานี ที่มีอายุกว่า ๕ พันปี

เรียกกันว่า “มรดกโลกบ้านเชียง” ทำให้ทราบว่าในบริเวณนั้นมีมนุษย์อยู่กันหนาแน่นมาหลายพันปี มีวัฒนธรรม ที่แพร่ออกไปในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมายาวนานหลายพันปี

ส่วนประเทศไทยมานับกันว่าตั้งต้นเมื่อปี พ.ศ. ๑๘๐๐ เมื่อ พ่อขุนบางกลางหาว และพ่อขุนผาเมือง ได้ยึดอำนาจจาก ขอมสบาดโขลญลำพง แล้วตั้งกรุงสุโขทัย เป็น รัฐอิสระ นับเป็นราชอาณาจักรของคนไทยแห่งแรก

เปลี่ยนยุคมาเป็นกรุงศรีอยุธยา, กรุงธนบุรี แล้วมาถึง กรุงรัตนโกสินทร์ และมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขของประเทศในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และระบบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฏหมายมาโดยตลอด

ตามประวัติศาสตร์ที่ฝรั่งสืบสวนตามหลักวิทยาศาตร์แล้ว ต้องเชื่อในปัจจบันนี้ว่า “คนไทยอพยพมาจากทวีปเอฟริกาเมื่อ ประมาณ ๗ หมื่นปีที่แล้วมาและเข้ามาอยู่ในเขตที่เรียกว่าแหลมสุวรรณภูมิมาจนปัจจุบันนี้”

มาผสมกันกับ คนจีน คนแขก คนมอญ คนลาว กลายมาเป็นคนไทย ที่มีปัญหาเรื่องเชื้อชาติน้อยมาก

ปัญหาของประเทศไทยไปตกอยู่ที่ไทยไม่มีผู้ปกครองประเทศที่เสียสละจำนวนมากเพียงพอที่จะนำประเทศให้เจริญรุ่งเรืองเช่น ยุคพระเจ้ารามกำแหง แห่งกรุงสุโขทัย

 

 

Check Also

สนามรบใหม่ของสหรัฐฯ? “ฮ่องกง”

ประเด็นร้อนแรงเท่าข่าวไวรัสโควิด -19 คือข่าวการผ่านร่าง พรบ. Hong Kong Human Rights and Democracy Act โดยคองเกรสของสหรัฐฯ ทั้งสภาล่างและสภาบนด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ว่าสหรัฐฯ จะเข้ามาแทรกแซงการเมืองในเกาะฮ่องกงแล้วอย่างเปิดเผยและเต็มตัวโดยการอ้างคำว่า สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *