Saturday , May 30 2020
Home / บทความ / ขอพูดด้วยคน / โต๊ะบรรณาธิการ ประจำวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560

โต๊ะบรรณาธิการ ประจำวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560

tang pic

สมาคมไทยอเมริกันและเอเชี่ยนแห่งแซนดิเอโก้ ได้ทำการเลือกตั้งนายกแซนดิเอโก้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม  2017 มีประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก เห็นได้จากมีผู้มาลงคะแนนถึง 421 คน

มีผู้สนใจลงแข่งขันสมัครเลือกตั้ง 2 คน ได้แก่หมายเลข 1 นาวาโท วรรณพร  เมนเซอร์   หมายเลข 2 นายสาโรจน์  แตงแก้ว อดีตนายกสมาคม 2 สมัย ใช้สถานที่วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด้ เป็นสถานที่ให้ประชาชนมาใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

การเลือกตั้งครั้งนี้ กงสุลใหญ่ประจำนครลอสแอนเจลิส ธานี แสงรัตน์ ได้เดินทางไปร่วมลงคะแนนและพบปะพูดคุยกับกรรมการเลือกตั้งและประชาชน

นายสุพัฒน์  สมลิคุณ ผู้สื่อข่าวสยามมีเดียรายงานว่า นายดนัย  เงาจีนานันท์  ในฐานะประธานบอร์ดของสมาคมไทยอเมริกันและเอเชี่ยนแห่งแซนดิเอโก้ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สยามมีเดียว่า การเลือกตั้งในวันนี้ ถือเป็นสมัยที่ 3 ที่สมาคมฯ จัดให้มีการเลือกตั้ง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งคนไทย คนอเมริกัน คนเอเชี่ยน สามารถมายื่นกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้สิทธิของตนต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง และเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยุติธรรม จึงได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งดังนี้ นายสุพัฒน์  สมลิคุณ  ประธานกรรมการเลือกตั้งและกรรมการประกอบด้วย Mr  Garee  Magee นายเพลิน เข็มสุวรรณ นางอรวิชชา สุรนิวงศ์ นางนภัสดา คงสุข และนางธัญญา ยงสุวรรณกุล นางสุเนตร กล้าหาญ กรรมการและเลขานุการ

สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง มีดังนี้    

1.มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

2.เป็นคนสัญชาติเอเชียน หรือ อเมริกัน

3. อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย

4. ต้องลงทะเบียนขอเป็นผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต่อคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้มาขอใช้สิทธิลงคะแนนต้องนำหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดงต่อคณะกรรมการเลือกตั้งดังต่อไปนี้

1.บัตรประชาชนไทย(Thai Identification Card)หรือหนังสือเดินทาง (Passport)

2.บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ของรัฐแคลิฟอร์เนีย (CA ID Card or CA Driver License)

เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่สนใจของประชาชนเป็นอย่างมากคณะกรรมการเลือกตั้งจึงจัดให้มีการโต้วาทีดีเบตระหว่างผู้สมัครทั้ง 2 ทีมขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2017 ที่วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด้ โดยมีนายคิด  ฉัตรประภาชัย  และนางลีน่า  ดีสมเลิศ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งผู้สมัครทั้ง 2 ทีมต่างก็แสดงวิสัยทัศน์และผลงานของตนต่อประชาชน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการดีเบตกว่า 100 คน โดยในช่วงท้ายดีเบตทางฝ่ายผู้สมัครนายก หมายเลข 2 นายสาโรจน์  แตงแก้ว ได้ประกาศยกตำแหน่งนายกสมาคมให้ นางนิกกี้ สัมมาวดี มาร์ โดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งแล้ว ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคมนี้

ทำให้เกิดการชุลมุนและโห่ร้องจากประชาชนที่มานั่งฟังการดีเบต บางคนตะโกนว่ามวยล้มต้มคนดู บางคนตะโกนว่า นายกพระราชทาน ก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลาย นายสุพัฒน์  สมลิคุณ ในฐานะประธานกรรมการเลือกตั้ง ได้ประกาศว่าไม่สามารถทำได้ เพราะไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง ดังนั้น การเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม นี้ ต้องดำเนินการต่อไปตามวันและเวลาที่คณะกรรมการกำหนดไว้ และหลังสิ้นสุดการดีเบต จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยโดยมีประชาชนส่วนหนึ่งมาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ

นางนิกกี้  สัมมาวดี  มาร์ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ารู้สึกตกใจที่ผู้สมัครหมายเลข 2 ประกาศยกตำแหน่งนายกให้ โดยไม่ต้องมีการเลือกตั้ง ตนจึงกล่าวขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจแต่ไม่สามารถรับได้ เพราะผิดหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง ต้องยกให้ผู้สมัครหมายเลข 1 เท่านั้น นางนิกกี้ได้เปิดเผยเรื่องราวให้กับผู้สื่อข่าวว่าคืนก่อนวันดีเบตผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ไปพบและหารือกับตนว่าจะขอวางมือจากการบริหารสมาคมตนก็เห็นดีด้วย แต่ไม่คิดว่าเหตุการณ์จะมาลงเอยที่ตนเองเช่นนี้

อยู่ๆก็โยนขี้หมามาให้ ทำยังงี้ได้ไง ทำให้หนูเสียหาย ใครที่มาด่าว่าหนูจะให้ทนายฟ้องทำให้หนูเสียหาย มันไม่ถูกต้อง“หนูไม่รับอยู่แล้วค่ะ” นางนิกกี้กล่าวทิ้งท้ายด้วยอารมณ์โมโหสุดๆ

บัญชีแจ้งรายรับ-รายจ่าย เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องทำงานด้วยความโปร่งใส สุจริต สามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในโอกาสต่อไป นายอรรคเดช  ศรีพิพัฒน์ ในฐานะที่ปรึกษาอาวุโสของคณะกรรมการบอร์ดสมาคมไทยอเมริกันและเอเชี่ยนแห่งแซนดิเอโก้ ได้กล่าวต่อหน้าประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ย้ำว่านายกต้องบริหารงานของสมาคมด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และที่สำคัญต้องมีกฎธรรมนูญ(By  law)ของสมาคมด้วย จึงจะสมบูรณ์แบบ จึงขอฝากให้คณะกรรมการชุดใหม่นำไปพิจารณาด้วย

ประวัติของนายกสมาคมฯ คนใหม่  น.ท.วรรณพร  เมนเชอร์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า /NIDA) รับราชการกองทัพเรือไทย หลังจากเกษียณจากราชการได้เดินทางมาใช้ชีวิตในอเมริกา เป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารไทย อดีตนายกสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2002 -2010

ในการเสนอตัวเข้ามารับใช้สังคมโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อประสานความร่วมมือ ความสามัคคี ในชุมชนไทย เอเชี่ยนและอเมริกัน ในแซนดิเอโก้เพื่อพัฒนาให้ชุมชนไทย มีความเจริญรุ่งเรือง เข้มแข็ง ดั่งชุมชนชาวเอเชี่ยนชาติอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงชุมชนไทยและเอเชี่ยนในแซนดิเอโก้ร่วมกับชุมชนไทยในแคลิฟอร์เนียและเพื่อกระจายข่าวสารจากสถานกงสุลใหญ่ ลอสแอนเจลิส สู่ชุมชนไทยในแซนดิเอโก้ มีนโยบายสร้างเสริมความสามัคคีในชุมชน น้อมนำพระบรมราโชวาท

รู้รัก สามัคคี เพื่อเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชาติไทยและเพื่อประสานความร่วมมือกับสมาคมต่างๆ ในแซนดิเอโก้ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และในระดับชาติต่อไป น.ท. วรรณพร  เมนเซอร์ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ แผนกต่างๆ และแผนงานต่างๆที่จะดำเนินการ  จะแจ้งให้ประชาชนรับทราบ ในวันเข้ารับมอบตำแหน่งวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017 นี้ เวลา 13.00 น.  ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตราราม เมืองเอสคอนดิโด้  จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ไปร่วมพิธีนี้โดยทั่วกัน

หมายเหตุ: สมาคมไทยอเมริกันและเอเชี่ยนแห่งแซนดิเอโก้ได้ยื่นจดทะเบียนกับรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นองค์กรที่ไม่แสวงกำไร(Non-Profit Organization) บันทึกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2013 มีนายสาโรจน์  แตงแก้ว เป็นประธานบริหาร นายสุพัฒน์ สมลิคุณ เป็นเลขานุการ และนางจริยา บาร์ทอโลเม เป็นเหรัญญิกและล่าสุดเมื่อวันที่ 14 December 2016 ได้ยื่นเปลี่ยนรายชื่อ ประธานบริหาร (Chief Executive officer) เลขานุการ (Secretary) เหรัญญิก (Chief Financial Officer) มาเป็นคนเดียวๆกัน  

อย่างไรก็ตามการยื่นจดทะเบียนกับรัฐแคลิฟอร์เนียยังจะไม่สมบูรณ์เป็น“องค์กรไม่ค้ากำไร -Non Profit จนกว่าจะได้รับหมายเลขเสียภาษีจาก IRS  (Under Section 501(C)(3) of the Internal Revenue Code ) จึงขอฝากความหวังและความเข้าใจไว้กับ ท่านนายกคนใหม่ น.ท.วรรณพร  เมนเชอร์

Check Also

สนามรบใหม่ของสหรัฐฯ? “ฮ่องกง”

ประเด็นร้อนแรงเท่าข่าวไวรัสโควิด -19 คือข่าวการผ่านร่าง พรบ. Hong Kong Human Rights and Democracy Act โดยคองเกรสของสหรัฐฯ ทั้งสภาล่างและสภาบนด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ว่าสหรัฐฯ จะเข้ามาแทรกแซงการเมืองในเกาะฮ่องกงแล้วอย่างเปิดเผยและเต็มตัวโดยการอ้างคำว่า สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *